Trafikstyrning

För en bättre livskvalitet i våra städer och samhällen.


Moderna trafikstyrningslösningar förbättrar vår livskvalitet.
Det hjälper till att hålla trafiken i rörelse, minska utsläpp och personlig stress, främja intermodalitet
och stödja resenärerna för att tryggt och säkert nå sina destinationer.

Trafikstyrningslösningar förklarade av Michael Schuch | SWARCO

"SWARCO:s holistiska syn på trafikstyrning tar hänsyn till alla aspekter av stadstrafiken, på motorvägar, i tunnlar, på parkeringsplatser, vid laddstationener, i hamnområden eller i kollektivtrafiken. Allt viktigare blir mikromobilitetsscenarier som understryker rollen av utsläppsfri gång och cykling och erbjuder lösningar för att täcka den sista biten av våra resor."

Michael Schuch, Chief Operating Officer (COO), ITS

VÅRA TRAFIKSTYRNINGSLÖSNINGAR

Speciallösningar

Referenser

För trafikstyrningslösningar