Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van modern verkeersmanagement en helpen steden en gemeenschappen bij het efficiënter maken van hun vervoersystemen, het verminderen van emissies en het verbeteren van de algehele kwaliteit van leven van inwoners. Modern verkeersbeheer beperkt zich niet alleen tot het verbeteren van de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid, maar betekent een volledige kijk op mobiliteit. Met het toenemende gebruik van digitale technologieën en analyse van real-time verkeersgegevens, zitten we in een op een paradigmaverschuiving.


Verkeersmanagement

Wat houdt het in?

Sinds het begin van het verkeersmanagement, bijna 300 jaar geleden, zijn er twee grote uitdagingen die opgelost moeten worden: verkeersopstopping en verkeersrisico's. Doorstroming en verkeersveiligheid blijven tot op vandaag een belangrijk punt. Nu is daar een derde uitdaging bij gekomen: duurzaamheid.

Definitie: moderne oplossingen voor verkeersmanagement -of verkeersbeheer- bewaken en regelen verschillende soorten verkeer met behulp van digitale technologie. De focus verschuift steeds meer naar mobiliteitsbeheer naarmate andere vervoerswijzen, zoals lokaal vervoer en fietsen, meer in de belangstelling komen te staan. Verkeermanagementsystemen zijn niet alleen bedoeld om de doorstroming en de veiligheid van het verkeer te verbeteren, maar ook om andere problemen op te lossen, zoals luchtverontreiniging, lawaai en milieueffecten.

De oorsprong van het verkeersbeheer

Verkeersmanagement heeft een verrassend lange geschiedenis. Een van de vroegst gedocumenteerde gevallen van verkeerscontrole dateert van 1722 in Londen toen, lang voor de uitvinding van de auto, de negatieve effecten van verkeersopstopping op de London Bridge werden gevoeld.

Om het probleem onder controle te krijgen, nam de stad mannen aan om het verkeer te regelen. Deze vroege maatregelen waren een poging om twee belangrijke verkeersgerelateerde problemen onder controle te krijgen, die vandaag de dag nog steeds een probleem vormen voor veel steden: verkeersopstoppingen en verkeersveiligheid. 

Snel daarna werd de politie belast met het regelen van het verkeer. Aanvullende maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid en het verkeersbeheer werden genomen toen begin 1900 de eerste wegmarkeringen verschenen, die spoedig werden gevolgd door verkeersregels. In de jaren twintig werden in de grote steden verkeersbeheercentra ingevoerd om een beter overzicht van de verkeerssituatie te krijgen.

De eerste verkeerslichten werkten op gas, en worden al sinds 1868 in Londen gebruikt. Elektrische verkeerslichten werden uiteindelijk aan het begin van de 20e eeuw ingevoerd.


De opkomst van intelligente vervoerssystemen (ITS)

Na de Tweede Wereldoorlog explodeerde het aantal particuliere auto's en begon het verkeer op de wegen enorm toe te nemen. Nieuwe technologieën werden ingevoerd en geautomatiseerd en verkeersmanagement werd de norm.

Uitvindingen zoals inductielussen maakten het mogelijk auto's bij verkeerslichten te herkennen. Variabele meldingsborden bestaan ook al sinds de jaren zestig, net als opritmeters op autosnelwegen.

De "intelligentie" in het verkeersbeheer kwam aan het eind van de jaren zestig, toen de centra voor verkeersbeheer zich steeds meer gingen toeleggen op het gebruik van computers en het centraliseren van verkeersbeheersystemen.

Nieuwe technologieën hebben de functionaliteit van het verkeersbeheer verder verbeterd: GPS, verschillende nieuwe soorten camerasystemen en vooruitgang in de informatietechnologie.


ITS vandaag

Vandaag de dag lijkt het erop dat we midden in een paradigmaverschuiving zitten. De focus van het verkeersmanagement is verschoven naar mobiliteitsbeheer, omdat andere vervoermiddelen, zoals het openbaar vervoer en de fiets, in het middelpunt van de belangstelling zijn komen te staan.

Auto's worden nu vaak als problematisch gezien. Verwacht wordt dan ook dat intelligente verkeersbeheersystemen niet alleen de doorstroming en de verkeersveiligheid kunnen verbeteren, maar ook andere problemen kunnen oplossen, zoals de luchtverontreiniging die voor veel steden in de wereld een groot probleem vormt. Intelligent Transport Systems (ITS) kunnen helpen om het verkeer efficiënter te maken en brandstofverbruik te verminderen. Intelligente vervoerssystemen (ITS) kunnen ook worden gebruikt om andere vervoerswijzen, zoals het openbaar vervoer, aantrekkelijker te maken.

Een andere nieuwe ontwikkeling in ITS bestaat uit een aantal technologieën en concepten die worden gegroepeerd onder de noemer "Connected ITS" (C-ITS), waarbij wordt gekeken naar de voordelen van communicatie tussen weggebruikers onderling en tussen weggebruikers en infrastructuur. C-ITS is nauw verwant met het concept van geautomatiseerd rijden en dient zowel als een eerste vereiste als een voorwaarde om geautomatiseerd rijden mogelijk te maken. C-ITS voorziet het verkeersbeheer van nieuwe gegevens en verandert zo de manier waarop het weggebruik wordt gemonitord. In het verleden berustte ITS op relatief beperkte statische en sporadische informatie van specifieke infrastructuur op vaste locaties in de stad.

Floating Car Data, informatie dat wordt verstrekt door de auto's op de weg, biedt een heel nieuw niveau van informatie en zal in de toekomst een veel vollediger beeld geven van wat er op de wegen gebeurt.


Bronnen:
http://www.cabinetmagazine.org/issues/17/blocking.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Traffic_light
https://www.its.dot.gov/history/offline/download.pdf

SWARCO COO Michael Schuch

"SWARCO's integrale benadering van verkeersmanagement houdt rekening met alle aspecten van het verkeer in dorpen en steden, op snelwegen, in tunnels, in parkeergarages, bij het laadstation, in havengebieden of in openbaarvervoernetwerken. Steeds belangrijker worden micromobiliteitsscenario's die de rol van emissievrij wandelen en fietsen onderstrepen en oplossingen bieden om de 'last mile' van onze reizen af te leggen."

Michael Schuch, Chief Executive Officer (CEO) SWARCO AG

Verkeersmanagement: onze competenties en oplossingen

Steden en gemeenten hebben vaak de wens dat intelligente verkeersmanagementsystemen zowel
de verkeersstroom, als de verkeersveiligheid regelen. Daarnaast verhogen onze verkeersmanagementsystemen ook de efficiëntie bij de uitbreiding van openbaar vervoer, infrastructuur en logistiek, en we bieden slimme oplossingen voor de vermindering van emissies. Bij SWARCO beschikken we over een hele reeks technologieën en zijn gespecialiseerd in de verschillende oplossingen.

Onze competenties

Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI's) combineren de modernste informatie- en communicatietechnologieën om de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van transport & logistiek te verbeteren.

Lees meer: Intelligente verkeersregelinstallaties

Verkeersmanagementsystemen in steden hebben tot doel weggebruikers zo snel en veilig mogelijk op hun bestemming te brengen. Tegelijkertijd wordt verkeersbeheer ook gebruikt om de negatieve effecten van mobiliteit op het milieu te verminderen, bijvoorbeeld om de luchtverontreiniging terug te dringen. Een goed beheer verbetert uiteraard ook de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.

Lees meer: Stedelijk Verkeersbeheer

Boek een SWARCO Meta City VR experience & leer hoe je deze uitdagingen kunt tackelen!

GoGreen van SWARCO

Referenties

Verkeersmanagement Oplossingen van SWARCO

De manier waarop het verkeersmanagement wordt uitgevoerd is van invloed op de verbetering van de luchtkwaliteit.

Urban Intersection

De speciale oplossing SWARCO X-LINE is het toekomstgerichte platform voor de energie-efficiënte modernisering van verkeerslicht-systemen.

Aerial view of a modern city

Als mobiliteitsexpert draagt SWARCO bij aan slimmere en groenere steden door ITS-technologie te verbeteren.

Olympic Flag. Photo: Kremlin.ru

SWARCO biedt verkeersoplossingen die rekening houden met alle aspecten van een goed doordacht grootschalig evenement.

Meer weten over onze oplossingen?

Neem contact op voor een oplossing die aansluit bij jouw situatie!

Ontwikkeling van verkeersmanagement met SWARCO


Moderne verkeersmanagementoplossingen, mogelijk gemaakt door SWARCO, verbeteren de kwaliteit van leven door het verkeer in beweging te houden, uitstoot te verminderen, persoonlijke stress te verminderen en het gebruik van alternatief (openbaar) vervoer aan te moedigen. Onze slimme en datagebaseerde oplossingen zijn daarom bijzonder effectief op kruispunten, op snelwegen, in tunnels, parkeergarages, havengebieden en openbaar vervoernetwerken.

Als aanjager van modern verkeersbeheer streven we ernaar...

Alle deelnemers aan het verkeer zo snel en zo veilig mogelijk op hun bestemming te krijgen.

Transport & logistiek efficiënter te maken en daarbij het brandstofverbruik te verminderen.

Het negatieve effect van mobiliteit op het milieu te verminderen.

Gebruik van slimme oplossingen en echttijd verkeersgegevens om alternatieve vervoerswijzen, zoals openbaar vervoer en fietsen, aantrekkelijker te maken.

Last but not least: nieuwe technologieën stellen ons in staat de toekomst van de mobiliteit actief opnieuw vorm te geven. Daarom evolueert verkeersmanagement steeds meer naar mobiliteitsbeheer
- met één visie op verkeer, maatschappij en milieu.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Veelgestelde vragen kort uitgelegd, wel zo duidelijk

Of het nu gaat om stad of platteland, vrachtvervoer of particuliere mobiliteit, wereldwijde trends; digitale technologie en
stijgende bevolkingscijfers geven vorm aan de uitdagingen waar transportplanners in de toekomst mee te maken zullen krijgen.

De belangrijkste uitdagingen en innovaties zijn: 
1. Connected (verbonden) en geautomatiseerd rijden;
2. Elektrische mobiliteit;
3. Parkeeroplossingen van de toekomst;
4. Oplossingen voor het openbaar vervoer;
5. Intelligente wegmarkeringssystemen.

In modern verkeersmanagement streven we drie hoofddoelstellingen na:

1. Verbetering van de doorstroming van het verkeer. Bijvoorbeeld door de doeltreffendheid van de vervoersinfrastructuur te vergroten, verkeersopstopping te vermijden en het aantal zoekritten te verminderen;
2. Verhoging van de verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld door een op gegevens gebaseerde monitoring van het weggebruik, door dynamische verkeersbeheerssystemen in echttijd, etc.;
3. Milieubescherming. Bijvoordbeeld door vermindering van emissies en brandstofverbruik, gerichte bevordering van openbaarvervoersystemen en emissiearme voertuigen (fietsen, e-scooters, etc.).

Hedendaags verkeersmanagement maakt gebruik van moderne digitale technologie om doelstellingen te bereiken en is gebaseerd op vele subsystemen. De volgende systemen zijn het vermelden waard:

● Sensorsystemen voor verkeerscontrole;
● Meldingsnetwerken voor verkeersgerelateerde evenementen: bv. wegwerkzaamheden, evenementen;
● Systeemcoördinatie en synchronisatie van de verzamelde gegevens;
● Gegevensarchieven voor het herkennen van correlaties;
● Communicatiesystemen tussen controlecentra en verkeersleiders;
● Digitale controlesystemen voor verkeersstromen & mobiliteitsstromen;
● Controlecentra of -systemen voor het volgen van de actuele verkeerssituatie;
● Systemen voor coördinatie met andere vervoerswijzen;
● Intelligente analysesystemen voor het voorspellen van de ontwikkeling van het verkeer.

Verkeersmanagement, oftewel verkeersbeheer, is een deelgebied van verkeerstelematica of ITS (Intelligente Vervoerssystemen). Slimme verkeersbeheeroplossingen dragen in de eerste plaats bij tot een duurzame verbetering van de verkeersstromen binnen het kader van de bestaande verkeersinfrastructuur en verkeersvoorzieningen voor alle weggebruikers, dat wil zeggen tot het efficiënter, veiliger en milieuvriendelijker maken ervan.

Verkeerstelematica is het gebruik van digitale technologieën om het openbaar en particulier vervoer en de logistiek te controleren en te optimaliseren. Een betere coördinatie en een grotere efficiëntie -binnen en tussen vervoersmodaliteiten (bv. spoor-, weg-, water- en luchtvervoer)- wordt grotendeels bereikt door het verzamelen en verwerken van real-time gegevens. Het verzamelen van verkeersgegevens is dus een kernelement van de verkeerstelematica.

ITS (Intelligent Transportation Systems) is de internationaal gebruikte term voor verkeerstelematica. ITS, oftewel Intelligente vervoerssystemen, staan voor de regeling of organisatie van het verkeer met behulp van de meest moderne informatie- en communicatietechnologieën. ITS ondersteunen alleen bestuurders van vervoermiddelen en moeten niet worden verward met automatische vervoerssystemen die zonder bestuurder worden bediend.

BLIJF GEÏNFORMEERD

ONTVANG ONZE ITS NIEUWSBRIEF!

Abonneer u op onze Smart Mobility (ITS) nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates over trends, ontwikkelingen, oplossingen en gebeurtenissen. Let op: de nieuwsbrief is vooralsnog alleen beschikbaar in het engels.