Verbonden mobiliteit:
Transport en logistiek van de toekomst

Verbonden mobiliteit of Connected mobilityis een belangrijk onderdeel van de toekomstige, duurzame mobiliteit. Intelligente netwerken, constante gegevensuitwisseling en volledige digitalisering van al het wegverkeer zullen het vervoer en de logistiek op vele niveaus ten goede komen. Allereerst zorgen op gegevens gebaseerde oplossingen voor meer efficiëntie en milieubescherming. Want verbonden mobiliteitssystemen kunnen files voorkomen, de veiligheid op de weg vergroten, het reiscomfort verhogen en, last but not least, de uitstoot van verontreinigende stoffen verminderen.

Definitie: Verbonden mobiliteit

Verbonden mobiliteit is de technologische mogelijkheid voor slimme integratie van verschillende type's vervoer, zoals auto's, bussen, treinen, vrachtwagens en schepen, om naadloos met elkaar te communiceren en realtime verkeersgegevens uit te wisselen.

Goed om te weten: Wanneer alle weggebruikers in het mobiliteitsnetwerk met elkaar communiceren, wordt een vlotte doorstroming van verkeer en vervoer zonder vertragingen mogelijk.

Wat zal geïntegreerde mobiliteit veranderen?
Wat wordt er beter?

Verbonden- of geïntegreerde mobiliteitsconcepten verbeteren het verkeer in gebieden waar veel verkeer stroomt, voornamelijk in steden en grootstedelijke gebieden. Aangezien de meeste steden en metropolen wereldwijd met vrijwel dezelfde uitdagingen op het gebied van vervoersbeleid worden geconfronteerd, moet een uitgebreide netwerkvorming helpen om het vervoer duurzamer en efficiënter te organiseren.

Specifiek, moet de integratie tussen gebruikers en systemen in het vervoer onder meer de volgende verbeteringen bespoedigen:

 • Verkeerscongestie verminderen;
 • Het aantal ongevallen verminderen;
 • Individueel verkeer beperken;
 • Wachttijden bij verkeerslichten verkorten;
 • Groene golven mogelijk maken;
 • Vermindering van CO₂ en fijnstof.
 • Vermijden van stop-en-go verkeer;
 • Het vinden van een parkeerplaats vergemakkelijken;
 • Het openbaar vervoer aantrekkelijker maken;
 • Logistieke reizen versnellen;
 • Het geluidsniveau verminderen;
 • Meer groene zones mogelijk maken.

Goed om te weten: Als alle toegankelijke middelen zoals het openbaar vervoer, huurfietsen, e-scooters en huurauto's met elkaar verbonden zijn en via een app toegankelijk zijn, kunnen stadsbewoners flexibel van punt A naar punt B reizen zonder hun eigen auto te hoeven gebruiken.

Hoe bereik je deze doelen met meer netwerken?

Om de bovengenoemde (en andere) doelstellingen te bereiken, wordt al gesproken over een groot aantal technologieën die duurzame en efficiënte verbonden mobiliteit mogelijk moeten gaan maken. De 5 belangrijkste "technologieën" voor verbonden mobiliteit worden hieronder kort gepresenteerd.

#1 Verbonden voertuigen

Netwerkvorming tussen voertuigen - bijvoorbeeld de zogenaamde car-to-car communicatie - wordt door veel deskundigen beschouwd als een voorwaarde voor de toekomst van autonoom rijden (autonomous driving).

Verbonden voertuigen kunnen vandaag al een positieve invloed hebben op het verkeer:

 • Auto's of rijen auto's die tegelijkertijd remmen en optrekken bevorderen de doorstroming van het verkeer.
 • Voertuigen kunnen weggebruikers achter hen realtime waarschuwen -voor bijvoorbeeld obstakels, ijzel, etc.- en zo het risico op ongevallen sterk verminderen.

Goed om te weten: Momenteel worden bestuurders in het wegverkeer aan hun lot overgelaten. Voertuigen die verbonden zijn en met elkaar communiceren, maken daarentegen gecoördineerd rijden mogelijk - afhankelijk van het verkeer en de situatie. Zo draagt connected mobility uiteindelijk bij aan minder files, ongelukken, stop-and-go verkeer, uitstoot en zorgt het voor meer doorstroming.

#2 Aaneengesloten vervoerssystemen

Daarnaast zal een netwerk tussen voertuigen en verkeerssystemen een belangrijke rol spelen, de zogenaamde Car-to-X communication. Talrijke voordelen liggen voor de hand, zoals de volgende:

 • Verkeerslichten die communiceren met voertuigen kunnen de wachttijden tot 40% verkorten en de doorstroming tot 60% verbeteren.
 • Automatische systemen kunnen de naleving van de verkeersregels (snelheden, afstanden, enz.) zeer efficiënt controleren en zo bijdragen tot een grotere veiligheid.

Goed om te weten: Forenzen staan 's ochtends vaak veel langer in de file op de wegen die naar de stad leiden dan nodig is. Als digitale, gekoppelde verkeerssystemen extra rijstroken vrijgeven (of sluiten) afhankelijk van de actuele belasting, kan het verkeer soepeler doorstromen en zich flexibel aanpassen aan de respectieve piektijden.

#3 Slim Parkeren

Modern parkeerbeheer is een belangrijk onderdeel van connected mobility in steden. Momenteel komt tot 40 procent van het verkeer in steden voor rekening van het zoeken naar een parkeerplaats. In deze context, kunnen mobility hubs helpen om parkeren op een georganiseerde manier mogelijk te maken waar er echt ruimte is - dat wil zeggen buiten de grote steden. 

Minder geparkeerde auto's brengen de volgende voordelen met zich mee:

 • Er ontstaan meer groene ruimten of plaatsen die door het publiek worden gebruikt (bv. cafés).
 • Er is meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Goed om te weten: Zelfs op piekmomenten wordt gemiddeld slechts 10 tot 15 % van alle voertuigen op straat gebruikt. Dit betekent dat meer dan 80 % van alle voertuigen in steden ongebruikt staan, wat kostbare ruimte in beslag neemt die steden op andere manieren zouden kunnen gebruiken - voor zover modern parkeerbeheer dit toelaat.

#4 Autonomous driving (automatisch rijden)


Autonome voertuigen zullen de toekomst van de stedelijke mobiliteit zeker vormgeven, maar de technologie heeft nog tijd nodig om zich te laten gelden. De voordelen liggen voor de hand:

 1. Het totale aantal voertuigen in een stad zou enorm afnemen - volgens het motto "gebruik in plaats van eigen". 
 2. Het parkeren van autonome voertuigen zal buiten de stad plaatsvinden, waardoor meer groene ruimtes, fietspaden, enz. ontstaan. 
 3. Het belangrijkste argument is: "meer veiligheid", want meer dan 90 % van alle auto-ongelukken zijn te wijten aan menselijke fouten.


De weg naar autonoom rijden zal - volgens de heersende deskundigenopinie - in verschillende stappen verlopen. De belangrijkste zijn de volgende:

Stap 1: begeleid rijden (bijvoorbeeld parkeren of rijbaanassistentie).
stap 2: gedeeltelijk geautomatiseerd rijden (hand blijft aan het stuur)
stap 3: sterk geautomatiseerd rijden (handsfree rijden in beperkte mate mogelijk)
stap 4: autonoom rijden (het voertuig rijdt zelfstandig)

Goed om te weten: Een andere basisvoorwaarde voor zelfrijdende auto's of geautomatiseerd rijden is een betrouwbare infrastructuur. Moderne wegmarkeringen - met behulp van road marking systems - spelen hierbij een sleutelrol. Of in de woorden van Elon Musk: "We hebben echt betere wegmarkeringen nodig."

#5 Mobiliteit als dienst & micromobiliteit

Er zijn veel goede redenen waarom Mobility as a Service (Maas) in de toekomst de overhand zal krijgen - vooral in grote steden en grootstedelijke gebieden. Om flexibel en comfortabel reizen mogelijk te maken - zonder de auto te hoeven gebruiken - is een dergelijk dienstenaanbod altijd gericht op de behoeften van de klant en integreert het vele manieren om zich te verplaatsen, zoals:

 • Openbaar vervoer (bus, trein, metro, tram, kabelbanen, enz.)
  (e-)fietsendelen
 • Luchttaxi's, drones, helikopters enz. (toekomstscenario)
 • Taxi's, ride-hailing, ridepooling, autodelen of pendeldiensten
 • E-scooterdelen
 • Schepen en veerboten (indien rivieren en meren in de stad)

Goed om te weten: Het primaire doel van MaaS is om mobiliteitsdiensten aan te bieden die zijn afgestemd op de individuele behoeften van stadsbewoners. Dat geldt ook voor micromobiliteitsvoertuigen (e-scooters), want een prettige reismogelijkheid voor de laatste meter (naar de voordeur) is vaak het winnende argument om (permanent of gedeeltelijk) zonder auto te doen.

Samenvatting: Verbonden Mobiliteit


Aangesloten mobiliteit biedt oplossingen voor een trend die we wereldwijd waarnemen - namelijk dat de meerderheid van de mensen tegenwoordig in grote steden woont - en die trend neemt toe. Volgens officiële voorspellingen van de Verenigde Naties zou al in 2050 tot 70 procent van alle mensen in steden kunnen wonen. 

De huidige mobiliteit in steden is echter grotendeels gebaseerd op individueel vervoer en fossiele brandstoffen, met (nog te) weinig uitzonderingen. Beide samen zijn noch efficiënt, noch ecologisch verantwoord. 

Maar net zoals het generatiedenken verandert (sleutelwoord: Fridays for Future), ontwikkelen de technologieën zich en neemt de acceptatie voor innovatieve (gedeelde) oplossingen toe - beide zijn een basisvoorwaarde om connected mobility-concepten ingang te doen vinden.

Last but not least: De mobiliteit van de toekomst zal verbonden zijn: Het vinden van het juiste voertuig op de juiste plaats voor de individuele behoefte zal mogelijk zijn met behulp van een uitgebreid netwerk van alle vervoersdeelnemers en -systemen en zal echte duurzame alternatieven bieden voor individueel vervoer

Neem contact op!

SWARCO heeft bewezen een betrouwbare partner te zijn voor overheden over de hele wereld, met als resultaat een snel groeiend aantal succesvolle projecten in verschillende regio's. Heb je een vraag over connected mobility? Stuur ons een bericht, en onze C-ITS experts helpen je graag verder.

FAQs – Veelgestelde Vragen

Connected mobility is a collective term for the development of digital technologies to promote the networking of vehicles – with each other (Car2Car) and with their environment (Car2x).

Good to know: Both together are also called CCAM (cooperative, connected and automated mobility).

Connected mobility is a central component of the mobility transition: If city dwellers can use different - ideally shared - means of transport easily and cheaply to get from A to B, they will move around more efficiently, save space and be more sustainable.

The networking of transport vehicles with each other, with their clients and with their environment speeds up the location of freight, reduces empty runs and detours, optimises fuel consumption and ensures overall improved utilisation of the entire fleet.

In the future, the networking of vehicles, new transport options and more automation will contribute to urban dwellers increasingly foregoing their cars and resorting to alternative – shared – means of transport.

The majority of future transformation processes will take place in cities and metropolises. The entirety of these technologies, concepts and processes driving change is summarised under the buzzword urban mobility.

The mobility of the future lies in digitalisation: Big Data, 5G, artificial intelligence and more connectivity increase safety, improve efficiency and reduce environmental pollution. The resulting mobility concepts are setting profound changes in motion.