PRIVACYBELEID


Beste bezoekers,

We verwelkomen u graag op onze website. Om te zorgen dat u zich veilig en comfortabel voelt tijdens uw bezoek op onze website, willen wij u informeren over de verwerking van uw gegevens.


WIE WE ZIJN

Deze website wordt beheerd door SWARCO AG.SWARCO AG is het moederbedrijf van de SWARCO Group[1]met meer dan 80 bedrijven van de SWARCO Group in 26 landen op dit moment. De SWARCO Group biedt een marktleidend scala aan oplossingen, diensten en producten op het gebied van verkeersmanagement, parkeren en openbaar vervoer. SWARCO is ook een toonaangevende leverancier van systemen voor wegmarkeringen en producten voor verkeersveiligheid.

Wanneer "wij" of "ons" wordt gebruikt in dit privacybeleid, verwijst het naar SWARCO AG en/of zijn gelieerde ondernemingen van de SWARCO Group.


Toepassingsgebied

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen als websitebezoeker, klant, leverancier, zakenpartner of als een algemene geïnteresseerde partij om te leren hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

SWARCO AG is verantwoordelijk voor de werking van deze website.

Afhankelijk van de specifieke omstandigheden van gegevensverzameling en -verwerking, de verantwoordelijke rechtspersoon voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van art. 4 (7) AVG is SWARCO AG en/of de respectieve gelieerde onderneming van de SWARCO Group. Een lijst met functionarissen voor de gegevensbescherming van de individuele bedrijven van de SWARCO Group vindt uhier.


Verzoeken per e-mail/contactformulier/telefoon/post

Doel van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:

Persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt per e-mail, telefoon, post of via het contactformulier op onze website, wordt uiteraard als vertrouwelijk behandeld. We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor een gespecificeerd doel om uw verzoek te verwerken. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 6 par. 1 b), c) of f) AVG. Een rechtmatig belang bij gegevensverwerking in de zin van art. 6 Par.1 f) AVG van de kant van ons bedrijf komt voort uit het belang om uw verzoeken als klanten, zakelijke partners, enz. te beantwoorden en daardoor onze zakelijke relatie te behouden en de klanttevredenheid te bevorderen.

Voor dit doel, wanneer u ons algemene contactformulier gebruikt, zijn alleen uw naam, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en uw landgerelateerde gegevens vereist.Gegevens die u indient via een bestelformulier of een ander formulier dat nodig is voor de uitvoering of het aangaan van een contractuele relatie en die daarom zijn gemarkeerd als verplichte velden (*), worden ook verwerkt.U kunt ons aanvullende persoonlijke gegevens verstrekken, maar dat is niet verplicht.


Opslagduur/criteria voor het definiëren van de opslagduur:

In principe bewaren we uw persoonlijke gegevens zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt via uw verzoeken worden door ons verwijderd uiterlijk 90 dagen na het laatste antwoord aan u, of veilig anoniem gemaakt. De opslagperiode van 90 dagen is te wijten aan het feit dat het kan gebeuren dat u opnieuw contact met ons opneemt na een antwoord over dezelfde kwestie en dan kunnen we verwijzen naar de vorige correspondentie. Uit ervaring blijkt dat er na 90 dagen meestal geen vragen meer zijn over onze antwoorden.


Verwerking van gegevens van zakelijke partners

Doel van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:

Als onderdeel van onze zakelijke relatie met u als onze klanten, zakelijke partners, leveranciers, enz. verwerken wij persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer/faxnummer, btw-nummer, klantnummer, bankgegevens en, indien van toepassing, geboorteplaats of -datum, nationaliteit en gegevens over kredietwaardigheid, evenals andere gegevens die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt. De verwerking wordt uitgevoerd voor identificatiedoeleinden, evenals voor het aangaan van een contract, uitvoering, administratie en verwerking van contracten, evaluatie van kredietwaardigheid en waarborgen, opstellen van verklaringen en creditnota's of terugbetalingen, administratie en handhaving van claims, naleving van wet- en regelgeving, gegevensbeveiliging en klantenservice.

 De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 6 par. 1 b), c) en f) AVG.


 Opslagduur/criteria voor het definiëren van de opslagduur:

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor zover er geen afwijkende wettelijke verplichtingen voor opslag zijn, vindt de opslag van de vereiste gegevens altijd plaats voor de looptijd van de zakelijke relatie met u en tot het verstrijken van de toepasselijke verjaringstermijnen voor claims die voortvloeien uit de zakelijke relatie.


Gegevensverwerking van contactpersonen

Doel van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:

Ons bedrijf verwerkt persoonlijke contactgegevens van contactpersonen aan de kant van klanten, geïnteresseerde partijen, leveranciers en andere zakelijke partners voor communicatie per e-mail, telefoon, fax en post. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 6 par. 1 b) of f) AVG. Het legitieme belang in de zin van art. 6 par. 1 f) AVG komt voort uit het belang om de zakelijke relatie met klanten, geïnteresseerde partijen, leveranciers en andere zakelijke partners uit te voeren of te initiëren en om persoonlijk contact met contactpersonen te onderhouden.


Opslagduur/criteria voor het definiëren van de opslagduur:

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen met het doel zakelijke relaties te onderhouden zolang er een legitiem belang in bestaat.


Gegevensverwerking voor marketingdoeleinden

Doel van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:

De bedrijven van de SWARCO Group gebruiken persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, met name voor reclame via e-mail, telefoon en post. Het doel van gegevensverwerking in het kader van marketing is om betrokkenen te informeren over producten en diensten van de bedrijven van de SWARCO Group. De rechtsgrondslag voor het verzenden van advertenties per post is art. 6 par. 1 f) AVG.Het legitieme belang vloeit voort uit onze interesse om klanten en geïnteresseerde partijen informatie over producten en diensten te sturen. De rechtsgrondslag voor marketing per e-mail of telefoon is meestal een instemmingsverklaring die door u wordt ingediend. Marketing in de richting van bestaande klanten (bijvoorbeeld reclame per e-mail) kan onder bepaalde omstandigheden ook worden toegestaan zonder voorafgaande toestemming op basis van art. 6 par. 1 f) AVG.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen marketingcommunicatie met effect voor de toekomst door een bericht te sturen naarcompliance@swarco.com.


Opslagduur/criteria voor het definiëren van de opslagduur:

In principe bewaren we uw persoonlijke gegevens zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Als u bezwaar maakt tegen het ontvangen van marketingcommunicatie, zullen we onmiddellijk stoppen met het verwerken van gegevens en vervolgens uw gegevens verwijderen, tenzij ze ook worden opgeslagen voor andere wettelijk toegestane doeleinden.


Google Analytics

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. statistieken, interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze online diensten in de zin van art. 6 par. 1 lit. f. van AVG) gebruiken we Google Analytics, een service voor webanalyse die wordt aangeboden door Google LLC ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De gegevens die door de cookie worden gegenereerd, worden over het algemeen verzonden naar Google en opgeslagen door Google op hun servers in de Verenigde Staten.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze gegevens in onze naam gebruiken om het gebruik van onze online services door gebruikers te evalueren, om rapporten over activiteiten binnen deze online service samen te stellen en om ons andere services aan te bieden met betrekking tot het gebruik van deze online service en het internet. Pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers kunnen worden gemaakt op basis van de verwerkte gegevens. We maken geen gebruik van de advertentiefuncties van Google Analytics en hebben de overdracht van gebruikersgegevens naar Google-producten en -services gedeactiveerd.

We gebruiken Google Analytics in de vorm van "Universal Analytics". "Universal Analytics" verwijst naar een procedure van Google Analytics waarin de gebruikersanalyse wordt uitgevoerd op basis van een pseudoniem gebruikers-ID en een pseudoniem profiel van de gebruiker wordt aldus gemaakt met gegevens over het gebruik van verschillende apparaten (het zogenaamde "cross-device tracking").

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde anonimisering van het IP-adres. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker wordt ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Volgens art. 13 par. 2 lit.a AVG, worden gegevens voor 14 maanden op het niveau van gebruikers en events opgeslagen voordat deze automatisch van de servers van Analytics worden verwijderd. De bewaarperiode is van toepassing op gegevens op het niveau van gebruikers en events die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's en advertentie-ID's (bijvoorbeeld DoubleClick-cookies, IDFA [Apple identifier for advertisers], advertentie-ID's van Android). Besturingselementen van Google Analytics voor gegevensopslag worden vanaf 25 mei 2018 beschikbaar gesteld en zijn werkzaam vanaf de inwerkingtreding van de AVG.

Het IP-adres dat wordt verzonden door de browser van de gebruiker, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen de opslag van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt en verder verwerkt en het gerelateerde gebruik van de gegevens in verband met onze online service voorkomen door de browser plug-in die beschikbaar is om te downloaden en te installeren via de volgende link:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Recht van bezwaar volgens art. 21 AVG: u kunt het verzamelen van gegevens op onze website door Google Analytics voorkomen door op de volgende koppeling te klikken:AnkerGoogle Analytics Opt-Out.

Een opt-out cookie is ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. Door de koppeling te bevestigen, wordt een zogenaamde opt-out cookie ingesteld op uw gegevensdrager. Let op: als u alle cookies op uw computer verwijdert, wordt deze opt-out cookie ook verwijderd, d.w.z. als u bezwaar blijft maken tegen de gegevensverzameling door Google Analytics, moet u de opt-out cookie opnieuw instellen. De opt-out cookie wordt ingesteld per browser en computer. Als u onze website bezoekt vanuit huis en op het werk of met verschillende browsers, moet u de opt-out cookie activeren in de verschillende browsers en op de verschillende computers.

Voor meer informatie over Google's gebruik van gegevens, instellingen en opties voor bezwaar, kunt u de webpagina's van Google bezoeken op:https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners("Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken"),http://www.google.com/policies/technologies/ads("Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken"),
http://www.google.com/settings/ads("Beheer de gegevens die Google gebruikt om u advertenties te tonen").


Albacross

Information about Albacross’ processing of your personal data.

We inform you regarding the processing of personal data on behalf of Albacross Nordic AB (“Albacross”).

Information collected from cookies set in your device that qualify as personal data will be processed by Albacross, a company offering lead identification and ad targeting services with offices in Stockholm and Krakow. Please see below for full contact details.

The purpose for the processing of the personal data is that it enables Albacross to improve a service rendered to us and our website (e.g “Lead Generation” service), by adding data to their database about companies. The Albacross database will in addition to “Lead Generation” be used for targeted advertising purposes towards companies and for this purpose data will be transferred to third party data service providers. For the purpose of clarity, targeted advertising regards companies, not towards individuals.

The data that is collected and used by Albacross to achieve this purpose is information about the IP-address from which you visited our website, and technical information that enables Albacross to tell apart different visitors from the same IP-address. Albacross stores the domain from form input in order to correlate the IP-address with your employer.

For the full information about our processing of personal data, please see Albacross’ Privacy Policy.

Albacross Nordic AB
Companyreg. no 556942-7338
Tegelbacken 4A
111 52 Stockholm, Sweden
www.albacross.com - contact@albacross.comAndere doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens

Bovendien gebruiken wij persoonlijke gegevens die door u zijn verstrekt of bij u zijn verzameld – voor zover wettelijk toegestaan – voor specifieke doeleinden die worden vermeld op het moment van de verzameling van concrete gegevens (bijvoorbeeld op bepaalde pagina's van onze website).

 

Ontvangers/categorieën van ontvangers

Het verstrekken van persoonsgegevens binnen de SWARCO Group:

Het kan nodig zijn dat wij uw verzoeken die per e-mail, contactformulier, telefoon of post, inclusief de daarin opgenomen persoonsgegevens, aan ons worden verzonden, doorgeven aan andere bedrijven binnen de SWARCO Group, als dit nodig is voor de verwerking van uw verzoek.

Bovendien zullen uw gegevens worden gedeeld met andere bedrijven van de SWARCO Group voor de uitvoering of de start van een zakelijke relatie.

Binnen de SWARCO Group kunnen uw gegevens voor marketingdoeleinden worden overgedragen aan andere bedrijven in deze groep.


Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden:

In principe zullen geen gegevens worden gedeeld met andere derden buiten de SWARCO Group. We kunnen uw persoonlijke gegevens alleen aan derden verstrekken als u vooraf uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met de overdracht, of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 par. 1 a) AVG in geval van toestemming of art. 6 par. 1 c) AVG in geval van een wettelijke verplichting.

Bij wijze van uitzondering worden gegevens echter namens ons verwerkt door externe verwerkers (d.w.z. we besteden de persoonlijke gegevens die wij hebben verzameld uit aan externe serviceproviders). Deze aannemers zijn zorgvuldig geselecteerd, door ons gecontroleerd en contractueel gebonden volgens art. 28 AVG (met name over het bieden van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen).

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verstrekken als dit noodzakelijk is om vitale belangen te beschermen, of waarvoor wij anderszins zijn toegestaan door toepasselijke wetten of voorschriften.

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden.


Internationale gegevensoverdracht:

Om de doeleinden die genoemd worden in dit privacybeleid te behalen, kunnen we uw persoonlijke gegevens overdragen aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In die landen is het mogelijk dat niet dezelfde standaard voor gegevensbescherming wordt toegepast als in de staat waarin u uw persoonlijke gegevens oorspronkelijk hebt verstrekt.Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer gegevens worden gedeeld met een andere onderneming van de SWARCO Group, die gevestigd is in een land buiten de EER.

Persoonsgegevens worden alleen onder de volgende voorwaarden overgebracht naar landen buiten de EER:

 • als de overdracht plaatsvindt naar een land waarvan de Europese Commissie van mening is dat een adequate bescherming van persoonsgegevens is gewaarborgd, of
 • als er passende maatregelen zijn genomen om uw gegevens te beschermen, met name door contractuele afspraken over passende maatregelen voor gegevensbescherming of waarborgen in overeenstemming met de vereisten van de Europese Commissie of een gegevensbeschermingsautoriteit, of
 • als u heeft ingestemd met de overdracht of
 • als de overdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen u en de verantwoordelijke persoon of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op uw verzoek, of
 • als er nog een andere rechtsgrondslag voor de gegevensoverdracht is.


Gebruik van onze website

De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Om deze reden hebben we onze website zo ontworpen dat deze anoniem kan worden gebruikt. Wij gebruiken informatie die we ontvangen en opslaan tijdens uw bezoek aan onze websites, uitsluitend voor interne doeleinden en om het ontwerp van de websites te verbeteren. Uitzonderingen zijn van toepassing als gegevensverwerking noodzakelijk is om aanvallen te verdedigen en te vervolgen die strafbare feiten vormen of de functionaliteit van onze website aantasten.


Usage data

Wanneer u onze websites bezoekt, worden zogeheten gebruiksgegevens tijdelijk opgeslagen op onze webserver voor statistische doeleinden als een protocol om de kwaliteit van onze websites te verbeteren. Deze dataset bestaat uit

 • de pagina van waaruit het bestand werd opgevraagd,
 • de naam van het bestand,
 • de datum en tijd van de aanvraag,
 • de hoeveelheid overgedragen gegevens,
 • de toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden),
 • de beschrijving van het type webbrowser dat wordt gebruikt,
 • het IP-adres van de aanvragende computer, verkort met de laatste drie cijfers.

We gebruiken deze informatie om toegang tot onze website mogelijk te maken, om onze systemen te beheren en uit te voeren en om het ontwerp van onze websites te verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. Het creëren van persoonlijke gebruikersprofielen is dus uitgesloten. Gegevens over individuen of hun individuele gedrag worden niet verzameld.


Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van een bezoeker worden opgeslagen. Ze zorgen ervoor dat informatie voor een bepaalde periode kan worden opgeslagen en dat de computer van de bezoeker kan worden geïdentificeerd. Voor een betere begeleiding voor gebruikers en presentatie van individuele services gebruiken we permanente cookies. We gebruiken ook zogenaamde sessiecookies die automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. U kunt uw browser zo instellen dat deze u informeert over de plaatsing van cookies. Dit maakt het gebruik van cookies voor u transparant.


Encryptie

Om uw gegevens te beschermen tegen ongewenste toegang, gebruiken we een versleutelingsmethode op de meeste pagina's. Uw gegevens worden vervolgens via het internet verzonden van uw computer naar onze server en vice versa met behulp van 256-bit SSL-encryptie (Secure Socket Layer). U herkent dit aan het feit dat het slotsymbool op de statusbalk van uw browser is gesloten en de adresregel begint met https://.


Geen verplichting om persoonlijke informatie te verstrekken

Tenzij anders vermeld in de voorgaande hoofdstukken, is het verstrekken van persoonlijke gegevens wettelijk noch contractueel vereist en ook niet noodzakelijk voor het sluiten van een contract en bent u daarom niet verplicht om dergelijke gegevens te verstrekken. In het geval dat u ervoor kiest om uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken, kunnen we mogelijk niet reageren op uw verzoek of u de gevraagde service bieden, deelname aan een sollicitatieprocedure of aan een evenement is wellicht niet mogelijk.


Uw rechten

Recht van toegang (artikel 15 AVG):

conform art. 15 par. 1 AVG, hebt u het recht om bevestiging te vragen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt en, als dit het geval is, om informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, evenals de informatie die wordt vermeld in art. 15 AVG.


Recht op rectificatie en wissing (artikelen 16 en 17 AVG):

Bovendien hebt u het recht om uw persoonlijke informatie (artikel 16 AVG) te wijzigen, te corrigeren of in het algemeen te herzien.

Bovendien hebt u het recht om de verwijdering van de persoonlijke gegevens over u aan te vragen (bijvoorbeeld als de gegevens niet langer vereist zijn voor de nagestreefde doeleinden) als aan de voorwaarden van art. 17 AVG wordt voldaan.


Recht op beperking van verwerking (artikel 18 AVG):

U hebt het recht om de beperking van de verwerking (artikel 18 AVG) van uw persoonsgegevens aan te vragen als aan een van de voorwaarden in art. 18 AVG wordt voldaan, bijvoorbeeld als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, voor de looptijd van elk onderzoek van ons recht op gegevensverwerking of in het geval dat persoonsgegevens niet langer vereist zijn voor verwerkingsdoeleinden, maar gereserveerd moeten worden voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.


Een beperking van de verwerking betekent dat de gegevens in kwestie alleen mogen worden verwerkt - behalve dat ze worden opgeslagen - met uw toestemming of voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, om de rechten van een andere persoon te beschermen of om redenen van een belangrijk algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.


Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG):

Als geautomatiseerde gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming of verwerking nodig is voor de uitvoering van een contract met u of voor de implementatie van precontractuele maatregelen die op uw verzoek plaatsvinden, hebt u het recht om de persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt en u betreffen te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en om deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder de verwerkingsverantwoordelijke waarvan de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, te storen. U hebt ook het recht om de directe overdracht van deze gegevens via ons naar een derde partij aan te vragen als dit technisch mogelijk is.


Recht van bezwaar (artikel 21 AVG):

Als de gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 par. 1 f) AVG (gegevensverwerking voor de bescherming van legitieme belangen), hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie. We zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken tenzij er aantoonbaar dwingende redenen zijn die bescherming verdienen voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.


Recht om toestemming in te trekken (art. 7 par. 3 AVG):

Als de gegevensverwerking gebaseerd is op een toestemming overeenkomstig art. 6 par. 1 a) of art. 9 par. 2 a) AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstig gebruik. Het intrekken op deze manier is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van gegevensverwerking op basis van toestemming vóór het intrekken.


Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen of in het geval van open vragen, stuur dan hier uw verzoek naartoe:


SWARCO Compliance Office
Blattenwaldweg 8
A-6112 Wattens
compliance@swarco.com


We zullen u vragen om uw identiteit te verifiëren en te specificeren wat voor soort informatie u nodig heeft. We zullen ervoor zorgen dat uw verzoek tijdig en kosteloos wordt behandeld, tenzij een onevenredige inspanning vereist is.


Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG):

Bovendien hebt u het recht om een formele klacht in te dienen bij de respectieve gegevensbeschermingsautoriteit in uw rechtsgebied, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen in strijd is met de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming. In het specifiek kan de klacht worden ingediend bij een toezichthoudende autoriteit in de EU-lidstaat van uw woon- of werkadres of de plaats van vermeende overtreding.


Wijzigingen van dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid wijzigen om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten. Het huidige privacybeleid is te vinden op onze website en we raden u daarom aan om deze regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.


Verantwoordelijk voor gegevensverwerking in overeenstemming met art. 4 par. 7 AVG in verband met het bezoeken van deze website:SWARCO AG

Blattenwaldweg 8

A-6112 Wattens
[1]De SWARCO Group bestaat uit SWARCO AG en alle gelieerde ondernemingen volgens § 189a nr. 8 UGB (Oostenrijkse wet van het handelsrecht). Gelieerde bedrijven zijn alle bedrijven die – in de betekenis van § 244 UGB – direct of indirect beheerd worden door SWARCO AG (bijvoorbeeld omdat SWARCO AG de meerderheid van de stemrechten in de respectieve onderneming bezit of dat het voortvloeit uit het recht van SWARCO AG om een dominante invloed op het bedrijf uit te oefenen).