Zásady ochrany osobních údajů


Vážení návštěvníci,

Srdečně Vás vítáme na našich webových stránkách. Abyste se během návštěvy na našich webových stránkách cítili bezpečně a pohodlně, rádi bychom Vás informovali o zpracování Vašich dat.


KDO JSME

Tyto webové stránky provozuje společnost SWARCO AG.Společnost SWARCO AG je mateřskou společností skupiny SWARCO[1]s více než 80 společnostmi skupiny SWARCO v současné době ve 26 zemích. Skupina SWARCO nabízí špičkovou řadu řešení, služeb a produktů v oblasti řízení dopravy, parkování a veřejné dopravy. Společnost SWARCO je také předním poskytovatelem dopravních systémů značení silnic a dopravních bezpečnostních produktů.

Pokud se v těchto Zásadách ochrany osobních údajů používá "my" nebo "nás", odkazuje se na společnost SWARCO AG a / nebo na její přidružené společnosti skupiny SWARCO.


Rozsah

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré osobní údaje, které o vás shromažďujeme jako o návštěvníkovi webu, zákazníkovi, dodavateli, obchodním partnerovi nebo obecně zainteresované straně, abychom ukázali, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Společnost SWARCO AG je odpovědná za provoz této webové stránky.

V závislosti na konkrétních okolnostech sběru a zpracování údajů je odpovědná právnická osoba za zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 4 (7) GDPR společnost SWARCO AG a / nebo příslušná přidružená společnost skupiny SWARCO. Seznam pracovníků pro ochranu údajů pro jednotlivé společnosti skupiny SWARCO lze naléztzde.


Žádosti zaslané e-mailem / kontaktním formulářem / telefonem / poštou

Účel zpracování údajů / právní základ:

Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím e-mailu, telefonu, poštou nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, budou samozřejmě považovány za důvěrné. Vaše osobní údaje používáme pouze k určenému účelu. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 b), c) nebo f) GDPR. Zákonný zájem na zpracování údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 f) GDPR na straně naší společnosti vyplývá ze zájmu odpovědět na Vaše požadavky zákazníků, obchodních partnerů atd., a tím udržovat obchodní vztahy a podporovat spokojenost zákazníků.

Za tímto účelem je při používání našeho obecného kontaktní formuláře nutné pouze Vaše jméno, Vaše telefonní číslo a Vaše e-mailová adresa, jakož i informace týkající se země původu informací.Dále zpracováváme údaje, které předkládáte prostřednictvím objednávkového formuláře nebo jiného formuláře, které jsou nezbytné pro splnění nebo zahájení smluvního vztahu a které jsou proto označeny jako povinné vstupní pole (*).Můžete nám poskytnout další osobní informace, ale není to Vaší povinností.


Doba uložení / Kritéria pro definování doby uložení:

V zásadě uchováváme Vaše osobní údaje, dokud je to nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny. Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím svých žádostí, budou smazány nejpozději do 90 dnů po poslední odpovědi na Váš dotaz či žádost, anebo budou uchovávány anonymně. 90denní lhůtu uložení dat zachováváme, abychom se v případě, že nás po odpovědi na stejnou záležitost znovu zkontaktujete, mohli odkázat na předchozí korespondenci. Zkušenosti ukázaly, že po 90 dnech od naší poslední odpovědi již obvykle nepřijdou žádné další otázky.


Zpracování dat obchodních partnerů

Účel zpracování údajů / právní základ:

V rámci našich obchodních vztahů s Vámi jako s našimi zákazníky, obchodními partnery, dodavateli apod. zpracováváme osobní údaje, jako je Vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefon / faxové číslo, DIČ, číslo zákazníka, údaje o bankovním účtu a popřípadě místo nebo datum narození, údaje o státní příslušnosti a úvěrového ratingu, jakož i další údaje, které jste nám dobrovolně poskytli. Zpracování se provádí za účelem identifikace, uzavření smlouvy, provedení, správu a zpracování smluv, hodnocení bonity a záruk, zpracování výkazů a dobropisů nebo úhrad, správa a vymáhání pohledávek, dodržování právních předpisů, bezpečnost dat a služby zákazníkům.

 Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 b), c) a f) GDPR.


 Doba uložení / Kritéria pro definování doby uložení:

Vaše osobní údaje uchováváme, dokud je to nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné odlišené právní povinnosti pro uložení, uchovávání požadovaných údajů vždy probíhá vždy po dobu trvání obchodního vztahu s Vámi a až do uplynutí použitelných promlčecích lhůt pro jakékoliv nároky vyplývající z obchodního vztahu.


Zpracování údajů kontaktních osob

Účel zpracování údajů / právní základ:

Naše společnost zpracovává osobní kontaktní informace kontaktních osob na straně zákazníků, zainteresovaných stran, dodavatelů a dalších obchodních partnerů pro komunikaci e-mailem, telefonem, faxem a poštou. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 b) nebo f) GDPR. Legitimní zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 f) GDPR vyplývá ze zájmu jednat nebo zahájit obchodní vztah se zákazníky, zainteresovanými stranami, dodavateli a dalšími obchodními partnery a udržovat osobní kontakt s kontaktními osobami.


Doba uložení / Kritéria pro definování doby uložení:

Osobní údaje jsou uchovávány za účelem vedení obchodních vztahů, pokud je pro ně oprávněný zájem.


Zpracování dat pro marketingové účely

Účel zpracování údajů / právní základ:

Společnosti skupiny SWARCO používají osobní údaje pro marketingové účely, zejména pro reklamu elektronickou poštou, telefonem a poštou. Účelem zpracování údajů v rámci marketingových opatření je informovat dotyčné osoby o produktech a službách společností skupiny SWARCO. Právním základem pro zasílání reklamy poštou je čl. 6 odst. 1 f) GDPR.Zákonný zájem vyplývá z našeho zájmu o zasílání informací o produktech a službách zákazníkům a zúčastněným stranám. Právním základem marketingových opatření e-mailem nebo telefonicky je obvykle prohlášení o souhlasu, které jste nám poskytli. Marketingová opatření vůči stávajícím zákazníkům (např. Inzerce elektronickou poštou) mohou být za určitých okolností přípustná i bez předchozího souhlasu na základě čl. 6 odst. 1 f) GDPR.

Můžete se odhlásit z přijímání marketingové komunikace od nás kdykoli v budoucnu s okamžitým účinkem tím, že nám napíšete zprávu nacompliance@swarco.com.


Doba uložení/ Kritéria pro definování doby uložení:

V zásadě uchováváme Vaše osobní údaje, dokud je to nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny. Pokud nesouhlasíte s příjmem marketingové komunikace, okamžitě zastavíme zpracování Vašich dat a následně smažeme Vaše údaje, pokud nejsou uloženy i pro jiné legálně přípustné účely.


Google Analytics

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. Statistik, zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomické fungování našich služeb online ve smyslu čl. 6 odst. 1 lit. F. GDPR) používáme službu Google Analytics, webovou analýzu poskytovanou společností Google LLC ("Google"). Společnost Google používá soubory cookie. Informace generované soubory cookie jsou obecně předávány a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech.

Společnost Google je certifikována podle Dohody o štítku ochrany soukromí a poskytuje tak záruku v souladu s evropským právem na ochranu údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Společnost Google tyto informace použije v našem zastoupení, aby vyhodnotila používání našich služeb online uživateli, sestavila přehledy o činnostech v rámci této online služby a poskytla nám další služby týkající se používání této online služby a internetu. Pseudonymní uživatelské profily uživatelů mohou být vytvořeny ze zpracovávaných dat. Nepoužíváme reklamní funkce služby Google Analytics a deaktivujeme přenos uživatelských dat do produktů a služeb Google.

Google Analytics používáme ve formě "Universal Analytics". "Universal Analytics" odkazuje na postup Google Analytics, ve kterém je uživatelská analýza prováděna na základě pseudonymního uživatelského jména a pseudonymní profil uživatele je tudíž vytvořen s informacemi z použití různých zařízení (tzv. "Cross-device" sledování ").

Google Analytics používáme pouze s aktivovanou IP anonymizací. To znamená, že společnost Google zkrátila adresu IP uživatele v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná adresa IP přenášena na server Google v USA a zkrácena až tam.

Podle čl. 13 odst. 2 lit.a GDPR, jsou data uložena na úrovni uživatelů a událostí po dobu 14 měsíců, než jsou automaticky smazána ze serverů pro analýzu. Období ukládání dat se vztahuje na data na úrovni uživatelů a událostí, které jsou propojeny se soubory cookie, ID uživatelů (např. ID uživatele) a ID reklam (např. Soubory cookie DoubleClick, IDFA [identifikátor Apple pro inzerenty], ID inzerce Android). Řídící prvky Google Analytics pro ukládání dat budou zpřístupněny a platné od 25. května 2018 se vstupem GDPR v platnost.

Adresa IP přenášená prohlížečem uživatele není sloučena s jinými daty Google. Uživatelé mohou zabránit ukládání souborů cookie tím, že odpovídajícím způsobem nastaví software prohlížeče; uživatelé mohou také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala a dále zpracovávala data vygenerovaná soubory cookie a zabránit souvisejícímu použití dat připojených k naší online službě stahováním a instalací pluginu dostupného pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Právo na námitku podle čl. 21 GDPR: Sběru dat na našich webových stránkách pomocí Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz: AnkerGoogle Analytics Opt-Out.

Cookie opt-out je nastaveno tak, aby zabránilo v budoucím shromažďování Vašich dat při návštěvě těchto webových stránek. Potvrzením tohoto odkazu je na nosiči dat nastaven tzv. Cookie opt-out. Vezměte prosím na vědomí, že pokud vymažete všechny soubory cookie ve Vašem počítači, tento cookie pro odhlášení se také vymaže, tj. Pokud budete pokračovat v námitkách proti shromažďování dat pomocí služby Google Analytics, musíte soubor cookie opt-out znovu nastavit. Soubor opt-out cookie se nastavuje podle prohlížeče a počítače. Pokud navštívíte naši webovou stránku z domova a práce nebo z různých prohlížečů, musíte aktivovat cookie opt-out v různých prohlížečích a na různých počítačích.

Další informace o používání údajů o datech Google, nastavení a námitkách naleznete na webových stránkách společnosti Google na adrese: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners ("Jak společnost Google používá informace ze stránek nebo aplikací, které využívají naše služby"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Jak společnost Google používá informace ze stránek nebo aplikací, které využívají naše služby"),
http://www.google.de/settings/ads ("Kontrola informací, které Google používá k zobrazování reklam").


Albacross

Information about Albacross’ processing of your personal data.

We inform you regarding the processing of personal data on behalf of Albacross Nordic AB (“Albacross”).

Information collected from cookies set in your device that qualify as personal data will be processed by Albacross, a company offering lead identification and ad targeting services with offices in Stockholm and Krakow. Please see below for full contact details.

The purpose for the processing of the personal data is that it enables Albacross to improve a service rendered to us and our website (e.g “Lead Generation” service), by adding data to their database about companies. The Albacross database will in addition to “Lead Generation” be used for targeted advertising purposes towards companies and for this purpose data will be transferred to third party data service providers. For the purpose of clarity, targeted advertising regards companies, not towards individuals.

The data that is collected and used by Albacross to achieve this purpose is information about the IP-address from which you visited our website, and technical information that enables Albacross to tell apart different visitors from the same IP-address. Albacross stores the domain from form input in order to correlate the IP-address with your employer.

For the full information about our processing of personal data, please see Albacross’ Privacy Policy.

Albacross Nordic AB
Companyreg. no 556942-7338
Tegelbacken 4A
111 52 Stockholm, Sweden
www.albacross.com - contact@albacross.com


Jiné účely zpracování osobních údajů

Navíc používáme osobní údaje, které jste poskytli nebo které jsme od Vás shromáždili - pokud je to zákonně přípustné - pro konkrétní účely, které jsou uvedeny v době konkrétního sběru dat (např. Na některých stránkách naší webové stránky).

 

Příjemci / kategorie příjemců

Zveřejnění osobních údajů v rámci skupiny SWARCO:

Může být nezbytné, abychom zaslali vaše žádosti, které nám byly zaslány e-mailem, kontaktním formulářem, telefonem nebo poštou, včetně osobních údajů obsažených v nich, dalším společnostem skupiny SWARCO, pokud je to nezbytné pro účely zpracování vaší žádosti.

Vaše údaje budou dále sdíleny s dalšími společnostmi skupiny SWARCO za účelem zavedení nebo zahájení obchodního vztahu.

V rámci skupiny SWARCO mohou být vaše údaje převedeny na jiné společnosti této skupiny pro marketingové účely.


Zveřejnění osobních údajů třetím osobám:

Ze zásady nebudou sdíleny žádné údaje s jinými třetími stranami mimo skupinu SWARCO. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám pouze tehdy, pokud jste výslovně souhlasili s jejich předáním, nebo jsme povinni tak učinit zákonem. Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 a) GDPR v případě souhlasu nebo čl. 6 odst. 1 c) GDPR v případě právní povinnosti.

Výjimečně jsou však údaje zpracovávány v našem zastoupení třetími zpracovateli (tj. Zadáváme osobní údaje námi shromážděné externím poskytovatelům služeb). Tito dodavatelé jsou pečlivě vybíráni, auditováni a smluvně vázáni podle čl. 28 GDPR (zejména o poskytování vhodných technických a organizačních bezpečnostních opatření).

Vaše osobní údaje můžeme rovněž zveřejnit, pokud je jejich zveřejnění nezbytné k ochraně extrémně důležitých zájmů nebo pokud to jinak dovolují platné zákony nebo předpisy.

Vaše osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím osobám.


Mezinárodní přenos dat:

Za účelem splnění účelů uvedených v této zásadě ochrany osobních údajů můžeme převést vaše osobní údaje příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). V těchto zemích nemusí platit stejná úroveň ochrany údajů jako v zemi, ve kterém jste původně poskytli své osobní údaje.Může se jednat například o sdílení údajů s jinou společností skupiny SWARCO, která sídlí v zemi, která není zemí EHP.

Osobní údaje budou převedeny pouze do zemí mimo EHP za následujících podmínek:

 • - převod byl proveden do země, kde Evropská komise usoudí, že je zaručena přiměřená ochrana osobních údajů, nebo -
 • byla přijata vhodná opatření k ochraně vašich údajů, zejména smluvním ujednáním o vhodných opatřeních ochrany údajů nebo ochranných opatřeních v souladu s požadavky Evropské komise nebo orgánu pro ochranu údajů nebo
 • pokud jste souhlasili s převodem nebo
 • je převod nezbytný pro plnění smlouvy mezi vámi a odpovědnou osobou nebo pro provedení předsmluvních opatření na vaše přání nebo
 • existuje další právní základ pro přenos dat.


Použití našich webových stránek

Ochrana soukromí je pro nás velmi důležitá. Z tohoto důvodu jsme naši webovou stránku navrhli tak, aby mohla být používána anonymně. Informace, které obdržíme a uchováváme během vaší návštěvy našich webových stránek, používáme výhradně pro interní účely a pro zlepšení těchto stránek. Výjimky platí, pokud je zpracování dat nezbytné k obraně proti útokům a jejich stíhání, jako jsou trestné činy nebo narušení funkčnosti našich webových stránek.


Uživatelská data

Když navštívíte naše webové stránky, tzv. Uživatelská data jsou dočasně uložena na našem webovém serveru pro statistické účely jako protokol pro zlepšení kvality našich webových stránek. Tento soubor dat se skládá ze

 • stránky, ze které byl požadován soubor,
 • název tohoto souboru,
 • data a času dotazu,
 • množství přenášených dat,
 • stav úspěšnosti (přenesený soubor, soubor nebyl nalezen),
 • popis typu použitého webového prohlížeče,
 • adresy IP požadujícího počítače, zkrácené o poslední tři číslice.

Tyto informace používáme k tomu, abychom umožnili přístup na naše webové stránky, kontrolovali a spravovali naše systémy a zlepšovali návrh našich webových stránek. Tato data jsou uložena anonymně. Vytváření osobních uživatelských profilů je tedy vyloučeno. Údaje o jednotlivcích nebo jejich individuálním chování nejsou shromažďovány.


Cookies

Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy na pevný disk návštěvníka. Umožňují uložení informací po určitou dobu a identifikaci počítače návštěvníka. Pro lepší orientaci uživatelů a prezentaci jednotlivých služeb používáme trvalé soubory cookie. Používáme také tzv. Session cookies, které se po ukončení prohlížeče automaticky odstraní. Můžete nastavit prohlížeč tak, aby vás informoval o umístění souborů cookie. Díky tomu je používání cookie pro vás transparentní.


Šifrování

Abychom chránili data před nechtěným přístupem, používáme pro většinu stránek metodu šifrování. Vaše údaje jsou pak přenášeny z vašeho počítače na náš server a zpět přes internet pomocí 256bitového šifrování SSL (Secure Socket Layer). Tuto skutečnost poznáte tak, že symbol zámku ve stavovém řádku prohlížeče je zavřený a adresový řádek začíná protokolem https://.


Žádná povinnost poskytovat osobní údaje

Není-li v předchozích kapitolách stanoveno jinak, poskytování osobních údajů není vyžadováno ani zákonem nebo smlouvou, ani není nezbytné pro uzavření smlouvy, a proto nejste povinni poskytovat takové údaje. V případě, že se rozhodnete nám neposkytnout vaše osobní údaje, možná nebudeme schopni odpovědět na Váš požadavek nebo poskytnout požadovanou službu, účastnit se postupu při podávání žádostí nebo ji vůbec umožnit.


Vaše práva

Právo přístupu (čl. 15 GDPR):

Podle čl. 15 odst. 1 GDPR, máte právo požádat o potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají, a v takovém případě obdržíte informace o osobních údajích, které o vás uchováváme, a informace uvedené v čl. 15 GDPR.


Právo na opravu a vymazání (články 16 a 17 GDPR):

Navíc máte právo upravovat, opravovat nebo obecně měnit své osobní údaje (článek 16 GDPR).

Dále máte právo požadovat vymazání osobních údajů, které se vás týkají (např. Pokud již nejsou pro sledované účely požadovány), pokud splňují podmínky uvedené v čl. 17 GDPR.


Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR):

Máte právo požadovat omezení zpracování (§ 18 GDPR) vašich osobních údajů, pokud je splněna jedna z podmínek uvedených v čl. 18 GDPR, např. pokud jste vznesli námitky proti zpracování, po dobu jakéhokoli přezkoumání našeho práva na zpracování údajů nebo v případě, že osobní údaje již nebudou vyžadovány pro účely zpracování, ale musí být i nadále uchovány pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků .


Omezení zpracování znamená, že dotyčná data mohou být zpracovávána - kromě uložení - s vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků, ochrany práv jiné osoby nebo z důvodů významné veřejnosti zájmu Evropské unie nebo členského státu.


Právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR):

Pokud je automatizované zpracování údajů založeno na vašem souhlasu nebo je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy s vámi nebo pro provedení předsmluvních opatření, která se uskuteční na základě Vaší žádosti, máte právo obdržet osobní údaje, které jste poskytli, a která se vás týká ve strukturovaném, aktuálním a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému kontrolujícímu bez překážek od správce, od kterého byly poskytnuty osobní údaje. Máte také právo požádat o přímý přenos těchto údajů u nás třetí straně, pokud je to technicky možné.


Právo námitky (článek 21 GDPR):

Pokud je zpracování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 f) GDPR (zpracování údajů pro ochranu oprávněných zájmů), máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Pak nebudeme dále zpracovávat osobní údaje, pokud neexistují prokazatelně přesvědčivé důvody hodné ochrany pro další zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo pokud zpracování vede k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.


Právo na odstoupení od smlouvy (čl. 7 odst. 3 GDPR):

Pokud je zpracování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 a) nebo čl. 9 odst. 2 a) GDPR, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Takové odstoupení však neovlivní zákonnost zpracování údajů na základě souhlasu před jeho odstoupením.


Chcete-li uplatnit výše uvedená práva nebo máte další dotazy, zašlete nám prosím svou žádost sem:


SWARCO Compliance Office
Blattenwaldweg 8
A-6112 Wattens
compliance@swarco.com


Požádáme Vás o ověření Vaší totožnosti a specifikaci informací, které požadujete. Ujistíme se, že Vaše žádost bude řešena včas a bezplatně, pokud nebude vyžadováno nepřiměřené úsilí.


Právo podat stížnost orgánu dozoru (článek 77 GDPR):

Kromě toho máte právo podat formální stížnost u příslušného orgánu pro ochranu údajů ve vaší jurisdikci, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje platné předpisy na ochranu údajů. Stížnost lze zejména podat u orgánu pro dohled ve vašem členském státě EU na vašem místě pobytu, místě výkonu práce nebo místě údajného porušení.


Změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme změnit za účelem vyhovění platným zákonným požadavkům. Současné zásady ochrany osobních údajů naleznete na našich webových stránkách, a proto vám doporučujeme změny pravidelně kontrolovat.


Odpovědnost za zpracování údajů podle čl. 4 odst. 7 GDPR v souvislosti s návštěvou této webové stránky:SWARCO AG

Blattenwaldweg 8

A-6112 Wattens
[1]Skupina SWARCO je majitelem společnosti SWARCO AG a všech přidružených společností podle § 189a č. 8 UGB (Rakouský zákoník obchodního práva). Přidruženými společnostmi jsou všechny společnosti, které jsou - ve smyslu § 244 UGB - přímo nebo nepřímo řízeny společností SWARCO AG (zejména díky tomu, že společnost SWARCO AG vlastní většinu hlasovacích práv v příslušné společnosti nebo vznikla právem společnosti SWARCO AG vykonávat dominantní vliv na společnost).