Řešení pro elektromobilitu

Váš vztah k budoucnosti.

"Mobilita se neustále vyvíjí. Někdy v malých,  jindy ve větších skocích. Dnes jsme pravděpodobně při zrodu největší revoluce od vynálezu automobilu: elektrická vozidla změní způsob, jakým jsou vozidla poháněna, ale také změní náš způsob myšlení."

Justin Meyer, SWARCO eVolt, Velká Británie

Celý svět už pochopil, že máme-li zajistit energetickou bezpečnost, lepší kvalitu ovzduší a sníženou hladinu hluku, musíme změnit způsob zásobování našich dopravních systémů.

Elektrická vozidla (EV) pro silniční dopravu zvyšují energetickou účinnost, nevyžadují přímé spalování paliva a spoléhají na elektřinu - nejrozmanitější nosič energie. EV nejsou nový nápad, ale stejně jako mnoho jiných nápadů někdy trvá o něco déle, než se stanou důležitou součástí našeho každodenního života. Pro EV a služby, které je podporují; inteligentní řešení pro domácí a komerční nabíjení, výroba obnovitelné energie na místě a skladování energie na místě, podpora národní distribuční sítě elektrické sítě - teď je ten čas!

Společnost SWARCO, která je jedním z prvních průkopníků v odvětví eMobility,uvedla na trh v celé Evropě se svou značkou eVolt nabíječek EV a inovativními doplňkovými technologiemi, jako je skladování energie a solární porty pro automobily.


Jako první průkopník v oboru eMobility, společnost SWARCO vede trh v celé Evropě se svou značkou nabíječek eVolt a svými inovativními doplňkovými technologiemi, jako jsou řešení pro ukládání energie a solární porty.

E-Mobility inovace

Nová vozidla, nové baterie a nová nabíjecí infrastruktura se stále kratšími časy nabíjení se stávají stále dostupnějšími. Kapacita baterie se za posledních deset let ztrojnásobila, zatímco ceny  za kWh kapacity poklesly o několik set procent. Elektrická mobilita nám umožňuje elektrifikovat naše dopravní sítě, což ve střednědobém až dlouhodobém horizontu sníží naši závislost na uhlovodíkovém palivu. 


Výběr řešení, které vyhovuje vašim potřebám

Ať už chcete instalovat nabíječku doma, na pracovišti nebo poskytovat systém pro vozový park, společnost SWARCO nabízí celou řadu hardwarových a softwarových řešení, která mohou být přizpůsobena vašim specifickým požadavkům. Společnost SWARCO může dodávat kompletní řešení na klíč, nebo si můžete vybrat jednotlivé prvky nabíječek střídavého proudu (AC) nebo stejnosměrného proudu (DC), plnou službu back office společnosti OCCP, systémy pro ukládání energie nebo technologie portů solárních vozidel, a aplikovat je na stávající síť. 


Nabíjení střídavým proudem (AC)

Nabíječky střídavého proudu jsou dnes nejčastějším způsobem nabíjení elektrického vozidla. Jedná se o řešení, které vyžaduje minimální požadavky na změny stávajícího zdroje napájení zařízení. Většina vozidel dnes podporuje standardní nabíjení střídavým proudem a je k dispozici buď s jedním nebo dvěma zásuvkami.

Pomalé - Rozsah od 2,4kW do 3,6kW (domácí nabíjení a nabíjení jízdních kole).

Rychlé - V rozmezí od 7kW do 22kW jsou tyto jednotky vynikající pro dobíjení nebo podporu nabíjení vozového parku ve skladech.

Bezdrátové - Přestože je relativně nákladná volba, existuje řada řešení na trhu, které nabízejí řidičům hands-free nabíjení. Typická rozsah je kolem 3,4kW.


Nabíjení stejnosměrným proudem (DC)

DC nabíječky nabízejí energii do vozidel rychleji než AC. Řidiči používající DC nabíječky získají možnost rychlejšího nabíjení. Instalace stejnosměrných nabíječek bude ale pravděpodobně vyžadovat upgrade zdroje energie.

Rychlé - Rozsah od 20kW do 24kW

Rychlé - Rozsah od 43kW do 60kW

Ultra rychlé - Rozsah od 100 kW do 150 kW

Pantograf a sonda (pro vozidla nákladní a veřejné dopravy) - 200 kW 


Technologická podpora
 


Veškerý hardware dodávaný společností SWARCO lze také připojit k našim back-office službám, stejně jako k našemu skladování energie, řízení spotřeby, řešení Vehicle-to-Grid (V2G) nebo solárním automobilové porty.

Back Office - Back office SWARCO je ideálním společníkem našeho hardwaru. Řidiči a majitelé nabíjecích bodů mají kontrolu nad tím, kdo a kdy má přístup. Registrovaní uživatelé se mohou těšit na měsíční fakturaci a speciální tarify, zatímco řidiči, kteří se registraci nechtějí, mohou k úhradě poplatků použít aplikaci nebo webovou službu.

Úschovna energie - Sběrné akumulátorové jednotky společnosti SWARCO mohou být využívány k získávání obnovitelných zdrojů energie,jako jsou solární automobilové porty, k vytvoření nabíjecích uzlů, které jsou schopny dodávat řidičům střídavé nebo stejnosměrné nabíjecí služby, a současně snižovat poptávku po místních sítích. V budoucnu budou tyto uzly také schopny využívat energii uloženou v samotných vozidlech k napájení elektřiny zpět do sítě, pokud bude po elektřině místní špičková poptávka.

Přístup a řízení  - Směrnice EU o alternativních palivech vyžaduje, aby všechna veřejná nabíjecí místa musela řidičům nabízet přístup k nabíjecímu místu, aniž by museli být členy konkrétního systému. Společnost SWARCO se domnívá, že toto je důležitý požadavek, pokud chceme podpořit zavádění elektrických vozidel. Jednotky SWARCO tuto směrnici podporují, ale můžeme vám také navíc poskytnout značkové nebo whote-label řešení back office, které řidičům umožní snadný přístup k síti dobíjecích míst, kterou vlastníte nebo kterou sdílíte s jinými operátory dobíjecích míst.


SLUŽBY

Doplňkové služby

Konzultace, plánování, instalace, servis a údržba.


Nabízíme širokou škálu služeb, které vám pomohou s vašimi projekty. Spolehněte se na nás v celém projektu nebo jen v jeho části a my rádi převezmeme servis a údržbu.