Společně jsme silnější!

Globalizace, zvyšující se komplikovanost dopravních technologií, nové obchodní modely a digitalizace jsou faktory, díky kterým je pro firmy obtížné pokračovat bez spolupráce s dalšími subjekty. Společnost SWARCO proto vyvinula silnou síť partnerů, díky kterým může nabídnout ta nejlepší řešení na trhu. Partneři, s nimiž spolupracujeme, pocházejí z různých oblastí:

 • Vysoké školy
 • Výzkumné ústavy
 • Společnosti zaměřující se na dopravní technologie
 • Automobilový průmysl
 • Partneři ve spojení s projekty výzkumu a vývoje financovaných EU
 • Průmyslová sdružení a zastánci bezpečnosti silniční dopravy
 • Poskytovatelé informačních a telekomunikačních technologií
 • Normalizační orgány
 • Města a obce
 • Silniční úřady
 • Média

Pro nás je dialog s různými zúčastněnými stranami klíčem k inovacím a lepším řešením v oblasti bezpečnosti silniční dopravy a řízení dopravy. Setkáte se s námi na významných výstavách a konferencích z oblasti dopravní technologie, v pracovních skupinách normalizačních orgánů a průmyslových sdružení nebo v našem SWARCO TRAFFIC WORLD.

Spolupráce znamená růst společně s našimi partnery pro vzájemný prospěch.

Malý výčet partnerů, se kterými spolupracujeme:


ITC4CART


 • Vývoj centrální stanice ITS (rozšíření platformy OMNIA), silniční stanice ITS (Hard- a Software)
 • Rozvoj rozhraní ASFINAG TCC a centrální silniční stanice ITS
 • C-ITS na bázi krátkého i dlouhého dosahu
 • Trailer IMIS (ASFINAG)
 • Test hardwaru a softwaru ve scénáři reálného světa (instalace ve Vídni)
 • Spolupráce mezi 3 společnostmi společnosti SWARCO


resolute


 • Návrh a implementace budoucí verze / aktualizace multimodálního strategického manažera (OMNIA)
 • Sloučení OMNIA / MISTIC - řízení scénářů
 • 700K financování na podporu strategických projektůMyCORRIDOR


 • Synergie s uvedením projektu ROMA PRATI
 • Posílení aliance se společností TomTom
 • Vývoj modulu předpovědi provozu (integrace heterogenních zdrojů dat)SAFER TEC


 • Vývoj na úrovni ITS Station Roadside, integrující bezpečnostní aspekty a zajištění komunikace s palubní jednotkou ve vozidle
 • Vývoj na centrální ITS stanice, zajištění komunikace mezi ITS stanicí a vozidly


Sii-Mobility

 • Kontrolní obrazovka pro město & úschova dat
 • Shape learning
 • Podpora rozhodování pro řízení vozového parku hromadné dopravy
 • Smart Ticketing  MITRA

  MITRA  • První inteligentní přívěs dodaný společnosti ASFINAG
  • První přívěs dodávaný s funkcí C-ITS v oblasti německy mluvících zemí
  • Nový obchodní model pro přívěsy byl představen v Rakousku


  CONNECTING AUSTRIA


  • Inteligentní dopravní signál pro detekci chodců v křižovatce
  • Demonstrace řešení ve spolupráci s originálním výrobcem zařízení a poskytovateli logistických služeb v Rakousku
  • Lighthouse Project pro automatickou jízdu


  ConVeX


  • Identifikace případů užití komunikační technologie V2X pro připojená vozidla zítřka
  • Spolupráce v referenčním systému pro vývoj mobilní datové komunikace (hybridní komunikace V2X)    
  • Vyhodnocení souladu s dnešními přístupy V2X

  C-ROADS

  Německo


  • Spolupráce pro harmonizaci nasazení C-ITS v celé Evropě
  • C-Roads instalace RSU pro testování a nasazení V2X
  • Vývoj C-Roads Shockwave Damping systému

  iKoPA


  • Vývoj v technologiích V2X pro automatizované elektrické vozy
  • Implementace standardního / průmyslového rozhraní pro e-mobilitu pro podporu rezervací vzdálených nabíjecích stanic
  • Získání know-how v oblasti bezpečnosti dat / technologií ochrany osobních údajů

  C-MOBILE


  • Demonstrace aplikací C-ITS ve velkém měřítku
  • Demonstrace případu použití GLOSA
  • Integrace různých typů ovladačů v OMNIA

  ACTIVAGE PROJECT

  ´


  • Demonstrace aplikací IoT ve velkém měřítku
  • Vývoj bezpečnostních užití týkajících se starších řidičů

  NordicWAY 2

  • Nástroj pro propojení Evropy, financovaný z prostředků CEF
  • Nasazení služby I2X C-ITS den 1 a den 1,5
   • Připojené TLC a TLA (Drive Sweden KRABAT)
   • Řadiče dopravní priority

  DRIVE SWEDEN

  • Strategický inovační program Drive Sweden, projekt KRABAT
  • Uvedení propojených TLC a TLA
   • Testovací místa pro původní výrobce
   • Služby TLA pro řidiče a testovací scénáře autonomního řízení