Společně jsme silnější!

Globalizace, zvyšující se komplikovanost dopravních technologií, nové obchodní modely a digitalizace jsou faktory, díky kterým je pro firmy obtížné pokračovat bez spolupráce s dalšími subjekty. Společnost SWARCO proto vyvinula silnou síť partnerů, díky kterým může nabídnout ta nejlepší řešení na trhu. Partneři, s nimiž spolupracujeme, pocházejí z různých oblastí:

 • Vysoké školy
 • Výzkumné ústavy
 • Společnosti zaměřující se na dopravní technologie
 • Automobilový průmysl
 • Partneři ve spojení s projekty výzkumu a vývoje financovaných EU
 • Průmyslová sdružení a zastánci bezpečnosti silniční dopravy
 • Poskytovatelé informačních a telekomunikačních technologií
 • Normalizační orgány
 • Města a obce
 • Silniční úřady
 • Média

Pro nás je dialog s různými zúčastněnými stranami klíčem k inovacím a lepším řešením v oblasti bezpečnosti silniční dopravy a řízení dopravy. Setkáte se s námi na významných výstavách a konferencích z oblasti dopravní technologie, v pracovních skupinách normalizačních orgánů a průmyslových sdružení nebo v našem SWARCO TRAFFIC WORLD.

Spolupráce znamená růst společně s našimi partnery pro vzájemný prospěch.

Malý výčet partnerů, se kterými spolupracujeme:

ITC4CART

 • Vývoj centrální stanice ITS (rozšíření platformy OMNIA), silniční stanice ITS (Hard- a Software)
 • Rozvoj rozhraní ASFINAG TCC a centrální silniční stanice ITS
 • C-ITS na bázi krátkého i dlouhého dosahu
 • Trailer IMIS (ASFINAG)
 • Test hardwaru a softwaru ve scénáři reálného světa (instalace ve Vídni)
 • Spolupráce mezi 3 společnostmi společnosti SWARCO

resolute

 • Návrh a implementace budoucí verze / aktualizace multimodálního strategického manažera (OMNIA)
 • Sloučení OMNIA / MISTIC - řízení scénářů
 • 700K financování na podporu strategických projektů

MyCORRIDOR

 • Synergie s uvedením projektu ROMA PRATI
 • Posílení aliance se společností TomTom
 • Vývoj modulu předpovědi provozu (integrace heterogenních zdrojů dat)

BEZPEČNÝ PRUH

 • Vývoj značení silnic, které používají aplikace C-ITS
 • Integrace dat pocházejících z mikro- a nanotechnologií na pozemních komunikacích v OMNIA (Centrální stanice ITS)
 • Spolupráce společností SWARCO ITS & RMS

SAFER TEC

 • Vývoj na úrovni ITS Station Roadside, integrující bezpečnostní aspekty a zajištění komunikace s palubní jednotkou ve vozidle
 • Vývoj na centrální ITS stanice, zajištění komunikace mezi ITS stanicí a vozidly

Sii-Mobility

 • Kontrolní obrazovka pro město & úschova dat
 • Shape learning
 • Podpora rozhodování pro řízení vozového parku hromadné dopravy
 • Smart Ticketing

MITRA

MITRA

 • První inteligentní přívěs dodaný společnosti ASFINAG
 • První přívěs dodávaný s funkcí C-ITS v oblasti německy mluvících zemí
 • Nový obchodní model pro přívěsy byl představen v Rakousku

CONNECTING AUSTRIA

 • Inteligentní dopravní signál pro detekci chodců v křižovatce
 • Demonstrace řešení ve spolupráci s originálním výrobcem zařízení a poskytovateli logistických služeb v Rakousku
 • Lighthouse Project pro automatickou jízdu

ConVeX

 • Identifikace případů užití komunikační technologie V2X pro připojená vozidla zítřka
 • Spolupráce v referenčním systému pro vývoj mobilní datové komunikace (hybridní komunikace V2X)    
 • Vyhodnocení souladu s dnešními přístupy V2X

C-ROADS

Německo

 • Spolupráce pro harmonizaci nasazení C-ITS v celé Evropě
 • C-Roads instalace RSU pro testování a nasazení V2X
 • Vývoj C-Roads Shockwave Damping systému

iKoPA

 • Vývoj v technologiích V2X pro automatizované elektrické vozy
 • Implementace standardního / průmyslového rozhraní pro e-mobilitu pro podporu rezervací vzdálených nabíjecích stanic
 • Získání know-how v oblasti bezpečnosti dat / technologií ochrany osobních údajů

C-MOBILE

 • Demonstrace aplikací C-ITS ve velkém měřítku
 • Demonstrace případu použití GLOSA
 • Integrace různých typů ovladačů v OMNIA

ACTIVAGE PROJECT

´

 • Demonstrace aplikací IoT ve velkém měřítku
 • Vývoj bezpečnostních užití týkajících se starších řidičů

NordicWAY 2

 • Nástroj pro propojení Evropy, financovaný z prostředků CEF
 • Nasazení služby I2X C-ITS den 1 a den 1,5
  • Připojené TLC a TLA (Drive Sweden KRABAT)
  • Řadiče dopravní priority

DRIVE SWEDEN

 • Strategický inovační program Drive Sweden, projekt KRABAT
 • Uvedení propojených TLC a TLA
  • Testovací místa pro původní výrobce
  • Služby TLA pro řidiče a testovací scénáře autonomního řízení