Inženýring a plánování

Perfektní asistent dopravního inženýra

Správa zařízení a silničních jednotek

Software pro analýzu kvality pro řízení dopravních signálů

Inteligentní adaptivní systém řízení dopravy

Kontrolní metoda pro koordinované a řízené řízení