Naše odborné znalosti v průmyslových sdruženích


Společnost SWARCO je členem různých průmyslových sdružení a přispívá k práci mnoha výborů pro standardizaci, obhajobu bezpečnosti silniční dopravy a zavádění inteligentních dopravních systémů.

Jsme hrdým členem:

Odborníci na bezpečnost silniční dopravy v USA

American Traffic Safety Services Associationpředstavuje bezpečnost silniční dopravy a přepravy a dálniční bezpečnostní průmysl s účinnou legislativním obhajobou, školením v oblasti bezpečnosti dopravy a rozsáhlým členským partnerstvím.

Výrobní společnosti skupiny SWARCO pro výrobu balotiny a silničního značení jsou členy ATSSA.

International road safety advocacy.

Mezinárodní federace silnic je celosvětová nezisková organizace, která sídlí ve Washingtonu, DC od roku 1948 a je podporována lokálními kancelářemi po celém světě. IRF funguje jako síť členů veřejného a soukromého sektoru ve více než 70 zemích tím, že poskytuje know-how světové úrovně, advokátní služby a programy dalšího vzdělávání, které společně nabízejí přístup na globální trh pro osvědčené postupy a průmyslová řešení.

Manažer společnosti SWARCO AMERICA, Carl McCollum, je členem představenstva IRF pro období 2018 - 2020.


ITS v Americe

TheIntelligent Transportation Society of Americapodporuje výzkum a zavádění inteligentních dopravních technologií s cílem zachraňovat životy, zlepšovat mobilitu, podporovat udržitelnost a zvyšovat efektivitu a produktivitu.

Společnost McCain Inc. je naším zástupcem ve společnosti ITS America.

Deutsche Gesellschaft für intelligente Transportsysteme.

ITS Germanyist ein Zusammenschluss von technischen Verwaltungen, wissenschaftlichen Instituten sowie privaten und öffentlichen Unternehmen, Dienstleisternund Consultants in denFeldern der Telematik und Verkehrsleittechnik.

Die SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GmbH ist unser Mitglied in ITS Germany.


ITS odborníci ve Velké Británii

Inteligentní dopravní systémy: kombinace informačních technologií a telekomunikací umožňující poskytování on-line informací ve všech oblastech veřejné a soukromé správy.

Systémy ITS mohou být použity pro silniční dopravu, aby se zvýšila účinnost a bezpečnost, a to díky poskytování on-line informací řidičům ve vozidlech a vybavením vozidla pomocí počítačových systémů, které pomáhají řidiči (např. Sledování a udržování automobilu v jízdním pruhu).

Také zlepšuje efektivitu dopravy pomocí elektronických systémů s cílem zlepšit řízení dopravy a dodržování dopravních předpisů. ITS také zajišťuje elektronické dálniční mýtné a poplatky za přetížení.

Řízení skupiny vozů, a to jak nákladních, tak i vozů hromadné dopravy, lze také vylepšit poskytováním on-line informací a dvoustranné komunikace mezi řídícím a řidičem.

Poskytování on-line informací řidičům veřejné dopravy, vlaků a jejich pasažérům vede ke spokojenosti všech. Elektronické jízdenky (např. zakoupené pomocí SmartCard) umožňují rychlejší a snadnější cestování veřejnou dopravou.

Inteligentní dopravní systémy budou mít příznivý vliv na životní prostředí tím, že sníží znečištění ovzduší a hluku na dálnicích a přispějí k vytvoření zón bez dopravy ve městech.

SWARCO UK a SWARCO TRAFFIC Ltd. jsou našimi zástupci proITS UK.

Zaostřeno na veřejnou dopravu

UITP(Union Internationale des Transports Publicsjemezinárodní asociace veřejné dopravya přední organizace v oblasti udržitelné městské mobility. Je to jediná celosvětová síť, která spojuje všechny zúčastněné subjekty veřejné dopravy a všechny udržitelné druhy dopravy.

Společnost SWARCO AG je členem UITP.

ITS v České republice

O sdružení

"Základním posláním Sdružení pro dopravní telematiku (SDT) je aktivní a koordinovanou činností docílit urychleného rozvoje oboru dopravní telematiky v oblasti pozemních komunikací, železniční, vodní i letecké dopravy, a tím přinášet technické, ekonomické i ekologické přínosy národnímu hospodářství a členům sdružení". (www.sdt.cz)

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. je VIP členem v SDT (ITS&S) Česká republika.

ITS v Itálii


TTS Italia je národní asociace pro telematiku v oblasti dopravy a bezpečnosti a byla založena 8. března 1999 s cílem přispět ke zvýšení účinnosti a bezpečnosti italského dopravního systému. Tohoto cíle je dosaženo analýzou problémů a příležitostí, formulací návrhů a šířením informací a znalostí v oblasti inteligentních dopravních systémů (ITS).

TTS Italia pracuje na realizaci velmi konkrétního cíle: podporovat implementaci, vývoj a šíření inteligentních dopravních systémů v Itálii co nejefektivněji pro uživatele.

TTS Italia zahrnuje jak veřejné, tak soukromé organizace, které se podílejí na vývoji a implementaci inteligentních systémů pro dopravu a bezpečnost. Vychází z modelu otevřeného společností ERTICO na evropské úrovni a dalších národních asociací, jako je ITS America, ITS Japan, ITS Canada, ITS United Kingdom, ITS France a ITS Sweden.

Turínská SWARCO MIZAR je naším členem v TTS Italia.

Švýcarští silniční experti.

Zweck desSchweizer Fachverbandes für Sicherheit auf Straßenist die Förderung der Sicherheit im Strassenverkehr in sämtlichen Bereichen der Verkehrsführung und horizontalen und vertikalen Ausstattung von Verkehrsanlagen sowie die Wahrung und die Unterstützung von gemeinsamen Berufsinteressen seiner Mitglieder in jeder Beziehung nach den Grundsätzen einer freiheitlichen Marktwirtschaft, insbesondere durch:


  • Öffentlichkeitsarbeit durch Stellungnahme zu interessierenden Themen im Bereich Wirtschaft, Politik, Gesetzgebung und Technik;
  • Kontakt und Zusammenarbeit mit sowie Vertretung und Mitarbeit in Behörden sowie Verbänden und Institutionen mit ähnlicher Zweckbestimmung, insbesondere in Fachgruppen und -kommissionen;
  • Einflussnahme auf das Submissionswesen;
  • Veranstaltung von Fachtagungen, Seminaren, Kursen usw.;
  • Förderung und Ausbau der fachtechnischen Ausbildung der Mitglieder;
  • Pflege des Erfahrungsaustausches unter Fachleuten und Förderung des beruflichen Könnens der Mitglieder;
  • Unterstützung der Mitglieder bei der Aus- und Weiterbildung, insbesondere im Lehrlingswesen, bei Regelung von Arbeits- und Lohnverhältnissen sowie im Kalkulations- und Qualitätssicherungswesen;
  • Förderung und Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen;
  • Erarbeitung und Erlass von Empfehlungen, Richtlinien und Reglementen.

Der Verband ist politisch und konfessionell neutral und verfolgt keinen Erwerbszweck. Er kann zur Förderung des Zweckes die Mitgliedschaft bei anderen Organisationen und Verbänden im In- und Ausland erwerben.

Unsere Unternehmen M. SWAROVSKI GmbH und die SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK GmbH sind Mitglieder der SISTRA.

Odborníci v oblasti bezpečnosti silniční dopravy v Rakousku.

DasZVÖsetzt sich zum Ziel, in Österreich angesiedelte Verkehrs­sicherheits­unternehmen miteinander zu vernetzen. Durch die sich daraus ergebenden Synergien werden gemeinsame Innovationen und Ideen im Bereich der Verkehrssicherheit entwickelt und an die jeweiligen Fachstellen zur Zertifizierung eingereicht bzw. um deren Freigabe durch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie angesucht.

M. SWAROSKI GmbH und SWARCO HEOSCONT sind Mitglieder des ZVÖ.

Chcete vědět více?kontaktujte nás