1. Členství

Naše odborné znalosti v průmyslových sdruženích


Společnost SWARCO je členem různých průmyslových sdružení a přispívá k práci mnoha výborů pro standardizaci, obhajobu bezpečnosti silniční dopravy a zavádění inteligentních dopravních systémů.

Jsme hrdým členem:

ITS v České republice

O sdružení

"Základním posláním Sdružení pro dopravní telematiku (SDT) je aktivní a koordinovanou činností docílit urychleného rozvoje oboru dopravní telematiky v oblasti pozemních komunikací, železniční, vodní i letecké dopravy, a tím přinášet technické, ekonomické i ekologické přínosy národnímu hospodářství a členům sdružení". (www.sdt.cz)

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. je VIP členem v SDT (ITS&S) Česká republika.

ITS v Itálii


TTS Italia je národní asociace pro telematiku v oblasti dopravy a bezpečnosti a byla založena 8. března 1999 s cílem přispět ke zvýšení účinnosti a bezpečnosti italského dopravního systému. Tohoto cíle je dosaženo analýzou problémů a příležitostí, formulací návrhů a šířením informací a znalostí v oblasti inteligentních dopravních systémů (ITS).

TTS Italia pracuje na realizaci velmi konkrétního cíle: podporovat implementaci, vývoj a šíření inteligentních dopravních systémů v Itálii co nejefektivněji pro uživatele.

TTS Italia zahrnuje jak veřejné, tak soukromé organizace, které se podílejí na vývoji a implementaci inteligentních systémů pro dopravu a bezpečnost. Vychází z modelu otevřeného společností ERTICO na evropské úrovni a dalších národních asociací, jako je ITS America, ITS Japan, ITS Canada, ITS United Kingdom, ITS France a ITS Sweden.

Turínská SWARCO MIZAR je naším členem v TTS Italia.

Chcete vědět více?kontaktujte nás