Vores ekspertise inden for industriforeninger


SWARCO er medlem af forskellige brancheforeninger og bidrager til arbejdet i adskillige udvalg indenfor standardisering, sikkerhed og implementering af intelligente transportsystemer.

Vi er stolte medlemmer af:

Vejsikkerhedseksperterne i USA

American Traffic Safety Services Associationrepræsenterer vejsikkerhed, trafiksikkerhed og motorvejssikkerhedsindustri med effektiv lovgivningsmæssig juridisk arbejde, trafikkontrol-sikkerhedsuddannelse og et vidtrækkende medlemspartnerskab.

Produktionsvirksomhederne af SWARCOs amerikanske perle- og vejmarkeringsmateriale er medlemmer af ATSSA.

Trafik-telematik fra Østrig

ATTC - Østrigske trafiktelematik-klynge blev oprettet på initiativ af ASFINAG i 2003 som en forening for fremme af telematik. Af hensyn til den østrigske økonomi har denne gruppe af 23 førende østrigske forsknings-, kommercielle og industrielle virksomheder sat sig som mål at fremme udviklingen og den praktiske anvendelse af nye teknologier inden for telematiksystemer til trafikinfrastruktur. ATTCs nøglefokus i dette

 • fungerer som tænketank og samarbejdsplatform for sine medlemmer,
 • fremmer udviklingen af behovsorienterede produkter til fremtidige trafiktelematikkrav, og
 • støtte udviklingen af innovative teknologier og deres anvendelse for at øge Østrigs transportinfrastrukturers tiltrækningskraft og kapacitet, således at den med held kan håndtere fremtidige trafikstrømme.

SWARCO COO for ITS og bestyrelsesformand, Michael Schuch, er medlem af ATTC's styregruppe.

SWARCO FUTURIT Administrerende direktør Artur Pesendorfer er medlem af ATTC's bestyrelse.


Parkeringsstyringsforeningen

The British Parking Association er en non-profitorganisation, der repræsenterer, påvirker og påvirker parkering og trafikledelseserhverv i hele Storbritannien og Europa.

Vores medlemskab af mere end 700 organisationer og enkeltpersoner omfatter lokale myndigheder, parkeringsoperatører, detailparker, sundhedsfaciliteter, universiteter, jernbanestationer, teknologileverandører, undervisere og konsulenter.

Vi arbejder sammen med vores partnere for at understøtte vækst for vores lokalsamfund, forbedre overholdelse af dem, der forvalter og bruger parkeringsfaciliteter, og tilskynder til retfærdighed for at opnå vores vision for ekspertise i parkering for alle.

Eventuelle overskydende indtægter fra vores arbejde geninvesteres tilbage til aktiviteter, der støtter vores medlemmer eller placeres i en reservefond for at sikre, at vi kan fortsætte med at hæve standarder og fremme professionalisme.

APT SKIDATA og SWARCO TRAFFIC LTD. er vores medlemmer i BPA.

Den tyske Association of Road Marking Experts

Die Deutsche Studiengesellschaft für Straßenmarkierungen e.V. (DSGS) repræsentiert derzeit 90 Unternehmen aus allen Fachgebieten der Fahrbahnmarkierung. Unsere Hjemmeside bietet einen Überblick über alle Bereiche unserer Verbandsarbeit und stella darüber hinaus zahlreiche Fachinformationen zum Thema Fahrbahnmarkierung bereit.

Die Bedeutung von Fahrbahnmarkierungen, als unverzichtbares Element für die Sicherheit und Leichtigkeit des fließenden und ruhenden Verkehrs, wird nach wie vor vielfach unterschätzt. Wir hoffen deshalb, dass diese Hjemmeside dazu beitragen kann, Informationslücken zu schließen, um die Qualität unserer Fahrbahnmarkierungen und damit auch die Verkehrssicherheit weiter zu steigern.

SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK er medlem af DSGS.

Vejsikkerhedsrådgivning i Bruxelles.

Den Den Europæiske Unions Vejforbund (ERF) er en almennyttig forening, som koordinerer synspunkterne i Europas vejinfrastruktur sektor og fungerer som en platform for forskning og dialog om mobilitetsspørgsmål mellem interessenter og institutionelle aktører.

For at lette vejsektorens bidrag til EU-institutionerne og medlemsstaterne blev ERF etableret i Bruxelles i 1998 med følgende mission:

 • Forsvar for det europæiske vejinfrastrukturs samfunds interesser over for EU-institutionerne og andre interessenter
 • Repræsentere et tværsnit af industripartnere, vej- og brugerforeninger, der beskæftiger sig med konstruktion, udstyr, vedligeholdelse og drift af Europas vejnet
 • Initiere og støtte undersøgelser, kampagner og publikationer med det formål at øge bevidstheden om vigtigheden af veje for alle borgere
 • Bidrage til europæiske forskningsinitiativer med henblik på at forbedre vejtransportsystemets samlede effektivitet, bæredygtighed og sikkerhed
 • Give vejinfrastruktursamfundet en konsekvent og samlet stemme på alle vejtransportområder ved at fremme og koordinere programmer og arbejdsgrupper

SWARCOs internationale salgschef for Road Marking Systems, Harald Mosböck, er medlem af ERF's Executive Committee.

Europas eksperter i ITS.

ERTICO - ITS Europa er et offentlig-privat partnerskab med 120 virksomheder og organisationer, der repræsenterer udbydere, leverandører, trafik og transport, forskning, offentlige myndigheder, brugerorganisationer, mobilnetoperatører og bilproducenter.

ERTICO er udtryk for tænkt lederskab og fremmer interessentengagement: sammen med vores partnere udvikler, markedsfører og distribuerer vi Intelligente Transportsystemer og Tjenester (ITS) gennem en række aktiviteter, herunder europæiske medfinansierede projekter, innovationsplatforme, internationalt samarbejde, rådgivning og events. ERTICO er arrangør af den årlige regionale og globale ITS-kongres i Europa. Arbejdet fokuserer på forbundet og automatiseret kørsel, urban mobilitet, ren mobilitet og transport og logistik.


SWARCO COO for ITS Michael Schuch er medlem af ERTICOs bestyrelse.


Rådgivning om trafiksikkerhed over hele verden

The International Road Federation (IRF) er en ikke-statslig, non-profit organisation med det formål at styrke og fremme udvikling og vedligeholdelse af bedre, sikrere og mere bæredygtige veje og vejnet. I samarbejde med sine medlemmer og medarbejdere fremmer IRF sociale og økonomiske fordele, der stammer fra velplanlagte og miljøvenlige vejtransportnet. Det hjælper med at indføre teknologiske løsninger og ledelsespraksis, der giver maksimale økonomiske og sociale afkast fra nationale vejinvesteringer.

IRF har en vigtig rolle at spille i alle aspekter af vejpolitik og udvikling over hele verden. For regeringer og finansieringsinstitutter yder IRF en bred ekspertise til planlægning af vejudviklingsstrategi og -politik.

For dets medlemmer er IRF et forretningsnetværk, et link til eksterne institutioner og agenturer, som f.eks. FN og EU, og et visitkort til introduktion til embedsmænd og beslutningstagere.

For vejfagfolk er IRF en kilde til støtte og information til nationale vejforeninger, rådgivningsgrupper, virksomheder og institutioner dedikeret til udvikling af vejinfrastruktur.

Gennem International Road Educational Foundation yder IRF stipendier til at uddanne ingeniører og andre transportfagfolk fra hele verden til støtte for fuldtids akademisk træning. Med denne støtter IRF aktivt de kommende generationer, som vil bygge vejnet.

Med et bredt netværk på tværs af mere end 80 lande på seks kontinenter mener IRF, at de kan gøre en forskel ved at levere bedste praksis og ekspertrådgivning til dagens mangfoldige transportform.

SWARCO COO for vejafmærkningssystemer Philipp Swarovski er medlem af IRF Genèves direktion.

International trafikksikkerhedsrådgivning.

International Road Federation er en global non-profit organisation med hovedkontor i Washington DC siden 1948 og støttet af regionale kontorer over hele verden. IRF servicerer et netværk af offentlige og private sektormedlemmer i mere end 70 lande ved at levere videnskabelige ressourcer i verdensklasse, advokatydelser og videreuddannelsesprogrammer, der tilsammen tilbyder en global markedsplads for bedste praksis og industrielle løsninger.

SWARCO AMERICAs leder Carl McCollum er medlem af IRF Global Board for perioden 2018 - 2020.


ITS in the Americas

The Intelligent Transport Society of America fremmer forskning og implementering af intelligente transportteknologier for at redde liv, forbedre mobilitet, fremme bæredygtighed og øge effektivitet og produktivitet.

McCain Inc. er vores medlem i ITS America.

Deutsche Gesellschaft für intelligente Transportsysteme.

ITS Tyskland ist ein Zusammenschluss von technischen Verwaltungen, wissenschaftlichen Instituten privaat und Öffentlichen Unternehmen, Dienstleistternund konsulenten in denFeldern der Telematik und Verkehrsleittechnik.

Die SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GmbH er vores medlem i ITS Tyskland.


ITS eksperter i Storbrittannien

Intelligente transportsystemer: en kombination af informationsteknologi og telekommunikation, der giver mulighed for online-information på alle områder af offentlig og privat administration.

ITS kan anvendes til vejtransport for at forbedre effektiviteten og sikkerheden ved at give online-information til chauffører i deres køretøjer og ved at udstyre køretøjet med computersystemer, der hjælper chaufføren (f.eks.med at følge og holde sig på banen)

Det forbedrer også transportens effektivitet ved brug af elektroniske systemer til forbedring af trafikkontrol og håndhævelse af trafikregler. Elektronisk motorvejsafgift og overbelastningsopkrævning er også ITS-muligheder.

Forvaltning af køretøjsflåder, både fragt og offentlig transport, kan også forbedres ved at tilbyde online information og tovejskommunikation mellem leder og chauffør.

Tilvejebringelse af on-line information til bus-, tog- og togpassagerer skaber en bedre informeret rejsende. Elektronisk billetsalg (f.eks. ved hjælp af smartcards) muliggør hurtigere og lettere rejse med offentlig transport.

Intelligente transportsystemer vil have gavnlige virkninger for miljøet ved at reducere luft- og støjforurening på motorveje og ved at bidrage til at skabe trafikfri zoner i byer.

SWARCO UK og SWARCO TRAFFIC Ltd. er vores medlemmer i ITS UK.

ITS i Italien


TTS Italia, National Association for Telematik for Transport og Sikkerhed, blev grundlagt den 8. marts 1999 med det formål at bidrage til forbedring af effektivitet og sikkerhed i det italienske transportsystem. Dette mål opnås gennem analyse af problemer og muligheder, formulering af forslag og udbredelse af information og viden inden for sektoren for intelligente transportsystemer (ITS).

TTS Italia arbejder for at udføre en meget præcis mission: fremme implementeringen, udviklingen og diffusionen af intelligente transportsystemer i Italien, på den mest effektive måde for brugeren.

TTS Italia omfatter både offentlige og private organisationer, der er aktive inden for udvikling og implementering af intelligente systemer til transport og sikkerhed. Det tager sin inspiration fra modellen, der blev åbnet af ERTICO, på europæisk plan og fra andre nationale sammenslutninger som ITS America, ITS Japan, ITS Canada, ITS Storbritannien, ITS France, ITS Sweden.

SWARCO MIZAR, som er baseret i Torino er vores medlem i TTS Italia.

De schweiziske vejeksperter.

Zweck des Schweizer Fachverbandes für Sicherheit auf Straßen ist die Förderung der Sicherheit im Strassenverkehr in sämtlichen Bereichen der Verkehrsführung und horizontalen und vertikalen Ausstattung von Verkehrsanlagen sowie die Wahrung und die Unterstützung von gemeinsamen Berufsinteressen seiner Mitglieder in jeder Beziehung nach den Grundsätzen einer freiheitlichen Marktwirtschaft, insbesondere durch:


 • Öffentlichkeitsarbeit durch Stellungnahme zu interessierenden Themen im Bereich Wirtschaft, Politik, Gesetzgebung und Technik;
 • Kontakt und Zusammenarbeit mit sowie Vertretung und Mitarbeit in Behörden sowie Verbänden und Institutionen mit ähnlicher Zweckbestimmung, insbesondere in Fachgruppen und -kommissionen;
 • Einflussnahme auf das Submissionswesen;
 • Veranstaltung von Fachtagungen, Seminaren, Kursen usw.;
 • Förderung und Ausbau der fachtechnischen Ausbildung der Mitglieder;
 • Pflege des Erfahrungsaustausches unter Fachleuten und Förderung des beruflichen Könnens der Mitglieder;
 • Unterstützung der Mitglieder bei der Aus- und Weiterbildung, insbesondere im Lehrlingswesen, bei Regelung von Arbeits- und Lohnverhältnissen sowie im Kalkulations- und Qualitätssicherungswesen;
 • Förderung und Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen;
 • Erarbeitung und Erlass von Empfehlungen, Richtlinien und Reglementen.

Der Verband ist politisch und konfessionell neutral und verfolgt keinen Erwerbszweck. Er kann zur Förderung des Zweckes die Mitgliedschaft bei anderen Organisationen und Verbänden im In- und Ausland erwerben.

Unsere Unternehmen M. SWAROVSKI GmbH und die SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK GmbH sind Mitglieder der SISTRA.

Vejsikkerhedseksperter i Østrig.

Das ZVÖ setzt sich zum Ziel, in Österreich angesiedelte Verkehrs­sicherheits­unternehmen miteinander zu vernetzen. Durch die sich daraus ergebenden Synergien werden gemeinsame Innovationen und Ideen im Bereich der Verkehrssicherheit entwickelt und an die jeweiligen Fachstellen zur Zertifizierung eingereicht bzw. om deren Freigabe durch de Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie angesucht.

M. SWAROSVKI GmbH und SWARCO HEOSCONT sind Mitglieder des ZVÖ.

Ønsker du at vide mere?Kontakt os