Trafikstyring til fremtidens byer

Optimér mobiliteten, øg sikkerheden og reducér forurening


SWARCO har mange års erfaring indenfor moderne trafikstyring, og hver dag hjælper vi byer og kommuner med at optimere deres mobilitetsnetværk, ved at forbedre fremkommeligheden, øge trafiksikkerheden og mindske forurening. I takt med at byerne vokser, stiger behovene og forventningerne hos de mennesker, der bor der - og med et voksende fokus på digital forbundethed, intelligent infrastruktur og bæredygtige transportformer, er det afgørende med en holistisk tilgang til mobilitet. 

Har du et ønske om at videreudvikle jeres mobilitetssystem? Så sidder vi klar til at hjælpe dig.

Tag mobilitetsstyring

til næste niveau

Vi oplever et større og større fokus på styring af mobilitet, da andre transportformer som kollektiv trafik og cyklisme vinder frem i bybilledet. Trafikstyringssystemer er ikke kun udviklet til at optimere trafikflowet og sikkerheden, men også til at løse andre problemer som f.eks. luft forurening, støj og miljøpåvirkning.

Meget tyder på, at vi i dag står over for et paradigmeskift, da vores fokus på trafikstyring har rykket sig i mod mobilitetsstyring. Man har derfor en forventning om, at intelligente mobilitetsstyringssystemer ikke kun vil være i stand til at forbedre trafikflowet og trafiksikkerheden - men også mindske luftforurening, som er et stort problem for mange byer over hele verden.

En anden ny udvikling indenfor ITS, bygger på en række nye teknologier og koncepter som hører under "Forbundet ITS" (C-ITS) som udnytter fordelene ved kommunikation mellem trafikanter, og mellem trafikanter og infrastruktur. C-ITS er tæt forbundet med konceptet "selvkørende biler", og er en forudsætning for automatisk kørsel.

C-ITS forsyner trafikstyring med ny data, og forandrer dermed den måde trafikken overvåges på. Tidligere, var ITS afhængig af relativt begrænset statestik og sporadisk information, fra specifikke infrastrukturer fra bestemte steder i byen. "Floating Car Data" - information som kommer fra bilerne på vejene, tilbyder et informationsflow på et helt nyt niveau, og vil skabe et meget mere detaljeret billede af trafiksituationen i fremtiden.


SWARCO COO Michael Schuch

"SWARCO's holistiske tilgang til trafikstyring, tager hensyn til alle aspekter af trafik i byer, på motorveje, i tunneller, i parkeringshuse, ved opladningsstationen, i havneområder eller indenfor offentlig transport. Vigtigere bliver scenarier indenfor mikromobilitet, og at vi understøtter bæredygtige transportformer som gang og cykling -  ved at tilbyde løsninger der skaber en hurtigere og mere sikker rejse"

Michael Schuch, Chief Executive Officer (CEO)

Vores kompetencer


ITS kombinerer de nyeste informations- og kommunikationsteknologier for at forbedre sikkerheden, effektiviteten og bæredygtigheden indenfor transport & logistik.

Læs mere: ITS-løsninger

Målet med trafikstyringssystemer til byer, er at få billisterne til deres destination så hurtigt og sikkert som muligt. Trafikstyring er også et værktøj, når man gerne vil reducere de negative påvirkninger på miljøet, som f.eks. at reducere luftforurening. Og selvfølgelig, effektiv trafikstyring forbedrer også sikkerheden på vejene for bilister.

Læs mere: Trafikstyring til byer

Sikkerhed, komfort og flydende trafikstrømme forbedrer vores livskvalitet. Hovedårene i vores vejsystemer giver mulighed for hurtig transportering af både mennesker og varer - og er også et udtryk for vores evne til at forbinde landsdele og skabe en høj mobilitet.

Læs mere: Motorveje & Tunneller

Transport planners and politicians are increasingly focusing on cycling as an efficient and environmentally friendly means of transport. Cyclists not only contribute to a better environment, but also to reducing traffic congestion. Many cities are therefore willing to invest in their road systems, infrastructure and not least in their technical facilities to promote cycling.

Læs mere: Cykelløsninger

With over 90% of the world's trade moving by sea, ports play an important role in international logistics. A port's ability to reduce delays, control and secure cargo, and connect to environmental infrastructure is key to meeting customer demands and increasing supply chain efficiency.

Læs mere: Løsninger til havne

Book a SWARCO Meta City VR experience & learn how to tackle these challenges!

GoGreen by SWARCO

Referencer

Indenfor trafikstyring

Integration af bytrafikstyring, Elbtunnel-kontrol og statens advarselscenter til et moderne trafikkontrolrum
Udforme trafikstyring på by- og regionalt niveau i en af Italiens mest besøgte byer
Byudviklingen går i tråd med trafikstyring
Praktisk offentlig transportflådestyring til en storby i Israel
Planlægning og gennemførelse af integrerede mobilitetsløsninger
Nyt trafikkontrolcenter til rumænsk by

Holistisk mobilitetsstyring til byer

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Har du et ønske om at videreudvikle jeres mobilitetssystem, optimere effektiviteten, fremme bæredygtige transportformer og skabe højere livskvalitet i jeres by? Hvad enten du har behov for at opgradere dine eksisterende installationer, eller skabe en helt ny mobilitetsløsning, så er SWARCO en professionel samarbejdspartner, som vejleder dig gennem hele processen, fra idé til færdig montage.

FAQs

Ofte stillede spørgsmål, kort forklaret

Hvad enten det gælder by eller landområde, godstransport eller privat mobilitet, er globale trends, digital teknologi og den
stigende befolkningstilvækst skabt udfordringerne som trafikplanlæggere står overfor i fremtiden. De mest vigtige områder inkluderer:


1. Forbundet og automatisk kørsel
2. Elektrisk mobilitet
3. Fremtidens parkeringsløsninger
4. Løsninger indenfor offentlig transport
5. Intelligente vejmarkeringer


Du kan finde mere information under de respektive links.

Moderne trafikstyring forfølger tre vigtige mål:

1. At forbedre trafikflowet: f.eks. ved at optimere effektiviteten af infrastrukturen, ved at mindske belastningen og reducere søgetrafik.
2. Forbedre trafiksikkerheden: f.eks., ved hjælp af data-baseret overvågning af vejbenyttelsen, gennem dynamisk trafikstyring management i realtid.
3. Beskyttelse af miljøet: f.eks. ved at reducere forurening og brændstofforbrug, målrettet promovering af offentlig transport systemer og køretøjer med lavt brændstofforbrug (cykler, e-scootere, mm.).

Trafikstyring i dag, benytter moderne digital teknologi for at opnå sine mål og tilføjer flere delsystemer. Blandt andet, er følgende værd at nævne:

● Sensor systemer til trafikovervågning
● Notifikationsnetværk til trafikrelaterede begivenheder: f.eks. vejarbejde og specielle events
● System koordination og synkronisering af den indsamlede data
● Data arkiv til genkendelse af sammenhænge
● Kommunikationssystemer mellem control centre og styreapparater
● Digitale styringssystemer til trafik flows og mobilitets flows
● Kontrolcentre eller systemer til overvågning af den aktuelle trafiksituation
● Systemer til koordination af andre former for transport
● Intelligent analysesystemer til prognose indenfor trafikudvikling

Trafikstyring er et delområde indenfor ITS (Intelligent Transportation Systems). Smarte trafikstyringsløsninger bidrager hovedsageligt til at forbedre trafikstrømme indenfor rammerne af den eksisterende infrastruktur, og trafik faciliteter for alle vejbrugere, f.eks. at gøre  thvejene mere effektive, mere sikre og miljøvenlige.

Trafiktelematik er brugen af digitale teknologier for at styre og optimere offentlig og privat transport og logistik. En forbedring i koordination og en forøgelse i effektiviteten - indenfor og mellem forskellige former for transport (f.eks. togbaner, vej, sø- og lufttransport) - er hovedsageligt opnået gennem indsamling og behandling af data i realtid. Selvom trafikdata indsamling er et hovedelement i trafiktelematik.

ITS (Intelligent Transportation Systems) er den internationale betegnelse for trafiktelematik. ITS står for styring eller organisering af trafik ved hjælp af den seneste information og kommunikationsteknologier. ITS støtter kun billister og må derfor ikke forveksles med automatiske transportsystemer som håndteres uden billister.

SERVICES

VI TILBYDER OGSÅ

Rådgivning | Planlægning | Installation | Service | Vedligeholdelse

Vi tilbyder en bred vifte af services, så du kan nå sikkert i mål med dine projekter. Overlad hele projektet, eller bare en del af det til os, og vi vil med glæde overtage service og vedligeholdelse.