ITS-løsninger til fremtidens

smarte byer

ITS (Intelligent Transportation Systems), refererer til indsamlingen, behandlingen og brug af trafikrelateret data, med det formål - at man ved hjælp af nyeste teknologi indenfor detektering, analyse, styring og kommunikationsteknologier - optimerer trafikken i forhold til sikkerhed, mobilitet og effektivitet.

SWARCO tilbyder en bred vifte applikationer indenfor ITS, som behandler data i realtid for at f.eks. at:


"Hos SWARCO, tilbyder vi innovative løsninger til byer, kommuner, logistikcentre og transport operatøre - så de mere effektivt kan nå deres målsætninger indenfor transport og mobilitet. Vi arbejder med lokale, regioner og nationale myndigheder over hele verden, hvor vi implementerer projekter i alle størrelser og med forskellige udfordringer. Vores samarbejde varierer fra at optimere trafiksignaleringsystemer og reducering CO² udledning for forbedre logistikken gennem forbundne køretøjer."

Michael Schuch, Chief Operating Officer (COO)

Hvorfor er der et behov for

intelligente transport systemer?


Den teknologiske udvikling, giver logistik og transport myndigheder over hele verden, muligheden for at ændre måden de håndterer og driver deres transportnetværk - og samtidig eliminerer langvarige problemer.

Mange byer og kommuner over hele verden kæmper med lignende udfordringer:

● Utilstrækkelige eller misligeholdte veje.
● Forøget trafik volume, stigende antal ulykker, langsom udvikling.
● Kollektiv transport er ikke tilstrækkeligt attraktivt
● Stigende overbelastning, stigende omkostninger indenfor logistik og længere rejsetider.
● Uholdbar miljømæssige påvirkning indenfor transport og individuel trafik.

Hvad kan vi gøre for dig?

SWARCO hjælper byer og kommuner med at optimere deres transportsystemer


directions_car


Optimering af effektiviteten af infrastrukturen


crop_portrait


Mindske risikoen for ulykkker og overbelastning
crop_portrait


Skifte fra individuel til lokal transport
memory


Reducere negativ miljøpåvirkning


ITS-løsninger fra SWARCO


Erfaringer viser at de fleste problemer indenfor transport og trafik, ofte skyldes mangel på korrekt information til rette tid, og mangel på korrekt koordination indenfor trafikstyringssystemerne. Med moderne informationsteknologi, er det muligt at levere bedre information hurtigere - og for at opnå dette, benytter vi hos SWARCO, en række af forskellige intelligente technologier, og specialiserer os i følgende løsninger:

Vores kompetencer

Trafiksystemer & Trafikkontrol


Monitoring traffic forms the basis for modern traffic telematics. In order to derive targeted measures, it needs the right information about the traffic network. Traffic data mostly comes from sensors and detectors, traffic cameras and other sources. SWARCO offers the full range of solutions, software and hardware for traffic monitoring.

Trafikstyringscentre


Many cities around the world are growing very fast. With limited capacity, it becomes difficult to manage mobility and keep traffic flowing. This requires a sound mobility strategy and well-organized traffic management that takes a holistic approach to mobility, incorporating all modes of transport and supporting the city's mobility strategy.

Klar til fremtidens mobilitet


Cooperative intelligent transportation systems (C-ITS) connect vehicles with other vehicles, roadside infrastructure, other road users - such as pedestrians and cyclists - and cloud-based services. The integration of a variety of ITS subsystems promises to significantly improve mobility, reduce traffic congestion, and save lives by significantly reducing traffic accidents.

Traffic Data Aquisition


The lynchpin of modern traffic management is the collection and analysis of traffic data. Important goals are to record the traffic situation qualitatively and quantitatively and to communicate the current status of all traffic systems in real time. Thanks to the latest technologies, a seamless automatic recording of traffic becomes possible - and operators can monitor complicated traffic situations in a targeted manner and make tailor-made decisions more quickly.

Holistisk mobilitetsstyring til byer

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Har du et ønske om at videreudvikle jeres mobilitetssystem, optimere effektiviteten, fremme bæredygtige transportformer og skabe højere livskvalitet i jeres by? Hvad enten du har behov for at opgradere dine eksisterende installationer, eller skabe en helt ny mobilitetsløsning, så er SWARCO en professionel samarbejdspartner, som vejleder dig gennem hele processen, fra idé til færdig montage.

Det vigtigste ved at benytte ITS: dataindsamling

Den vigtigste del af ITS er insamlingen af trafikdata i realtid. Vigtig data indsamles, som inkluderer:

1. Trafikvolume (antal køretøjer)
2. Hastighed
3. Belægning
4. Klassifikation


Formålet med indsamling af trafikdata er at kortlægge den aktuelle trafiksituationen, og skabe prognoser. Målet er at registrere trafiksituationen kvalitativt og kvantitativt og senere overføre den aktuelle status til alle ITS-systemer. Takket være den seneste teknologi, bliver automatisk registrering af trafik muligt, og trafikoperatører kan overvåge komplicerede trafiksituationer, og få mulighed for at tage beslutninger og handle i realtid, for at sikre et optimalt trafikflow.

Anvendelse af ITS - fokus på mobilitet


ITS fra SWARCO, er en kombination af det sidste nye indenfor information- og kommunikationsteknologi - og anvendes i trafikstyrningssystemer for at optimere trafiksikkerheden og effektiviteten, mindske kødannelse, samt forbedre køreoplevelsen.

Forbedringsmuligheder indenfor ITS er mange:

● Systemer som tidligere blev styret af mennesker kan nu automatiseres
● Vejnettet kan nu overvåges og styres i realtid
● Omkostningstungt infrastruktur erstattes af fleksible cloud-løsninger
● Analyse er ikke længere kun baseret på historiske, men nu også i realtid ved hjælp af ITS
● Trafikanter kan påvirkes via en række forskellige kanaler såsom mobile enheder eller køresystemer

FAQs

Frequently asked questions briefly explained