Trafiksystemer & Overvågning


At observere byens trafik er en grundlæggende opgave for trafikstyring, og kræver et professionelt trafiksystem. Information om trafiknettet kommer fra sensorer og detektorer, f.eks. sløjfer, kameraer og andre kilder. Nyeste teknologier indenfor trafikstyringssystemer og trafikkontrol, der giver information til trafikstyring, er Bluetooth-baserede systemer og mobildata fra køretøjer (FCD).

SWARCO tilbyder hele spektret af løsninger, software og hardware indenfor trafiksystemløsninger og trafikovervågning.Vigtigste funktioner i trafikovervågning

Observering af trafik i realtid

network_check

Overvågning af trafikhåndtering

dvr

Trafikdiagnostik

playlist_add_check

Indsamling af trafikdata

video_label

Videostyring


report_problem

Logføring


Observation af trafik i realtid

Trafikdata som er til rådighed for styreapparater og detektorstationer, samles og normaliseres for at få et realistisk overblik over trafikstatus.

Signalgruppens status hentes i realtid og er til rådighed som et tidsbaseret diagram og historisk arkiv.

network_check

Overvågning af trafikoperationer

Løsningen forbinder et stort antal enheder fra området med eksterne systemer. Brugeren kan overvåge alle udstyrs- og systemmeddelelser om tekniske problemer, der skal behandles. De grundlæggende oplysninger omfatter:

  •     Tidsstempling og oversigt over enheder
  •     Beskrivelse af enheder eller delsystemer
  •     Fejlkoder og beskrivelse af fejl
  •     Status (fejl, udefineret, ok, osv.)

Baseret på overvågningsfunktioner, er alarmstyringsdelen ansvarlig for at generere alarmer eller advarselsmeddelelser for at varsle om fejl på enheden og administrere dokumentationen. Flere kanaler bruges til at informere systembrugere om opdagede fejl.

dvr

Trafikdiagnostik & Enhedsdiagnostik

Den diagnostiske komponent bruges til at registrere tekniske fejl i systemet i udstyret, på stedet, i kommunikationssystemer og andet teknisk udstyr. Meldingerne som genereres af det diagnostiske værktøj, bruges til at sikre minimal nedetid i systemet og udstyret, og sikre hurtige genopretningsforanstaltninger ved overvågede fejl.


playlist_add_check

Indsamling af trafikdata

Denne komponent henter trafikrelaterede data fra forskellige enheder, og præsenterer dem til brugeren for at vise, eksportere og udskrive. Hovedværdierne er:

  •     Trafikvolume (tællinger)
  •     Hastighed
  •     Tæthed
  •     Klassificering (samt køretøjets hastighed og længde)

En enkel oversigt over trafikdata, hændelser og situationer er afgørende for at have en god kvalitetskontrol. Information bliver samlet til en statistik som analyseres, visualiseres og gemmes som en rapport. Forskellige tidsperioder er tilgængelige (for eksempel i dag, i går, foruddefineret interval). Rapporter genereres ligeså for alle registrerede fejl i enkelte komponenter.

video_label

Videostyring

Videostreaming fra kameraer er tilgængelige for brugeren, med visualisering i realtid. Grundlæggende funktioner som panorering, zoomning og vipning,  er tilgængelig for brugeren direkte fra brugergrænsefladen. Videostyringsfunktionen har et integreret dedikeret delsystem til lagring og arkivering af videofiler.


report_problem

Logføring

Løsningen indeholder sikkerhedskritiske funktioner og skal derfor have en pålidelig logfunktion. Denne komponent bruges til at logge alle operationelle handlinger og systemhændelser med tidsstempler der senere benyttes til diagnostik og evaluering. Logfilerne er tilgængelige til diagnostik, og det er muligt at eksportere dem. Alle ændringer i systemindstillinger logges med tidsstempler til senere brug i evalueringen. Logfunktionerne gør det også muligt at generere relevante rapporter baseret på disse data.

Forskellige brugere har adgang til systemet, og oprettelser og modifikationer af objektdata bliver logget af systemet med dato, klokkeslæt og brugeridentifikation.

Trafikstyring

Med Avanced Traffic Management Systems (A-TMS)


Avancerede trafikstyringssystemer (ATMS) sigter mod at forbedre trafikstrømmen i byområder, ved at anvende avanceret trafikstyring. Dette inkluderer en mere effektiv udnyttelse af mobilitetsnetværket, forbedret trafiksikkerhed og reduceret miljøpåvirkning.

ATMS er bygget op omkring et centralt softwaresystem. På den ene side modtager den information om trafiksituationen fra tilsluttede sensorer og andre kilder for at overvåge trafikken. På den anden side påvirker den aktivt trafik via skiltning, trafiksignaler eller andre midler. Derudover kan det også give trafikinformation til forskellige trafikanter, trafikpoliti og andre interessanter.

Vigtigste fordele ved A-TMS

extension

Modulær
Arkitektur

Den modulære arkitektur i SWARCOs trafikstyringsløsninger er fleksible. Dette gør det muligt at tilpasse til lokale behov, fra en lille landsby med 2 lyskryds til en storby med hundredvis af trafiklys og komplekse kontrol- og justeringsbehov

language

Global rækkevidde,
lokalt fokus

SWARCO distribuerer trafikstyringssystemer over hele verden og bringer vores erfaring med rundt til de forskellige regioner. Vi er opmærksomme på lokale behov, standarder, protokoller og regler, og vi tilbyder fokuseret, lokal støtte til vores kunder, mens vi fremmer kernefunktionaliteter i alle regioner og markeder.

grade

Avanceret
Funktionalitet

SWARCO tilbyder et avanceret og højteknologisk niveau af funktionaliteter, herunder proaktiv vedligeholdelse, dataindsamling og administration, fejlhåndtering, analyse, adaptiv trafikstyring, V2X-hjælpemidler og meget mere.

settings

Udvidelse, Tilpasninger
& Rådgivning

Vi ved at alle projekter er forskellige, og vi har derfor designet vores platform til at gøre udvidelser og tilpasninger til enkeltprojekter. For alle design- og implementeringsaktiviteter af vores produkter, tilbyder vi dig et tæt samarbejde og konsulentservices for at sikre, at dine behov bliver identificeret og varetaget.