Onze expertise in brancheverenigingen


SWARCO is lid van verschillende brancheverenigingen en levert een bijdrage aan het werk van talrijke comités voor standaardisering, bepleiten van verkeersveiligheid en de inzet van intelligente vervoerssystemen.

Wij zijn een trots lid van:De verkeersveiligheidsexperts in de VS

American Traffic Safety Services Association vertegenwoordigt de verkeersveiligheids-, verkeersveiligheids- en verkeersveiligheidsindustrie met effectieve wetsbeïnvloeding, veiligheidstrainingen voor verkeerscontrole en een verregaand partnerschap met leden.

SWARCO's fabrikanten van korrels en materiaal voor wegmarkeringen in de VS zijn lid van ATSSA.

Telematica in het verkeer uit Oostenrijk

De ATTC - Austrian Traffic Telematics Cluster werd op initiatief van ASFINAG in 2003 opgericht als een vereniging voor de promotie van telematica. In het belang van de Oostenrijkse economie heeft deze groep van 23 toonaangevende Oostenrijkse onderzoeksbedrijven, commerciële bedrijven en industriële bedrijven zich ten doel gesteld om de ontwikkeling en praktische toepassing van nieuwe technologieën op het gebied van telematicasystemen voor verkeersinfrastructuur te bevorderen. De belangrijkste aandachtspunten van de ATTC hierbij zijn

 • fungeren als denktank en samenwerkingsplatform voor haar leden,
 • bevordering van de ontwikkeling van op behoeften georiënteerde producten voor toekomstige behoeften op het gebied van telematica, en
 • ondersteuning van de ontwikkeling van innovatieve technologieën en de toepassing ervan om de aantrekkelijkheid en capaciteit van de Oostenrijkse vervoersinfrastructuur te vergroten, zodat deze de toekomstige verkeersstromen met succes kan afhandelen.

SWARCO COO voor ITS en de voorzitter van de raad, Michael Schuch, is lid van de ATTC-stuurgroep.

SWARCO FUTURIT directeur Artur Pesendorfer is lid van de raad van bestuur van ATTC.


De vereniging voor parkeerbeheer

De British Parking Association is een non-profitorganisatie die het beroep van parkeer- en verkeersbeheerder in het Verenigd Koninkrijk en Europa vertegenwoordigt, bevordert en beïnvloedt.

Ons lidmaatschap van meer dan 700 organisaties en individuen omvat plaatselijke autoriteiten, beheerders van parkeerterreinen, retailparken, faciliteiten voor gezondheidszorg, universiteiten, treinstations, technologieleveranciers, trainers en consultants.

We werken samen met onze partners om de groei van onze gemeenschappen te ondersteunen, de naleving te verbeteren door degenen die parkeerfaciliteiten beheren en gebruiken en moedigen eerlijkheid aan om onze visie van uitmuntendheid op het gebied van parkeren voor iedereen te bereiken.

Eventuele overtollige inkomsten die voortvloeien uit ons werk worden opnieuw geïnvesteerd in activiteiten ter ondersteuning van onze leden of in een reservefonds om ervoor te zorgen dat we onze normen kunnen blijven verbeteren en professionaliteit kunnen stimuleren.

APT SKIDATA en SWARCO TRAFFIC LTD. zijn onze leden in de BPA.

De Duitse vereniging van deskundigen op het gebied van wegmarkeringen

Die Deutsche Studiengesellschaft für Straßenmarkierungen e.V. (DSGS) vertegenwoordigt momenteel 90 bedrijven uit alle gespecialiseerde sectoren van de wegmarkering. Unsere Homepage bietet einen Überblick über alle Bereiche unserer Verbandsarbeit und stellt darüber hinaus zahlreiche Fachinformationen zum Thema Fahrbahnmarkierung bereit. Die Bedeutung von Fahrbahnmarkierungen, als unverzichtbares Element für die Sicherheit und Leichtigkeit des fließenden und ru­henden Verkehrs, wird nach wie vor vielfach unterschätzt. Wir hoffen deshalb, dass diese Homepage dazu beitragen kann, Informationslücken zu schließen, um die Qualität unserer Fahrbahnmarkierungen und damit auch die Verkehrssicherheit weiter zu steigern.

SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK is lid van de DSGS.

Beleid voor verkeersveiligheid in Brussel.

De European Union Road Federation(ERF) is een vereniging zonder winstoogmerk die de opvattingen van de Europese sector voor infrastructuur van de weg coördineert en fungeert als een platform voor onderzoek en dialoog over mobiliteitsvraagstukken tussen belanghebbenden en institutionele spelers.

Om de bijdrage van de sector aan de EU-instellingen en de lidstaten te vergemakkelijken, werd het ERF in 1998 in Brussel opgericht met de volgende missie:

 • Het verdedigen van de belangen van de Europese gemeenschap voor de infrastructuur van wegen tegenover de EU-instellingen en andere belanghebbenden
 • Het vertegenwoordigen van allerlei industriepartners, verenigingen voor wegen en gebruikers die actief zijn in de bouw, uitrusting, onderhoud en beheer van het Europese wegennet
 • Het initiëren en ondersteunen van studies, campagnes en publicaties gericht op het vergroten van het bewustzijn van het belang van wegen voor alle burgers
 • Het bijdragen aan Europese onderzoeksinitiatieven om de algemene efficiëntie, duurzaamheid en veiligheid van het verkeerssysteem te verbeteren
 • De gemeenschap voor infrastructuur van de wegen een consistente en verenigde stem geven in alle gebieden voor wegtransport door programma's & werkgroepen te promoten en te coördineren

SWARCO's internationale verkoopmanager voor wegmarkeringssystemen, Harald Mosböck, is lid van het uitvoerend comité van ERF.

Nieuwe ERF-video

Het secretariaat van het ERF is verheugd de nieuwe bedrijfsvideo van het ERF te kunnen lanceren, waarin het zijn visie voor de komende jaren deelt met de steun van onze leden. Deze video omvat de belangrijkste doelstellingen, activiteiten en toezeggingen van het ERF voor de toekomst:

 • De verkeersveiligheid verbeteren door middel van efficiënte en veilige weginfrastructuur en -uitrusting (markeringen, borden en afzettingen), en zorgen voor veiliger werkzones, en aldus bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van #Visionzero;
 • Bijdragen tot duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zoals het koolstofvrij maken van het wegennet, de circulaire economie en het verkleinen van de ecologische voetafdruk van de wegensector;
 • Het aanmoedigen van beste praktijken op het gebied van het beheer van wegeninfrastructuur, met meer samenwerking tussen de particuliere en de openbare sector en het bevorderen van Europese uitmuntendheid en leiderschap;
 • Slimme mobiliteit mogelijk maken en het pad effenen om de toekomstige uitdagingen van de mobiliteit van morgen aan te gaan, door ervoor te zorgen dat de infrastructuur volledig kan worden aangepast aan verbonden en geautomatiseerde voertuigen.

Europa's experts op het gebied van ITS.

ERTICO - ITS Europeis een publiek-privaat samenwerkingsverband van 120 bedrijven en organisaties die dienstverleners, leveranciers, de verkeer- en transportindustrie, onderzoek, overheden, gebruikersorganisaties, beheerder van mobiele netwerken en voertuigfabrikanten vertegenwoordigen.

ERTICO belichaamt intellectueel leiderschap en bevordert de betrokkenheid van belanghebbenden: ''Samen met onze partners ontwikkelen, promoten en implementeren we intelligente transportsystemen en -diensten (ITS) via een verscheidenheid aan activiteiten, waaronder Europese medegefinancierde projecten, innovatieplatforms, internationale samenwerking, belangenbehartiging en evenementen.'' ERTICO is de organisator van het jaarlijkse regionale en wereldwijde congres van ITS in Europa. Het werk richt zich op Connected & Automated Driving, Urban Mobility, Clean Mobility en Transport & Logistics.


SWARCO COO voor ITS, Michael Schuch, is een lid van ERTICO's raad van toezicht.

Pleiten voor wereldwijde verkeersveiligheid

De International Road Federation(IRF) is een niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk met de missie om ontwikkeling en onderhoud van betere, veiligere en duurzamere wegen en wegennetten te stimuleren en te bevorderen. In samenwerking met zijn leden en geassocieerde deelnemingen bevordert de IRF de sociale en economische voordelen die voortvloeien uit goed geplande en milieuvriendelijke vervoersnetwerken. Het helpt technologische oplossingen en methoden voor management in te voeren die een maximaal economisch en sociaal rendement van nationale investeringen in wegen opleveren.

De IRF heeft een belangrijke rol te spelen in alle aspecten van het wegenbeleid en de ontwikkeling wereldwijd. Voor overheden en financiële instellingen biedt de IRF een brede basis aan expertise voor het plannen van de strategie en het beleid voor de ontwikkeling van wegen.

Voor haar leden is de IRF een bedrijfsnetwerk, een link naar externe instellingen en agentschappen, zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie, en een visitekaartje voor een introductie aan overheidsfunctionarissen en beleidsmakers.

Voor de gemeenschap van professionals op het gebied van wegen is de IRF een bron van ondersteuning en informatie voor nationale verenigingen met betrekking tot wegen, belangengroepen, bedrijven en instellingen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de infrastructuur van wegen.

Via de International Road Educational Foundation verleent de IRF subsidies aan afgestudeerde ingenieurs en andere professionals op het gebied van transport van over de hele wereld ter ondersteuning van een volledige academische opleiding. Hiermee ondersteunt de IRF actief de toekomstige generaties die het wegennet zullen bouwen.

Met een uitgebreid netwerk in meer dan tachtig landen op zes continenten, gelooft de IRF dat het een verschil kan maken door optimale werkwijzen en deskundig advies te bieden aan de veelzijdige transportwereld van vandaag.

SWARCO COO van de systemen voor wegmarkeringen, Philipp Swarovski, is lid van de raad van bestuur van IRF.

Internationale adviezen over verkeersveiligheid.

De International Road Federation is een wereldwijde non-profit organisatie, met sinds 1948 haar hoofdkantoor in Washington, DC en wordt ondersteund door regionale kantoren over de hele wereld. De IRF bedient een netwerk van leden van de publieke en private sector in meer dan 70 landen door middel van kennisbronnen van wereldklasse, services voor pleitbezorging en continue educatieprogramma's die samen een wereldwijde marktplaats bieden voor beste praktijken en oplossingen in de industrie.

De manager van SWARCO AMERICA, Carl McCollum, is lid van de raad van bestuur van IRF voor de periode 2018 - 2020.

ITS in Amerika

De Intelligent Transportation Society of America bevordert het onderzoek naar en de inzet van intelligente transporttechnieken om levens te redden, de mobiliteit te verbeteren, duurzaamheid te bevorderen en de efficiëntie en productiviteit te verhogen.

McCain Inc. is ons lid in ITS America.

Deutsche Gesellschaft für intelligente Transportsysteme.

ITS Germanyist ein Zusammenschluss von technischen Verwaltungen, wissenschaftlichen Instituten sowie privaten und öffentlichen Unternehmen, Dienstleisternund Consultants in denFeldern der Telematik und Verkehrsleittechnik.

Die SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GmbH ist unser Mitglied in ITS Germany.


ITS&S Czech Republic

Over ITS&S (SDT)

"Het hoofddoel van ITS&S is een snelle ontwikkeling van telematica voor het weg-, spoor-, water- en luchtvervoer te bewerkstelligen en zo technische, economische en ecologische voordelen te bieden aan de maatschappij en ook aan de leden van de vereniging".(www.sdt.cz)

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. is het VIP-lid van ITS&S Tsjechië.


ITS in Italië


TTS Italia, de National Association for Telematics for Transport and Safety, is opgericht op 8 maart 1999, met als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de efficiëntie en veiligheid van het Italiaanse transportsysteem. Dit doel wordt bereikt door de analyse van problemen en kansen, het formuleren van voorstellen en de verspreiding van informatie en kennis in de sector van ITS (intelligente transportsystemen).

TTS Italia werkt aan een zeer precieze missie: het bevorderen van de implementatie, de ontwikkeling en verspreiding van intelligente transportsystemen in Italië, op de meest effectieve manier voor de gebruiker.

TTS Italia omvat zowel publieke als private organisaties die actief zijn in de ontwikkeling en implementatie van intelligente systemen voor transport en veiligheid. Het is geïnspireerd door het model van ERTICO, op Europees niveau, en door andere nationale verenigingen zoals ITS America, ITS Japan, ITS Canada, ITS United Kingdom, ITS France, ITS Sweden.

Het is Turijn gevestigde SWARCO MIZAR is ons lid in TTS Italia.

De Zwitserse experts van wegen

Zweck des Schweizer Fachverbandes für Sicherheit auf Straßen ist die Förderung der Sicherheit im Strassenverkehr in sämtlichen Bereichen der Verkehrsführung und horizontalen und vertikalen Ausstattung von Verkehrsanlagen sowie die Wahrung und die Unterstützung von gemeinsamen Berufsinteressen seiner Mitglieder in jeder Beziehung nach den Grundsätzen einer freiheitlichen Marktwirtschaft, insbesondere durch:


 • Öffentlichkeitsarbeit durch Stellungnahme zu interessierenden Themen im Bereich Wirtschaft, Politik, Gesetzgebung und Technik;
 • Kontakt und Zusammenarbeit mit sowie Vertretung und Mitarbeit in Behörden sowie Verbänden und Institutionen mit ähnlicher Zweckbestimmung, insbesondere in Fachgruppen und -kommissionen;
 • Einflussnahme auf das Submissionswesen;
 • Veranstaltung von Fachtagungen, Seminaren, Kursen usw.;
 • Förderung und Ausbau der fachtechnischen Ausbildung der Mitglieder;
 • Pflege des Erfahrungsaustausches unter Fachleuten und Förderung des beruflichen Könnens der Mitglieder;
 • Unterstützung der Mitglieder bei der Aus- und Weiterbildung, insbesondere im Lehrlingswesen, bei Regelung von Arbeits- und Lohnverhältnissen sowie im Kalkulations- und Qualitätssicherungswesen;
 • Förderung und Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen;
 • Erarbeitung und Erlass von Empfehlungen, Richtlinien und Reglementen.

Der Verband ist politisch und konfessionell neutral und verfolgt keinen Erwerbszweck. Er kann zur Förderung des Zweckes die Mitgliedschaft bei anderen Organisationen und Verbänden im In- und Ausland erwerben.

Unsere Unternehmen M. SWAROVSKI GmbH und die SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK GmbH sind Mitglieder der SISTRA.

Verkeersveiligheidsexperts in Oostenrijk.

Das ZVÖ setzt sich zum Ziel, in Österreich angesiedelte Verkehrs­sicherheits­unternehmen miteinander zu vernetzen. Durch die sich daraus ergebenden Synergien werden gemeinsame Innovationen und Ideen im Bereich der Verkehrssicherheit entwickelt und an die jeweiligen Fachstellen zur Zertifizierung eingereicht bzw. um deren Freigabe durch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie angesucht.

M. SWAROVSKI GmbH und SWARCO HEOSCONT sind Mitglieder des ZVÖ.