Openbaar vervoer

Op de cloud gebaseerde en adaptieve oplossing voor voorrangsverzoeken aan verkeerslichten

Openbaar vervoer V2I communicatie