Offentlig transport

INFORMASJONSSYSTEM OMBORD

Kontrollsystem for terminal

Prioritert system for offentlig transport

Offentlig transportløsning

AVM ombord-enhet

AVM ombord-enhet

Intelligent bussprioritering