Ingeniørfag & planlegging

Kvalitetsanalyseprogramvare for trafikksignalregulatorer

Det intelligente adaptive trafikkontrollsystemet