Projektering & planering

Förvaltning av anordningar och vägutrustning

Kvalitetsanalysprogram för trafiksignalstyrningar

Det intelligenta adaptiva trafikstyrningssystemet

Kontrollmetod för samordnad och trafikaktiverad styrning