Tillsammans är vi starkare!


Globalisering, trafikteknikens växande komplexitet, nya affärsmodeller och digitalisering är faktorer som gör det svårt för företagen att fortsätta på egen hand. SWARCO har därför utvecklat ett starkt nätverk av partnerskap för att kunna erbjuda de bästa lösningarna på marknaden. De partners vi samarbetar med kommer från olika områden:

 • universitet
 • Forskningsinstitut
 • Företag från trafikteknikindustrin
 • Bilindustrin
 • Partners inom ramen för EU-finansierade FoU-projekt
 • Branschorganisationer och trafiksäkerhetsförespråkare
 • ICT-leverantörer
 • Standardiseringsorgan
 • Städer och kommuner
 • Vägmyndigheter
 • Media

För oss är dialogen med de olika intressenterna nyckeln till innovation och bättre lösningar inom trafiksäkerhet och trafikledning. Du kommer att träffa oss på de stora utställningarna i vår bransch, i arbetsgrupperna för standardiseringsorgan och branschorganisationer, i vår SWARCO TRAFFIC WORLD och vid olika bilaterala mötesmöten.

Samarbete innebär att vi växer tillsammans med våra partners för vår gemensamma framgång.

Här kommer ett litet urval av våra samarbetspartners:


ITC4CART


 • Utveckling av Central ITS Station (Förlängning av OMNIA-plattformen), Roadside ITS Station (maskin- och programvara)
 • Utveckling av gränssnitten till ASFINAG TCC och Central to Roadside ITS Station
 • Long Range och Short Range-baserade C-ITS
 • IMIS Trailer (ASFINAG)
 • Test av maskin- och programvara i ett verkligt scenario (installation i Wien)
 • Samarbete mellan 3 SWARCO-företag


beslutsam


 • Design och implementering av den framtida versionen/uppgraderingen av den multimodala strategichefen (OMNIA)
 • OMNIA/MISTIC fusion - hantering av scenarier
 • 700K finansiering för att stödja strategiska projektMyCORRIDOR


 • Synergier med utplacering av ROMA PRATI-projektet
 • Stärka alliansen med TomTom som en KV
 • Utveckling av trafikprognosmodul (integration av heterogena datakällor)SAFER TEC


 • Utveckling av Roadside ITS-stationen, integrering av säkerhetsaspekter och säkring av kommunikationer med OBU i fordonet
 • Utveckling på Central ITS Station-nivå, säkrar kommunikation med Roadside ITS Station och fordon


Sii-Mobility

 • City Dashboard & Data Warehouse
 • Formlärande
 • Beslutsstöd för PT-flottahantering
 • Smart Ticketing  Mitra

  Mitra  • Första intelligenta trailern levererad till ASFINAG
  • Första trailern levererad med C-ITS-funktionalitet i D-A-CH-regionen
  • Ny affärsmodell för släpvagnar i Österrike introducerades


  CONNECTING AUSTRIA


  • Smart trafiksignal för detektering av fotgängare vid korsningen
  • Demonstrera lösningar i samarbete med OEM och logistikleverantörer i Österrike
  • Fyrprojekt för automatiserad körning


  ConVeX


  • Användarfalldefinition med hjälp av V2X kommunikationsteknik för morgondagens uppkopplade fordon
  • Samarbete i referenssystemet för utveckling av mobil datakommunikation (hybrid V2X-kommunikation)    
  • Utvärdering av överensstämmelse med dagens V2X-metoder

  C-ROADS

  Tyskland


  • Samarbete för att harmonisera C-ITS-distribution i hela Europa
  • C-Roads RSUs installation för V2X testning och distribution
  • C-Roads Shockwave Dämpningsutveckling

  iKoPA


  • Utveckling av V2X-teknik för automatiserade elfordon
  • Implementering av standard/branschgränssnitt för e-mobilitet för att stödja avgiftsbelagda fjärrreservationer
  • Få kunskap om datasäkerhet/integritetsteknik

  C-MOBILE


  • Storskalig demonstration av C-ITS-applikationer
  • Demonstration av GLOSA användningsfall
  • Integration av olika controllertyper i OMNIA

  ACTIVAGE PROJECT

  ´


  • Storskalig demonstration av IoT-applikationer
  • Utveckling av säkerhetsrelaterade användarfall för äldre förare

  NordicWAY 2

  • Connecting Europé-anläggning, CEF-finansierad
  • Distribuera I2X C-ITS dag 1 och dag 1,5-tjänster
   • Anslutna TLC och TLA (Drive Sweden KRABAT)
   • Prioritet vid trafikljus

  DRIVE SWEDEN

  • Strategiskt innovationsprogram Drive Sweden, projekt KRABAT
  • Använda anslutna TLC och leverera TLA-tjänster
   • Testanläggningar för OEM
   • TLA-tjänster för förare och testfall för autonom körning