Distribuerad mjukvarulösning uppbyggd som ett modulärt system

Skylthantering från SWARCO