Uppkopplad och autonom körning

C-ITS / V2X


Uppkopplade intelligenta transportsystem (Cooperative Intelligent Transport Systems, C-ITS) kopplar samman fordonet till andra fordon, väginfrastruktur, andra trafikanter - som fotgängare och cyklister - och molnbaserade tjänster. Att integrera en mängd olika ITS-delsystem med uppkopplade och autonoma fordon (Connected and Automated Vehicles, CAV) ger löften om att väsentligt förbättra mobiliteten, minska trängsel i trafiken och spara liv genom att minska trafikolyckorna avsevärt.

SWARCO är världsledande inom väginfrastruktur och trafikdata och deltar i banbrytande CAV-försök i Europa och USA visar hur integrationen av realtidsdata från trafiksignaler är en kritisk del av de många applikationer för uppkopplade fordon.

I detta syfte har SWARCO inlett samarbeten med bilproducenter, ledare inom korthållskommunikation (DSRC) och Cellulär-V2X (C-V2X), universitet och myndigheter för att visa hur C-ITS / V2X kan optimera trafikflödet, förbättra säkerheten och bana väg för automatisk körning.

Uppkopplade fordon leder inte bara till teknisk omvälvning inom bilindustrin. Tillsammans med utvecklingen av högautomatiserad mobilitet, som ibland förkortas till "autonoma fordon", kommer det att förändra våra resvanor och därmed våra liv. Under 2019 kommer de första korthållsuppkopplade (DSRC-)bilarna ut på marknaden. Samtidigt kommer många högautomatiserade applikationer ut i serieproduktion. Detta sker inte okoordinerat eller slumpmässigt: industri och samhälle samarbetar i olika initiativ. Ett viktigt resultat för infrastrukturen är Europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem COM(2016)766.
 
Inom C-ITS implementeras standarder som stöder kommunikation mellan fordon-till-allt (V2X). Dessa inkluderar kommunikationsteknik för fordon-till-fordon (V2V), fordon-till-infrastruktur (V2I) och i framtiden fordon-till-fotgängare (V2P).

Beräknad kostnadsbesparning genom implementering av C-ITS

Fördelarna med C-ITS blir enorma när dessa tjänster introduceras på en stor skala.

Huvudfördelar med C-ITS


Minskade resetider

66 % minskning

Minskad olycksfrekvens

22 % minskning

Minskad energiförbrukning

11 % besparing

Viktiga referenser

Realtidsinformation om körtider och förseningar via mobil varningstrailer
Bättre trafikflöde med ansluten teknik

C-ITS / V2X

SWARCO-lösningar och komponenter

Download our Whitepaper

Get your copy now!

TJÄNSTER

Ytterligare tjänster

Rådgivning, planering, installation, service och underhåll.


Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för att hjälpa dig med dina projekt. Vi levererar hela eller delar av projekt och åtar oss gärna service- och underhållsavtal.