Digital Grön Våg Hamburg/Tyskland

Digital grön våg för trafikflöde

Längs en rutt som omfattar mer än 70 trafiksignalsystem kan bilister i Hamburg nu i sina fordon se prognoser för när signalen kommer slå om samt få rekommenderad hastighet för att "surfa" på den gröna vågen genom kommande korsningar.


20 juni 2018: Som förberedelse för ITS World Congress 2021 kommer en tjänst för trafiksignaler, Traffic Light Forecast (TLF), att användas för första gången i Hamburg för att skapa individuella prognoser i varje enskilt fordon. Detta möjliggörs av SWARCO:s samarbete med HERE, LSBG och Audi. Syftet med dessa partnerskap är att gemensamt utforma framtida stadsmobilitet och utveckla Hamburg som modellstad för framtida, hållbar och integrerad rörlighet.


"Tjänsten som i fordonet visar prognosen för trafiksignalens växling är ett utmärkt exempel på det faktum att vårt samarbete med industripartner är det rätta valet: Alla har bidragit med sina styrkor och kärnkompetenser. Resultatet är en utveckling som fungerar, är innovativ och ger ett verkligt mervärde för trafikanterna. Vi har banat väg för morgondagens mobilitet och har gjort goda framsteg än en gång."

Frank Horch, senator för ekonomi, trafik och innovation

Hittills har gröna vågen statisk


De hastighetsbegränsningar som rekommenderades på de stationära bildskärmarna baserades på antaganden genomsnittlig hastighet för alla fordon. Detta resulterade ofta i rött ljus, vilket ledde till onödiga inbromsningar, start och stopp. Ökning av bränsleförbrukning och utsläpp blev resultatet. Den intelligenta gröna vågen, som nu har implementerats i Hamburg för första gången i verklig drift, är därmed ett värdefullt bidrag till ekonomisk, bränslebesparande körning, förbättrat trafikflöde, reducerade körtider och mindre stress för förarna - som studier avseende prognostjänster trafiksignaler också har visat. Och eftersom start- och stopprocesser står för den största andelen NOx-föroreningar, är den enskilda prognostjänsten inte bara en föregångare till autonom körning i framtiden utan också en effektiv åtgärd för att minska NOx-utsläpp redan nu.


Samarbete med framtiden


I ett gemensamt projekt tillhandahöll staden Hamburg de grunddata för trafiksignalsignalerna och fordonsdetektering vid korsningar via ett nyskapat gränssnitt. Med detta som grund skapade SWARCO individuella prognoser för varje fordon, vilket HERE sedan sänder via sitt kommunikationsgränssnitt med navigationsenheterna till Audi-fordon utrustade med en speciell Traffic Light Assist-tjänst eller -app.


Detta är vad som gör SWARCO-prognosen så speciell

Prognosen som används kan nyttja data från alla typer av korsningar och styrningar utan att behöva veta exakt hur de enskilda korsningarna ser ut eller programmeras. Tjänsten är därför generell och möjlig att implementera på andra ställen. SWARCO-prognosen är ett självlärande system och utvärderar också sig själv.

Vi och våra projektpartner känner väl till potentialen i denna teknik - nu hoppas vi att många fler städer kommer att ge grönt ljus för grön våg...

"Även för en ledande leverantör av intelligenta trafiklösningar som SWARCO, var det inte trivialt att utveckla en trafiksignalprognos. Dagens trafikstyrningssystem är i allmänhet mycket dynamiska och anpassade till den aktuella trafiksituationen. Avgörande för oss är att endast genom samarbetet mellan Hamburg, transportleverantörer, tjänsteleverantörer och bilindustrin kan resan göras säkrare, snabbare, bekvämare och mer miljövänlig. "

Stefan Seitz, VD SWARCO Traffic Holding GmbH

NYCKELFAKTA


PROJEKTETS LÄNGD

2017-2018


UTMANINGEN

Exakta prognoser och kompatibilitet med olika tillverkare


TJÄNSTER

Utveckling, genomförande


TEKNIK

Trafiksignalprognossystem, TLA. Tjänsten analyserar i realtid signalens växlingar samt detektordata. Beroende på typ av trafikstyrning väljs en lämplig prognosmetod.