Vilka är vi?

SWARCO

The Better Way. Every Day.


Sedan 1969.

Du möter oss på vägarna varje dag i hela världen. Våra produkter, system, tjänster och nyckelfärdiga smarta trafiklösningar gör resan trygg och bekväm för människor på resande fot. I SWARCO:s grundares, Manfred Swarovskis, anda är vi stolta över att vara smidiga, innovativa, tillförlitliga och pålitliga; och vi tvekar inte att göra det lilla extra för dig.

SWARCO Innovation Talks

Kommande Talks

Webinar: When the infrastructure talks to the vehicles: C-ITS in practice

Tidigare Talks

How will we get around in 2035?

Webinar-Recording: SWARCO Airdec

Safe Micromobility: News from the world of cycle path markings

Webinar-Recording: SWARCO Airdec

Nyheter

Vår kompetens

Smarta mobilitetslösningar

Multimodal trafikstyrning för en uppkopplad värld.

Städer kallas ofta motorerna för ekonomisk tillväxt. Därför finns det ett brådskande behov av att städerna hittar smarta sätt att hantera storskalig urbanisering och hitta nya sätt att anpassa sig till nya situationer, hantera komplexitet, öka effektiviteten, minska sitt ekologiska fotavtryck, engagera medborgarna, minska kostnaderna och förbättra livskvaliteten för alla.

Den smarta staden blir en utökad och heterogen blandning av system och tjänster, där mobilitet utgör en viktig roll.
SWARCO stöder smart stadstillväxt genom att styra utvecklingen av sina produkter och lösningar mot ett nytt mobilitetshanteringskoncept.

Mobilitetshantering får en bredare innebörd och använder den senaste tekniken för att på ett intelligent sätt kombinera individuella förarmål (individuell användaroptimering) tillsammans med nätverksövergripande förvaltningsstrategier (systemoptimering och jämvikt) i ett win-win-scenario. Framtidens trafikledning bygger på utplacering av uppkopplade fordon och resenärer för att uppnå konvergens mellan mobilitetstjänster och trafik, med hänsyn till samlad kunskap och för att skapa nya affärsmöjligheter.

Multimodalitet är nyckeln till den smarta stadsvisionen och stöds av den stigande prioritet som städerna ger cyklister och fotgängare.

SWARCO arbetar dagligen för att underlätta skapandet av smarta ekosystem genom att koppla sammans det globala samhället och skapa produktiva relationer med professionella och akademiska organisationer som arbetar i relaterade marknadssegment.

Huvudfördelar för våra kunder

favorite

Förbättrad säkerhet

Bättre trafikflöde

timer

Miljöfördelar

spa

Tidsbesparingar