Lyktbyte för Stockholms Stad


Stockholm är en snabbt växande och föränderlig stad som likt många större städer i Europa är beroende av hög mobilitet och ett smidigt trafikflöde. Trafiksignalerna i Stockholm hade dock blivit omoderna vilket ledde till problem i stadens korsninga i form av förseningar och en mindre säker trafikmiljö. Huvudstaden behövde en omfattande uppgradering av sitt nätverk av trafiksignaler och vände sig till SWARCO med sin utmaning.

Projektet involverade uppdatering av över 11 000 trafiksignaler (550 korsningar) under en treårsperiod. Inledande planering började redan 2019 och de sista inspektionerna är planerade till slutet av 2022. SWARCO fick inte bara ansvaret att installera de nya trafiksignalerna utan också demontering av de gamla signalerna, samt hanteringen av restprodukter.


De nya trafiksignalerna är SWARCO:s egna COMBIA CIFLOW som producerades och levererades av systerbolaget SWARCO Futurit. Stockholm är en stad som strävar efter att hitta smarta och innovativa lösningar på sin utmaningar, och COMBIA är en framtidsredo trafiksignal med en rad olika smarta funktioner samt ett utseende som passar perfekt in i stadsbilden. En del av de nya trafiksignalerna utrustades med FUTURLED 6 - 230V medan de övriga använde FUTURLED - 42V LED-moduler. 

Stockholm har precis som många andra städer implementerat strategier för att prioritera cyklister som ett sätt att reducera antalet bilar på vägarna. I linje med denna strategi var också en del av projektet att installera trafiksignalen SWARCO ALUSTAR Mini på cykelvägarna runt om i staden.

I början av sommaren 2020 installerades projektets första CIFLOW-signaler, med målet att ha ytterligare 5000 signaler funktionella innan årsslutet och minst lika många under 2021. Planen var att först fokusera på stadens yttre områden för att sedan byta trafiksignalerna i stadskärnan. Ett projekt av den här storleken krävde självklart ett stort antal servicetekniker och administrativ personal för att klara deadlinen, och som högst var nästan 50% av alla tekniker från Stockholmskontoret samt ett flertal underentrepenörer inblandade. För att projektet skulle gå så smidigt som möjligt var det viktigt att SWARCO höll en kontinuerlig kontakt med Stockholms Stad under hela processen.

COVID-19 påverkade självklart projektet på många sätt. Men ett oväntat utfall av pandemin var att då en stor del av stadens invånare valde att arbeta hemifrån skedde en betydlig reducering i antalet bilar på vägarna (omkring 50%), vilket på flera platser underlättade installationen.

"Det har varit ett utmanande projekt där vi har behövt ta hänsyn till och undvika att störa stadstrafiken så gott vi har kunnat. I en aktiv stad som Stockholm med mycket människor i rörslse, både bilar, cyklar och gångtrafikanter och att säkerställa att deras resa inte stördes har varit en utmaning i sig. Vi tackar Stockholms Stadsom har förlitat sig på oss med ett sådant här projekt." säger Roger Löfgren, projektledare på SWARCO Sverige