SWARCO Academy

Vi växer, väx med oss.

SWARCO är ett globalt varumärke som fortsätter att växa varje år. Vår viktigaste tillväxtmotor är 3 700 mobilitetsexperter över hela världen: våra anställda. Vi har grundat SWARCO Academy så att de kan växa med oss och utvecklas både professionellt och personligt.

The SWARCO Academy bidrar till att

  • Identifiera kandidater till ledningspositioner
  • Utveckla talanger
  • Utöka lednings- och ledarskapsförmågor
  • Skapa en gemensam SWARCO-ledarskapskultur
  • Stärka nätverket av bäst fungerande chefer runtom i SWARCO-världen
  • Dela bästa praxis
SWARCO Academy omfattar både utbildning på internationell nivå (tvärfunktionell, gränsöverskridande) och på regional nivå (baserat på lokala behov och krav).
Dra nytta av dina karriärmöjligheter och väx med oss.