SWARCO ACADEMY

Vi vokser, voks med oss.

SWARCO er en global merkevare som vokser for hvert år som går. Vår viktigste suksessfaktor er de 3700 mobilitetsekspertene vi har over hele verden: Nemlig våre ansatte. Derfor har vi grunnlagt SWARCO-akademiet, slik at de kan vokse videre hos oss og utvikle seg, både profesjonelt og personlig.
SWARCO-akademiet bidrar til å
  • Identifisere kandidater til lederstillinger
  • Utvikle talenter
  • Utvide ledelse og ledelsesevner
  • Lage en felles SWARCO-lederkultur
  • Styrke nettverket av ledere med de beste resultatene i SWARCO-universet
  • Dele beste praksis
SWARCO-akademiet omfatter både opplæring på internasjonalt nivå (på tvers av funksjoner og landegrenser) og på regionalt nivå (basert på lokale behov og krav).
Dra nytte av dine karrieremuligheter og bli med oss.