HVEM VI ER:

SWARCO

The Better Way. Every Day.

Siden 1969.

Du ser oss hver dag på veiene over hele verden. Våre produkter, systemer, tjenester og løsninger gjør reisen trygg og enkel for alle som er på farten. I SWARCOs grunnlegger Manfred Swarovskis ånd, er vi stolte av å være smidige, innovative, pålitelige og troverdige; og vi vil gjerne gå den ekstra milen for deg.

Trafikkteknologiprodusenten SWARCO med hovedkontor i Wattens nær Innsbruck i Østerrike har et internasjonalt nettverk med produksjonsanlegg, kontorer og partnere over hele verden. Sammen tilbyr vi en av de mest komplette løsningsporteføljene for trafikkstyring, parkering, motorvei, tunnelstyring, veimerking, gatebelysning, offentlig transport og skilting. Vi kobler kjøretøy til infrastrukturen langs veiene, hjelper til med å sette opp lade-infrastruktur for å øke elektro-mobilitet, og tilbyr modulære og helhetlige løsninger som støtter morgendagens mobilitet og gjør samfunnene mer levedyktige.

SWARCOs over 5300 transporteksperter ser frem til å samarbeide med deg
for å lage løsninger som er tilpasset dine individuelle krav. 


Hva kan vi gjøre for deg i dag?

Sensorer og kameraløsninger for parkering | SWARCO

Teknologien som gjør parkering enklere.

HVA VI GJØR

Våre løsninger

VÅR KOMPETANSE

Smarte mobilitetløsninger

Vi tilbyr multimodal trafikkstyring til en sammenkoblet verden.


Byene blir ofte referert til som driverne av økonomisk vekst. Derfor er det et presserende behov for byer å finne smartere måter å håndtere urbanisering i stor skala og finne nye måter å tilpasse seg nye situasjoner, håndtere kompleksitet, øke effektiviteten, redusere øko-fotavtrykk, engasjere borgere, redusere utgifter og forbedre livskvalitet for alle.

Den smarte byen blir en utvidet og heterogen blanding av systemer og tjenester, hvor mobilitet representerer en vesentlig del.
SWARCO støtter opp om smart byvekst ved å lede utviklingen av sine produkter og løsninger mot nye mobilitetshåndteringskonsepter.

Mobilitetsstyring får en bredere betydning og bruker den nyeste teknologien smartere for å ta hensyn til både individuelle behov (individuell brukeroptimalisering) og nettverksbaserte styringsstrategier (systemoptimalisering og likevekt) for å oppnå en vinn-vinn-situasjon. Fremtiden innen trafikkledelse vil bygge på distribusjon av tilkoblede biler og reisende for å oppnå konvergens mellom mobilitetstjenester og trafikk, samtidig som det gir en verdifull arv og skaper nye forretningsmuligheter.

Multimodalitet er nøkkelen til smarte byvisjoner, og støttes av den økende prioriteten som byene gir til syklister og fotgjengere.

SWARCO arbeider daglig for å lette etableringen av smarte økosystemer, ved å koble sammen det verdensomspennende samfunnet og skape produktive relasjoner med faglige og akademiske organisasjoner som arbeider i tilknyttede markedssegmenter.

Viktige fordeler for våre kunder

Forbedret sikkerhet

Bedre

Miljøfordeler

Tidsbesparelser

Trafikkdatainnsamling uten datakøer
Briljante skjermer, laget i Østerrike, for perfekt orientering på Sydney Airport
Bedre trafikkflyt med tilkoblet teknologi
Hvordan SWARCO gjorde sykling tryggere og mer attraktivt i København
Byutvikling går i tråd med trafikkstyring
Administrere busser og sightseeing-busser i et av Europas mest attraktive reisemål
Planlegging og gjennomføring av integrerte mobilitetsløsninger
Integrering av bytrafikkstyring, Elbtunnel-kontroll og statens advarselssenter inn et moderne trafikkontrollrom