Autonome kjøretøy & CCAM

C-ITS / V2X / CAV


Samvirkende intelligente transportsystemer (C-ITS) kobler kjøretøy sammen med infrastrukturen langs veiene, med skybaserte tjenester, med myke trafikanter som fotgjengere og syklister, og med andre kjøretøy. Integrasjon av en rekke ITS-delsystemer til Oppkoblede Automatiske Kjøretøy (CAV) skal forbedre mobiliteten betraktelig, redusere trafikk og trafikkhendelser, og med dette redde liv.

Som en global leder innen trafikkdata og infrastruktur for vei, deltar SWARCO i banebrytende CAV-forsøk i Europa og USA. Vi viser hvordan integrasjon av sanntids trafikksignaltiming, er en kritisk del av utallige tilkoblede applikasjoner.

Til samme formål, har SWARCO samarbeidet med bilprodusenter, ledere i DSRC og Cellular-V2X (C-V2X)-kommunikasjon, universiteter og offentlige etater for å vise hvordan C-ITS/V2X kan optimalisere trafikkflyten, forbedre sikkerheten og gjøre alt klart for automatisert kjøring.

Referanser

Bedre trafikkflyt med tilkoblet teknologi
Sanntidsinformasjon om reisetider og forsinkelser via mobil advarseltrailer

C-ITS / V2X

SWARCO-løsninger og komponenter

TJENESTER

Tilleggstjenester

Rådgivning, planlegging, installasjon, service og vedlikehold.


Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester for å hjelpe deg med dine prosjekter. Stol på oss for et helt prosjekt eller bare en del av det, og vi er glade for å overta service og vedlikehold.