C-ITS / V2X Prioritering


Oppkoblede biler vil ikke bare føre til teknologisk revolusjon i bilindustrien. Sammen med utviklingen innen høyt automatisert mobilitet, som noen ganger bare reduseres til "autonome biler", vil det forandre våre mobilitetsvaner og dermed våre liv. I 2019 skal de første oppkoblede bilene komme på markedet. Samtidig vil mange høyt automatiserte funksjoner finnes i serier. Dette skjer verken ukoordinert eller tilfeldig. Industrien og det offentlige samarbeider om ulike tiltak. Et viktig resultat for infrastrukturen er Europeisk strategi COM (2016) 766, om Samvirkende Intelligente Transportsystemer (også referert til som C-ITS-systemer).
 
Innenfor C-ITS er det innført standarder som støtter "kjøretøy-til-alt"(V2X)-kommunikasjon. Disse inkluderer kommunikasjonsteknologi for Kjøretøy-til-Kjøretøy (V2V), Kjøretøy-til-Infrastruktur (V2I) og fremtidig Kjøretøy-til-Fotgjenger (V2P).


FORDELER
med disse nye kommunikasjonsteknologiene


  • Lokalt
  • Hurtig
  • Høy grad av standardisering
  • Enhet-til-enhet - Er i stand til å fungere uavhengig fra hvilken som helst base-stasjon som er tilgjengelig.

Oppnådd
(Samhandlende) funksjonalitet bidrar til ...


  • Sikkerhet
  • Forbedring av kvalitet og gjennomstrømning i trafikken
  • Mer effektivitet: Lavere energiforbruk og dermed utslippsreduksjon og besparelser i drivstoff
  • En god opplevelse for de som reiser

Med oppkoblede biler og V2X-prioritering er det mulig å få nye funksjoner, som ikke var tilgjengelig med den gamle teknologien. En liten teknisk revolusjon er mulig i  enkeltlyskryss, hvor V2X-kommunikasjon kan gi merverdi til klassiske prioriteringskjemaer. Systemet er også forberedt på ulike nye tjenester.

Et Reelt Scenarie

Det brukes flere ulike teknologier til å gjennomføre visse typer prioriteringer men noen foreldes og bør erstattes.


Å gi prioritet til kollektivtransport, utrykningskjøretøy, spesielle VIP-kjøretøy og tunge kjøretøy er et vanlig behov i hele Europa.
Hvert fellesskap / land har ulike behov og eksisterende praksis, avhengig av politiske mål og lovverk.

Det finnes like mange teknologier som type prioriteringer i dag. Noen teknologier står i fare for å bli utdatert og krever utskifting. Ikke alle teknologier støtter pålitelighet og høy sikkerhet. Noen teknologier er også veldig spesialiserte og kostbare. Noen er ikke standardisert og dermed veldig bundet til leverandøren.

Det faktum at V2X-kommunikasjonsteknologiene drives av en verdensomspennende bilindustri og telekommunikasjonschip-industri i bred skala, fører til en god teknologisk sammenheng. På grunn av opprinnelsesindustriens krav, og en løpende utvikling, er det fortsatt en state-of-the-art utvikling.

Likevel, innføring av infrastruktur-til-kjøretøy-teknologi på bred basis krever tid og en viss grad av forhåndsinstallasjon av infrastrukturen, slik at det kan komme til nytte for kjøretøyene.

Siden prioritering, i de fleste applikasjoner i dag, innebærer en samordnet investering i kjøretøy og infrastruktur, er dette V2X-caset et godt utgangspunkt for å bygge opp V2I-infrastruktur, og for å oppnå fordeler både kort- og langsiktig.


Hvorfor trenger vi
C-ITS- / V2X-Prioritering?

Raskere og tryggere respons for utrykningskjøretøy

Kryss med slik funksjonalitet kan redusere kødannelser som kan hindre utrykningskjøretøyene i å komme frem raskt. I tillegg kan signalanlegget stoppe kryssende trafikkstrøm med rødt lys, og dermed sørge for økt sikkerhet for både utrykningskjøretøyet og annen trafikk.

Bedre kvalitet og flyt for kollektivtransporten

Kollektivtransporten blir gjenkjent i krysset. Gjennom et styringsprogram unngås unødige stopp og forsinkelser, ved å gi grønt lys til kollektivtransporten.

Spart energi og mindre
forurensing

Hvis det er kapasitet og mulighet, kan anlegget bytte til rødt eller grønt for å prioritere tunge kjøretøy slik at de slipper å stoppe. Dette sparer endel energi.

Eksempel: Smart Kollektivprioritering