C-ITS / V2X -priorisointi


Verkottuneet ajoneuvot eivät aiheuta pelkästään autoteollisuuden teknistä vallankumousta. Ne muuttavat liikkumistottumuksiamme ja siten myös elämäämme yhdessä pitkälle automatisoidun liikkuvuuden kehityksen kanssa, josta käytetään joskus pelkästään termiä "autonomiset autot".
Vuonna 2019 ensimmäiset verkottuneet autot tulevat markkinoille. Samanaikaisesti otetaan käyttöön automatisoituja toimintoja sarjoissa.
Tämä ei tapahdu ilman koordinointia tai satunnaisesti. Teollisuus ja hallinto tekevät yhteistyötä erilaisissa aloitteissa. Tärkeä saavutus infrastruktuurille on eurooppalainen strategia COM(2016) 766 vuorovaikutteisista älykkäistä liikennejärjestelmistä (kutsutaan myös nimellä C-ITS-järjestelmät).
 
C-ITS:ssä on otettu käyttöön standardeja, jotka tukevat V2X (Vehicle-to-anything, ajoneuvosta muuhun ympäristöön) -kommunikaatiota. Näihin kuuluvat kommunikaatiotekniikat V2V (Vehicle-to-Vehicle, ajoneuvosta ajoneuvoon), V2I (Vehicle-to-Infrastructure, ajoneuvosta infrastruktuuriin) ja tulevalle V2P (Vehicle-to-Pedestrian, ajoneuvosta jalankulkijalle).


Näiden
uusien kommunikaatioteknologioiden edut


  • Paikallinen
  • Nopea
  • Pitkälle standardisoitu
  • Laitteesta laitteeseen -kyky toimia itsenäisesti ilman perusasemia.

Saavutetut
(kooperatiiviset) toiminnot ovat myötävaikuttaneet seuraavaan:


  • Turvallisuus
  • Liikenteen laadun ja suoritustehon parantaminen
  • Enemmän tehokkuutta: vähemmän energiankulutusta ja siten polttoaine- ja päästösäästöt
  • Hyvä kokemus matkailijoille kulkuvälineillään

Yhdistetyillä ajoneuvoilla ja V2X-priorisoinnilla saadaan uusia toimintoja, jotka olivat mahdottomia vanhalla tekniikalla. Pieni tekninen vallankumous on mahdollista yksittäisissä risteyksissä, joissa V2X-kommunikaatio voi tehostaa perinteisiä priorisointimalleja ja valmistaa järjestelmää samalla erilaisiin uusin palveluihin.

Nykyinen skenaario

Käytettävissä on monia teknologioita saavuttamaan tietyntyyppinen priorisointi - mutta jotkin alkavat vanhentua ja tarvitsevat uusimista.


Joukkoliikenteen ajoneuvojen, pelastus- ja hätäpalvelujen, erityisten VIP-ajoneuvojen tai kuorma-autojen priorisointia tarvitaan kaikkialla Euroopassa.
Jokaisella kunnalla/maalla on erilaiset tarpeet tai olemassa olevat käytännöt - riippuen poliittisista tavoitteista ja oikeudellisesta kontekstista.

Yhtä erilaisia kuin eri priorisoinnit ovat tämän priorisoinnin saavuttamiseksi tällä hetkellä käytössä olevat teknologiat. Jotkin teknologiat ovat vanhentumassa ja tarvitsevat korvaavia ratkaisuja. Kaikki teknologiat eivät tue modernia, erittäin turvallista ja erittäin luotettavaa ympäristöä. Jotkin teknologiat ovat erittäin erikoistuneita ja sen vuoksi kalliita. Jotkin eivät ole standardisoituja ja siksi toimittajakohtaisia.

Tosiasia, että V2X-kommunikaatioteknologioita ohjaa laajalti globaali autoteollisuus ja telekommunikaatiosirujen valmistajat, tarjoaa ennennäkömättömän kontekstin massateknologialle. Alkuperäisen teollisuuden vaatimuksista ja käynnissä olevasta kehityksestä johtuen jatkuva uusimmalla tasolla tapahtuva kehitys on taattu.

Infrastruktuurista ajoneuvoon -teknologian laaja-alainen käyttöönotto tarvitsee kuitenkin aikaa ja infrastruktuuriominaisuuksien tietynlaista esiasennusta, jotta ajoneuvot pystyvät hyötymään siitä.

Koska priorisointi useimmissa sovelluksissa sisältää nykyään koordinoitua investointia ajoneuvoihin ja infrastruktuurin samanaikaisesti, tämä V2X-käyttötapaus on hyvä ehdokas V2I-infrastruktuurin rakentamiseen sekä saavuttamaan välittömästi lyhyen ja pitkän aikavälin hyödyt.


Miksi tarvitsemme
C-ITS / V2X -priorisointia?

Nopeammat ja turvallisemmat pelastuspalvelut

Varustetut risteykset voivat vähentää ruuhkaa, joka estää pelastusajoneuvojen nopean etenemisen.
Lisäksi risteykset voivat pysäyttää risteävät liikennevirrat punaisella valolla, mikä lisää turvallisuutta sekä pelastusajoneuvon kuljettajalle että risteävässä liikenteessä liikkuvalla, joka saa selkeästi punaisen valon eikä siten ole vaarassa ajaessaan vihreän valon aikana, mutta jolla on velvollisuus antaa tietä lähestyvälle hälytysajoneuvolle.

Parempi palvelulaatu julkiselle liikenteelle

Risteys tunnistaa julkisen liikenteen ajoneuvot. Mukautetulla ohjausohjelmalla vältetään tarpeettomat pysähdykset ja viivästykset, sillä joukkoliikenteen ajoneuvot saavat vihreän valon.

Energian säästö ja
päästöjen väheneminen

Mikäli kapasiteettiä ja kykyä löytyy, myös raskaat ajoneuvot voidaan ottaa huomioon vihreälle tai punaiselle kytkettäessä. Esimerkiksi pienet säädöt estämään tällaisten ajoneuvojen (raitiovaunujen, kuorma-autojen...) äkilliset jarrutukset

Esimerkki: älykäs julkisen liikenteen priorisointi