SWARCO TRAFFIC WORLD

Esittelytila. Koulutuskeskus. Tapahtumapaikka.
SWARCOn päätoimipaikassa.


Liikennetekniikka on kiehtova aihe, joka saa vaikutteita digitalisaatiosta, kaupungistumisesta ja uusista liikkumismuodoista.

  • Minkälainen tekniikka voi auttaa pitämään liikenteen liikkeessä, vähentää päästöjä,
    suojella ympäristöämme ja parantaa ihmisten elämänlaatua?
  • Missä kohtaat SWARCOn joka päivä?
  • Miksi tiemerkinnöissä on lasihelmiä?
  • Miltä liikennevalot näyttävät sisältä päin?
  • Mikä rooli ohjelmistolla on modernissa liikenteenhallinnassa?

Vastauksia näihin kiehtoviin kysymyksiin annetaan SWARCO TRAFFIC WORLDissa Wattensissa/Tirolissa. Päätoimipaikassamme vierailijat tutustetaan ainutlaatuisella konseptilla, miten moderni liikenteenhallinta toimii liikenteen kaikissa muodoissa. Liikenneturvallisuustuotteet, LED-tekniikka, ohjelmistosovellukset, yhteistoiminnallinen, verkottunut ja automatisoitu liikkuvuus (CCAM) sekä konseptit, jotka tekevät kaupungeista parempia paikkoja elää, voidaan kokea esittelytilassamme. Voimme uudella lisätyn todellisuuden sovelluksella näyttää "todellisia" liikennetilanteita ja SWARCOn ratkaisua, kun liikennevirta ei ole niin sujuvaa kuin haluaisimme. Monet audiovisuaaliset sisällöt välittävät mielenkiintoisia näkemyksiä kaupunkien sisäisestä ja välisestä, pysäköinnin ja julkisen liikenteen hallinnasta.

Tiemerkintöjen historia, päällystemerkinnät ja raidoitustekniikka, mikroskooppiset näkymät eri lasihelmistä ja tiemerkintäjärjestelmät, levitysprosessit ja merkintöjen esittely eri valo- ja sääolosuhteissa antavat sinulle vaikuttavaa tietoa yhdestä kaikkein kustannustehokkaimmista ratkaisuista tieturvallisuuden parantamiseen.

Opastettuja kierroksia SWARCO TRAFFIC WORLDissa tarjotaan kaikille osallisille – kaupunginjohtajille, liikennesuunnittelijoille, liikenneviranomaisille, teollisuusyrityksille, koululuokille –ennalta sovittuna ajankohtana(S. stw@swarco.com ja
P. +43-5224-5877-45).

Toivotamme sinut tervetulleeksi.
Tiroler Straßella B171 ajavat linja-autot pysähtyvät suoraan päätoimipaikkamme edessä
(pysäkki SWARCO).

Jos etsit kutsuvaa paikkaa seuraavalle seminaarillesi tai asiakastapahtumallesi, ota yhteyttä meihin.

Nähdään pian SWARCO TRAFFIC WORLDissa!


Vaikutelmia SWARCO TRAFFIC WORLDista