SWARCO: lla on monen vuoden kokemus nykyaikaisesta liikenteenhallinnasta. Se auttaa kaupunkeja ja yhteisöjä ympäri maailmaa tehostamaan liikennejärjestelmiään, vähentämään päästöjä ja parantamaan kansalaisten elämänlaatua. Nykyaikainen liikenteenhallinta ei rajoitu pelkästään liikennevirran ja liikenneturvallisuuden parantamiseen, vaan siinätarkastellaan liikkumista kokonaisvaltaisesti.


Digitaalitekniikan ja reaaliaikaistenliikennetietoanalyysien lisääntyvän käytön myötä olemme keskellä paradigman muutosta.


Liikenteenhallinta: määritelmä

Siitä lähtien, kun liikenteenhallinta alkoi lähes 300 vuotta sitten, ratkaistavana on ollut aina kaksi pääongelmaa:             ruuhkat ja liikenneturvallisuus. Ne ovat ongelma tänäkin päivänä.
Nyt mukaan on tullut kolmas haaste: ympäristönsuojelu.


Määritelmä: Nykyaikaiset liikenteenhallintaratkaisut valvovat ja ohjaavat erityyppistä liikennettä digitaalitekniikan avulla.
Painopiste on siirtymässä yhä enemmän liikkuvuudenhallintaan, kun muut liikennemuodot, kuten paikallisliikenne ja pyöräily, nousevat huomion keskipisteeseen. Liikenteenhallintajärjestelmillä ei pyritä ainoastaan lisäämään liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, vaan myös ratkaisemaan muita ongelmia, kuten ilmansaasteita, melua ja ympäristövaikutuksia.

Liikenteenhallinnan alku


Liikenteenhallinnalla on yllättävän pitkä historia. Yksi varhaisimmista dokumentoiduista liikenteenvalvontatapauksista on peräisin Lontoosta vuodelta 1722, kauan ennen auton keksimistä, joka koski London Bridgen ruuhkautumisen kielteisiä vaikutuksia. Ongelman hallitsemiseksi kaupunki palkkasi miehiä säätelemään liikennettä. Näillä varhaisilla toimenpiteillä pyrittiin hallitsemaan kahta tärkeintä liikenteeseen liittyvää ongelmaa, jotka ovat edelleen monien kaupunkien ongelma: liikenneruuhkia ja liikenneturvallisuutta.

Pian poliisi sai tehtäväkseen liikenteenhallinnan. Liikenneturvallisuuden ja liikenteenhallinnan parantamiseksi ryhdyttiin lisätoimenpiteisiin, kun ensimmäiset tiemerkinnät ilmestyivät vuoden 1900 alussa, ja pian niitä seurasivat liikennesäännöt. 1920-luvulla suurimmissa kaupungeissa otettiin käyttöön liikenteenhallintakeskuksia, jotta liikennetilanteesta saataisiin parempi yleiskuva.

Ensimmäiset kaasukäyttöiset liikennevalot olivat käytössä Lontoossa jo vuonna 1868. Sähköiset liikennevalot otettiin lopulta käyttöön 1900-luvun alussa.


Älykkäiden liikennejärjestelmien (ITS) yleistyminen


Toisen maailmansodan jälkeen yksityisautojen määrä kasvoi räjähdysmäisesti, ja tieliikenne alkoi lisääntyä valtavasti. Käyttöön otettiin uusia teknologioita, ja automatisoidusta liikenteenhallinnasta tuli standardi. Induktiosilmukoiden kaltaiset keksinnöt mahdollistivat autojen tunnistamisen liikennevaloissa.

Muuttuvat opasteet ovat myös olleet käytössä 1960-luvulta lähtien, samoin kuin moottoriteiden ramppimittarit.

"Älykkyys" tuli liikenteenhallintaan 1960-luvun lopulla, kun liikenteenhallintakeskukset alkoivat keskittyä yhä enemmän tietokoneiden käyttöön ja liikenteenhallintajärjestelmien keskittämiseen. Uudet teknologiat paransivat liikenteenhallinnan toimivuutta entisestään: GPS, erilaiset uudentyyppiset kamerajärjestelmät ja tietotekniikan kehitys.


ITS nykyään


Nykyään näyttää siltä, että olemme keskellä paradigman muutosta. Liikenteenhallinnan painopiste on siirtynyt liikkuvuudenhallintaan, kun muut liikennevälineet, kuten joukkoliikenne ja polkupyörä, ovat nousseet kiinnostuksen kohteeksi. Autoja sen sijaan pidetään yleensä ongelmallisina. Sen vuoksi älykkäiden liikenteenhallintajärjestelmien odotetaan pystyvän ratkaisemaan liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamisen ohella muitakin ongelmia, kuten ilmansaasteet, jotka ovat suuri ongelma monissa kaupungeissa eri puolilla maailmaa. ITS voi auttaa tehostamaan liikennettä ja vähentämään polttoaineen kulutusta. ITS:n avulla muista liikennemuodoista, kuten julkisesta liikenteestä, voidaan myös tehdä houkuttelevampia.

Toinen ITS:n uusi kehityssuunta koostuu useista teknologioista ja konsepteista, jotka on koottu yhteen nimellä "Connected ITS" (C-ITS) ja jossa otetaan huomioon tienkäyttäjien välisen sekä tienkäyttäjien ja infrastruktuurin välisen viestinnän edut. C-ITS liittyy läheisesti automaattisen ajamisen käsitteeseen ja toimii sekä automaattisen ajamisen edellytyksenä että mahdollistajana.

C-ITS tarjoaa liikenteenhallinnalle uudenlaista tietoa ja muuttaa siten tapaa, jolla tienkäyttöä valvotaan. Aikaisemmin ITS perustui suhteellisen rajalliseen staattiseen ja satunnaiseen tietoon, jota saatiin kaupungin kiinteissä paikoissa sijaitsevasta infrastruktuurista. Floating Car Data, eli tiellä liikkuvien autojen tuottama tieto, tarjoaa aivan uudenlaista tietoa ja antaa tulevaisuudessa paljon kattavamman kuvan siitä, mitä teillä tapahtuu.


Lähteet:
http://www.cabinetmagazine.org/issues/17/blocking.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Traffic_light
https://www.its.dot.gov/history/offline/download.pdf

SWARCO COO Michael Schuch

"SWARCOn kokonaisvaltainen lähestymistapa liikenteenhallintaan ottaa huomioon liikenteen kaikki tekijät kaupungeissa, moottoriteillä, tunneleissa, pysäköintilaitoksissa, latausasemilla, satama-alueilla tai joukkoliikenteen verkostoissa. Yhä tärkeämpiä ovat mikroliikenteen skenaariot, jotka korostavat päästöttömän kävelyn ja pyöräilyn merkitystä ja tarjoavat ratkaisuja matkojemme "viimeisen pätkän" kattamiseksi."

Michael Schuch, operatiivinen johtaja (COO), ITS

Liikenteenhallinta: Osaaminen ja ratkaisut - by SWARCO


Kaupungit ja kunnat odottavat nykyään älykkäiden liikenteenhallintajärjestelmien hallitsevan sekä
liikennevirtaa että liikenneturvallisuutta. Ne lisäävät myös tehokkuutta
julkisen liikenteen, infrastruktuurin ja logistiikan laajentamisessa sekä tarjoavat älykkäitä ratkaisuja erilaisten
ympäristövaikutusten vähentämiseen. SWARCOlla on koko valikoima teknologioita, jotka ovat erikoistuneita seuraaviin                 osaamisalueisiin ja ratkaisuihin:

Osaamisemme


Referenssit

Liikenteenhallinnan ratkaisuille

Uusi liikenteenohjausjärjestelmä romanialaiseen kaupunkiin
Integroitujen liikkuvuusratkaisujen suunnittelu ja toteutus
Medinan tie liikenteen uuteen aikakauteen
Kaupungin liikenteenohjauksen, Elbtunnelin valvonnan ja tilan varoituskeskuksen yhdistäminen nykyaikaiseksi liikenteenohjaushuoneeksi
Kätevä joukkoliikenteen kaluston hallinta israelilaisessa suurkaupungissa
Liikenteenhallinnan suunnittelu kaupunki- ja aluetasolla yhdessä Italian vierailluimmista kaupungeista
Kaupunkikehitys tapahtuu yhteissoinnussa liikenteenhallinnan kanssa

Erikoisratkaisut

Tapa, jolla liikenteenhallinta toteutetaan, vaikuttaa ilmanlaadun paranemiseen.

Urban Intersection

SWARCO X-LINE -erikoisratkaisu on tulevaisuuteen suuntautunut alusta liikennevalojärjestelmien energiatehokkaaseen modernisointiin.

Aerial view of a modern city

Liikkuvuusasiantuntijana SWARCO edistää älykkäämpiä ja vihreämpiä kaupunkeja parantamalla ITS-teknologiaa.
​​​​​​​

Olympic Flag. Photo: Kremlin.ru
Isot 
tapahtumat

​​​​​​​

SWARCO tarjoaa ratkaisuja, joissa otetaan huomioon kaikki hyvin suunnitellun suurtapahtuman näkökohdat.
​​​​​​​

Haluatko tietää lisää SWARCOn ratkaisuista?

Ota meihin yhteyttä nyt saadaksesi lisätietoja.

Liikenteenhallinnan kehittäminen: yhdessä SWARCOn kanssa


SWARCOn nykyaikaiset liikenteenhallintaratkaisut parantavat elämänlaatua auttamalla liikenteen sujuvuutta, pienentämällä päästöjä, vähentämällä henkilökohtaista stressiä ja kannustamalla vaihtoehtoisten (julkisten) liikennevälineiden käyttöön. Älykkäät ja datapohjaiset ratkaisumme ovat siksi erityisen tehokkaita risteyksissä, moottoriteillä ja tunneleissa, pysäköintilaitoksissa, satama-alueilla ja julkisen liikenteen verkostoissa.

Nykyaikaisen liikenteenhallinnan tulevaisuuden veturina pyrimme...

Saamaan kaikki kuljetukseen ja logistiikkaan osallistuvat henkilöt määränpäähänsä mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti.

Tehostamaan kuljetuksia ja logistiikkaa ja vähentämään samalla polttoaineen kulutusta.

Vähentämään liikkumisen kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Käyttämään älykkäitä ratkaisuja ja reaaliaikaista liikennedataa vaihtoehtoisten liikennemuotojen, kuten julkisen liikenteen ja pyöräilyn, houkuttelevuuden lisäämiseen.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä: uusien teknologioiden avulla voimme muokata aktiivisesti liikkuvuuden tulevaisuutta. Siksi liikenteenhallinta kehittyy yhä enemmän liikkuvuudenhallinnaksi, jossa liikenne, yhteiskunta ja ympäristö otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon.

FAQ

Usein kysytyt kysymykset lyhyesti selitettynä

Oli kyse sitten kaupunki- tai maaseutuliikenteestä, tavaraliikenteestä tai yksityisestä liikkuvuudesta, maailmanlaajuiset suuntaukset, digitaalitekniikka ja
kasvava väestömääräovat muokanneet kysymyksiä, joita liikennesuunnittelijoiden on tulevaisuudessa käsiteltävä. Tärkeimpiä alueita ovat:


1. Verkottunut ja automaattinen ajaminen
2. Sähköinen liikkuvuus
3. Tulevaisuuden pysäköintiratkaisut
4. Julkisen liikenteen ratkaisut
5. Älykkäät tiemerkintäjärjestelmät


Löydät lisätietoa vastaavista linkeistä.

Nykyaikaisella liikenteenhallinnalla on kolme päätavoitetta:

1. Liikennevirran parantaminen: esimerkiksi lisäämällä liikenneinfrastruktuurin tehokkuutta, välttämällä ruuhkia ja vähentämällä hakumatkoja.
2. Liikenneturvallisuuden parantaminen: esim. dataan perustuvan tienkäytön valvonnan, reaaliaikaisten dynaamisten liikenteenhallintajärjestelmien jne. avulla.
3. Ympäristönsuojelu: esim. vähentämällä päästöjä ja polttoaineen kulutusta, edistämällä kohdennetusti joukkoliikennejärjestelmiä ja vähäpäästöisiä ajoneuvoja (polkupyörät, sähköpotkulaudat jne.).

Nykyaikaisessa liikenteenhallinnassa käytetään nykyaikaista digitaalitekniikkaa tavoitteiden saavuttamiseksi, ja se perustuu moniin osajärjestelmiin. Muun muassa seuraavat ovat mainitsemisen arvoisia:

● Liikenteenvalvontaan käytettävät anturijärjestelmät
● Ilmoitusverkot liikenteeseen liittyviä tapahtumia varten: esim. tietyömaat, tapahtumat
● Järjestelmien koordinointi ja kerättyjen tietojen synkronointi
● Tietoarkistot korrelaatioiden tunnistamista varten
● Valvontakeskusten ja liikenteenohjaajien väliset viestintäjärjestelmät
● Liikennevirtojen ja liikkuvuusvirtojen digitaaliset ohjausjärjestelmät
● Ohjauskeskukset tai -järjestelmät, joilla seurataan nykyistä liikennetilannetta
● Järjestelmät koordinointiin muiden liikennemuotojen kanssa
● Älykkäät analyysijärjestelmät liikenteen kehityksen ennustamista varten

Liikenteenhallinta on liikennetelematiikan tai ITS:n (Intelligent Transportation Systems) osa-alue. Älykkäät liikenteenhallintaratkaisut edistävät ensisijaisesti liikennevirtojen kestävää parantamista olemassa olevan liikenneinfrastruktuurin ja liikennevälineiden puitteissa kaikille tienkäyttäjille, toisin sanoen parantavat niiden tehokkuutta, turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Liikennetelematiikka on digitaalitekniikoiden käyttöä julkisen ja yksityisen liikenteen ja logistiikan ohjauksessa ja optimoinnissa. Koordinointia parannetaan ja tehokkuutta lisätään liikennemuotojen puitteissa ja niiden välillä (esim. rautatie-, maantie-, vesi- ja lentoliikenne) pääosin keräämällä ja käsittelemällä dataa reaaliajassa. Liikennedatan keruu on siten liikennetelematiikan keskeinen osa.

ITS (Intelligent Transportation Systems) on kansainvälisesti käytetty termi liikenteen telematiikasta. ITS tarkoittaa liikenteen ohjausta tai organisointia uusimpien tieto- ja viestintätekniikoiden avulla. ITS tukee vain liikennevälineiden kuljettajia, eikä sitä pidä siksi sekoittaa automaattisiin liikennejärjestelmiin, joita käytetään ilman kuljettajaa.

PYSY KUULOLLA

TILAA UUTISKIRJEEMME!

Tilaa ITS / Smart Mobility -uutiskirjeemme, niin saat säännöllisesti päivityksiä trendeistä, kehityksestä, ratkaisuista ja tapahtumista.