Älykkäät pyöräilyratkaisut

Päästövapaan liikkumisen tukeminen.Lisääntynyt liikenne suurissa kaupungeissa yhdessä korkeiden ympäristöparannuksia ja liikkuvuutta koskevien vaatimusten kanssa on pakottanut muuttamaan liikennepolitiikkaa. Liikennesuunnittelijat ja poliitikot ovat kiinnittäneet enemmän huomiota pyöriin liikennevälineinä. Pyöräily on nopea, tehokas ja ympäristöystävällinen tapa kulkea. Työmatkansa polkupyörillä kulkevat eivät vain edistä omaa terveyttään, vaan suojelevat ympäristöä ja vähentävät liikenneruuhkia. Siksi monet kaupungit ovat valmiita investoimaan tieverkkoihinsa, infrastruktuuriinsa ja etenkin teknisiin laitteistoihin pyöräilyn edistämiseksi.

Motivaatio on tärkein tekijä

Lähiliikenteen matkustajien motivointi jättämään autonsa kotiin ja käyttämään polkupyöriä auton sijaan vaatii useita aloitteita. Vaikka ympäristötietoisuutta ja terveyttä voidaan pitää riittävän hyvinä syinä, tiedotus ja liikenneturvallisuus ovat myös erittäin tärkeitä tekijöitä, jotta useammat ihmiset valitsisivat polkupyörän päivittäiseksi kulkuvälineekseen.

Tässä SWARCOn pyöräilykonsepti on juuri sopiva.


Motivaattorit

Tutustu pyöräilyä edistäviin ratkaisuihimmeEtusija liikennevaloissa

Liikennevalojen varustaminen polkupyörätunnistimilla mahdollistaa kaupunkien etusijan tarjoamisen pyöräilijöille. Sen seurauksena pyöräilijöiden ei tarvitse pysähtyä niin usein, he pääsevät liikkumaan paremmin, liikenneturvallisuus paranee ja yleisesti he pääsevät nauttimaan VIP-kohtelusta. SWARCO tarjoaa erilaisia teknisiä ratkaisuja pyöräilijöiden tunnistamiseen ja priorisointiin liikennevaloristeyksissä, esim.

  • Aikainen havaitseminen videolla, tutkalla tai induktiosilmukoilla painikkeiden sijaan, jotta vihreä valo vaihtuu nopeammin
  • Ilmoitus samanaikaisista valoryhmistä, jotta vihreä valo vaihtuu nopeammin ilman pysähdyksiä
  • Ristiriitaisten valoryhmien lyhentäminen odotusajan lyhentämiseksi
  • Oma pyöräryhmä omilla valosykleillä
  • Vihreän aallon pidentämien niin kauan, kuin pyöriä lähestyy risteystä
  • "Esivihreä" valo suhteessa muuhun liikenteeseen
  • Useiden risteyksien koordinointi "vihreän aallon" tarjoamiseksi

Pyörälaskuri

SWARCOn pyörälaskurilla kaupungit voivat osoittaa arvostustaan ja kiittää pyöräilijöitä heidän panoksestaan ympäristöön. Pyörälaskuri on asennettu pyöräreittien varrelle, ja se voidaan varustaa eri näytöillä, jotka esittävät tietoja, kuten polkupyörien lukumäärää päivässä, vuodessa tai muulla ajanjaksolla.

Lisätiedot, kuten päiväys ja aika, ilman lämpötila ja kaupungin logo voidaan myös näyttää. Sen lisäksi, että nämä tiedot toimitetaan pyöräilijöille ja kansalaisille, kaupungin liikenneinsinöörit saavat myös yksityiskohtaisemman kuvan kaupungin polkupyöräliikenteestä.


Polkupyörätiedot ja verkkosovellus

Pyörälaskureista, liikenteenohjaimista tai erillisistä mittausasemista ym. laitteista kerätyt polkupyörämäärät voidaan esitellä verkossa tai sovelluksissa, jotta saadaan yleiskuva kaupungin polkupyöräliikenteestä reaaliajassa. Historiatiedot tallennetaan keskitettyyn tietokantaan, joka tarjoaa pääsyn arvokkaisiin tietoihin ympäri vuoden ja vuorokauden kaupungin liikennesuunnittelijoille ja tutkimukselle.

Vihreä aalto

Green Wave auttaa pyöräilijöitä pitämään tasaista vaihtia ja välttämään tarpeettomia pysähdyksiä valoristeyksissä, joten myös he säästävät energiaansa. Näin myös punaisia päin ajaminen vähenee. Vihreä aalto visualisoidaan LED-valoilla, jotka on kiinnitetty tienpintaan, pylväisiin tai käyttämällä "lähtölaskenta"-valoja.

Kun pyöräilijät pysyvät vihreässä aallossa, heille näytetään vihreää valoa seuraavassa risteyksessä. Järjestelmä kytkeytyy liikennevalo-ohjaimeen, joka voidaan myös koordinoida vierekkäisten risteysten kanssa sujuvuuden parantamiseksi useiden valo-ohjattujen risteyksien läpi.


Vaarallinen kääntyminen oikealle

Tienpintaan kiinnitetty LED-valo tai LED-merkit varoittavat oikealle kääntyviä autoilijoita siitä, että risteävällä pyörätiellä voi olla polkupyöriä, jotka voivat jäädä kuolleeseen kulmaan.

Tienvaloja ja VMS-järjestelmää ohjaa liikenteenohjain tai erityinen anturi, joka havaitsee lähestyvät polkupyörät.

Varoitus risteyksissä

Järjestelmää käytetään alueilla, jotka on määritetty vaarallisiksi risteyksiksi tai liittymiksi. Näihin pakkoihin asennetaan erilaisia viestikylttejä ilmoittamaan ja varoittamaan autoilijoita tiellä olevista pyöräilijöistä.

Kun pyöräilijä havaitaan, kyltit aktivoidaan hiljentäen nopeutta tai varoitusviestillä. Kyltit palavat niin kauan, kun vaara-alueella on pyöräilijöitä, ja ne sammuvat automaattisesti, kun pyöräilijöitä ei enää havaita.

Käyttäjätarinoita

Älykkäille pyöräilyratkaisuille

Näin SWARCO teki pyöräilystä turvallisempaa ja mukavampaa Kööpenhaminassa
Liikenteen optimointi pyöräilijöille

PALVELUT

Lisäpalvelut

Konsultointi, suunnittelu, asennus, palvelu ja huolto.


Tarjoamme laajan valikoiman palveluita, jotka auttavat projekteissasi. Laske meidän varaamme koko projekti tai vain osa siitä, ja huolehdimme mielellämme huollosta ja ylläpidosta.