TIETOSUOJASELOSTE


Hyvät vierailijat,

Tervetuloa verkkosivuillemme. Jotta voit tuntea olosi turvalliseksi ja mukavaksi vieraillessasi verkkosivustollamme, haluaisimme kertoa sinulle tietojesi käsittelystä.


Keitä me olemme

Tätä verkkosivustoa ylläpitää SWARCO AG.SWARCO AG on SWARCO Groupin emoyhtiö,[1]jolla on yli 80 SWARCO Groupiin kuuluvaa yritystä 26 maassa. SWARCO Group tarjoaa markkinoiden johtavan valikoiman ratkaisuja, palveluja ja tuotteita liikenteenhallinnan, pysäköinnin ja julkisen liikenteen alueilla. SWARCO on myös johtava tiemerkintäjärjestelmien ja liikenneturvallisuustuotteiden toimittaja.

Kun tässä tietosuojaselosteessa käytetään sanaa "me" tai "meitä", sillä tarkoitetaan SWARCO AG:tä ja/tai sen SWARCO Groupiin kuuluvia tytäryhtiöitä.


Soveltamisala

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin henkilötietoihin, joita keräämme sinusta verkkosivuston vierailijana, asiakkaana, toimittajana, liikekumppanina tai yleisesti kiinnostuneena osapuolena, jotta saat tietää, miten käsittelemme henkilötietojasi.

SWARCO AG on vastuussa tämän verkkosivuston toiminnasta.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn erityisistä olosuhteista riippuen henkilötietojen käsittelystä vastaava oikeushenkilö on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 4 (7) artiklan mukaisesti SWARCO AG ja/tai SWARCO Groupiin kuuluva tytäryhtiö.

Tietosuojavastaava:

Luettelo SWARCO Groupin yksittäisten yhtiöiden tietosuojavastaavista on saatavillatästä.


Pyynnöt sähköpostitse/yhteydenottolomakkeella/puhelimitse/postitse

Tietojen käsittelyn tarkoitus / oikeusperusta:

Henkilötietoja, jotka annat meille sähköpostitse, puhelimitse, postitse tai verkkosivustomme yhteydenottolomakkeen kautta, käsitellään luonnollisesti luottamuksellisesti. Käytämme henkilötietojasi vain tiettyyn tarkoitukseen, jotta voimme käsitellä pyyntösi. Tietojen käsittelyn oikeusperusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohta 1 b), c) tai f). Yrityksemme suorittamaan tietojenkäsittelyyn liittyvä oikeutettu etu johtuu GDPR:n 6 pykälän 1 kohdan mukaisesti kiinnostuksesta vastata pyyntöihisi asiakkaana, jne. ja siten ylläpitää liikesuhteitamme ja edistää asiakastyytyväisyyttä.

Tähän tarkoitukseen tarvitaan yleistä yhteydenottolomakettamme käytettäessä vain nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi sekä maakohtaiset tiedot.Myös tilauslomakkeella tai muulla lomakkeella antamasi tiedot, jotka ovat välttämättömiä sopimussuhteen täyttämiseksi tai aloittamiseksi ja jotka on siksi merkitty pakolliseksi kentäksi (*), käsitellään.Voit antaa meille muita henkilötietoja, mutta sinun ei tarvitse antaa niitä.


Säilytyksen kesto / säilytyksen keston määrittelyperusteet:

Periaatteessa säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Poistamme kaikki henkilötiedot, jotka saamme sinulta pyyntöjesi kautta, viimeistään 90 päivän kuluttua lopullisesta vastauksesta sinulle, tai anonymisoimme ne turvallisesti. Tämä 90 päivän säilytysaika johtuu siitä, että saattaa käydä niin, että otat meihin uudelleen yhteyttä saatuasi vastauksen samaan asiaan, jolloin voimme viitata aiempaan kirjeenvaihtoon. Kokemus on osoittanut, että 90 päivän jälkeen vastauksistamme ei yleensä enää kysellä.


Liikekumppaneiden tietojen käsittely

Tietojen käsittelyn tarkoitus / oikeusperusta:

Osana liikesuhdettamme sinuun asiakkaana, liikekumppanina, tavarantoimittajana jne. käsittelemme henkilötietoja, kuten nimeäsi, osoitettasi, sähköpostiosoitettasi, puhelin-/faksinumeroasi, veronumeroasi, asiakasnumeroasi, pankkitilitietojasi ja tarvittaessa syntymäpaikkaasi tai -päivääsi, kansalaisuuttasi ja luottoluokitustietojasi sekä muita tietoja, jotka olet vapaaehtoisesti antanut meille. Käsittely suoritetaan tunnistamistarkoituksiin sekä sopimuksen tekemistä, sopimusten toteuttamista, hallinnointia ja käsittelyä, luottokelpoisuuden ja vakuuksien arviointia, erittelyiden ja hyvitysten tai korvausten laatimista, saatavien hallinnointia ja täytäntöönpanoa, lakimääräysten noudattamista, tietoturvaa ja asiakaspalvelua varten.

Noudattaaksemme lakisääteistä velvollisuuttamme estää talous- tai rahanpesurikoksia käsittelemme henkilötietoja myös osana liikesuhdettamme sääntöjenmukaisuustarkastusten suorittamiseksi (tietojen vertailu olemassa oleviin pakoteluetteloihin).

 Tietojen käsittelyn oikeusperusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohdat b), c) ja f).


 Säilytyksen kesto / säilytyksen keston määrittelyperusteet:

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Siltä osin kuin ei ole poikkeavia lakisääteisiä säilytysvelvoitteita, kussakin tapauksessa tarvittavia tietoja säilytetään aina liikesuhteen keston ajan ja liikesuhteesta johtuviin vaatimuksiin sovellettavien vanhentumisaikojen päättymiseen saakka.


Yhteyshenkilöiden tietojen käsittely

Tietojen käsittelyn tarkoitus / oikeusperusta:

Yrityksemme käsittelee asiakkaiden, sidosryhmien, toimittajien ja muiden liikekumppaneiden yhteyshenkilöiden henkilökohtaisia yhteystietoja sähköpostitse, puhelimitse, faksilla ja postitse tapahtuvaa viestintää varten. Tietojen käsittelyn oikeusperusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohta b) tai f). Oikeutettu etu johtuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohdan f) mukaisesti intressistä hoitaa liikesuhdetta tai aloittaa se asiakkaiden, sidosryhmien, tavarantoimittajien ja muiden liikekumppaneiden kanssa sekä ylläpitää henkilökohtaista yhteyttä yhteyshenkilöihin.


Säilytyksen kesto / säilytyksen keston määrittelyperusteet:

Henkilötietoja säilytetään liikesuhteiden hoitamista varten niin kauan kuin siihen on olemassa oikeutettu etu.


Tietojen käsittely markkinointitarkoituksiin

Tietojen käsittelyn tarkoitus / oikeusperusta:

SWARCO Groupin yritykset käyttävät henkilötietoja markkinointitarkoituksiin, erityisesti sähköposti-, puhelin- ja postimainontaan. Markkinointitoimenpiteiden puitteissa tapahtuvan tietojenkäsittelyn tarkoituksena on tiedottaa asianomaisille SWARCO Groupin yritysten tuotteista ja palveluista. Postitse lähetettävän mainonnan oikeusperusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohta f).Oikeutettu etu johtuu siitä, että haluamme lähettää asiakkaillemme ja sidosryhmillemme tietoa tuotteista ja palveluista. Sähköpostitse tai puhelimitse toteutettavien markkinointitoimenpiteiden oikeusperustana on yleensä antamasi suostumusilmoitus. Olemassa oleviin asiakkaisiin kohdistuvat markkinointitoimenpiteet (esim. sähköpostimainonta) voivat tietyissä olosuhteissa olla sallittuja myös ilman etukäteissuostumusta GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohdan f) nojalla.

Voit milloin tahansa vastustaa markkinointiviestinnän vastaanottamista meiltä tulevalla vaikutuksella kirjoittamalla viestin osoitteeseencompliance@swarco.com.


Säilytyksen kesto / säilytyksen keston määrittelyperusteet:

Periaatteessa säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Jos kieltäydyt vastaanottamasta markkinointiviestintää, lopetamme tietojen käsittelyn välittömästi ja poistamme tietosi, paitsi jos niitä säilytetään myös muihin laillisesti sallittuihin tarkoituksiin.


Google Analytics

Käytämme oikeutettujen etujemme perusteella (eli tilastojen, verkkopalveluidemme analysointiin, optimointiin ja taloudelliseen toimintaan liittyviin intresseihin GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohdassa f. tarkoitetulla tavalla) Google Analyticsia, Google LLC:n ("Google") tarjoamaa web-analyysipalvelua. Google käyttää evästeitä. Evästeen tuottamat tiedot siirretään yleensä Googlen yhdysvaltalaisille palvelimille, joille ne tallennetaan.

Google on sertifioitu Privacy Shield -sopimuksen mukaisesti ja se tarjoaa siten takuun siitä, että se noudattaa eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google käyttää näitä tietoja puolestamme arvioidakseen, miten käyttäjät käyttävät verkkopalveluitamme, laatiakseen raportteja tämän verkkopalvelun puitteissa tapahtuvasta toiminnasta ja tarjotakseen meille muita tämän verkkopalvelun ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Käsitellyistä tiedoista voidaan luoda käyttäjien pseudonyymejä käyttäjäprofiileja. Emme käytä Google Analyticsin mainostoimintoja ja olemme poistaneet käytöstä käyttäjätietojen siirron Googlen tuotteisiin ja palveluihin.

Käytämme Google Analyticsia "Universal Analytics" -muodossa. "Universal Analytics" viittaa Google Analyticsin menettelyyn, jossa käyttäjäanalyysi suoritetaan pseudonyymin käyttäjätunnuksen perusteella, jolloin käyttäjästä luodaan pseudonyymi profiili, joka sisältää tietoja eri laitteiden käytöstä (ns. kävijöiden laitteiden välinen seuranta eli "cross-device tracking").

Käytämme Google Analyticsia vain aktivoidulla IP-anonymisoinnilla. Tämä tarkoittaa, että Google lyhentää käyttäjän IP-osoitteen Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen alaisissa sopimusvaltioissa. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä.

GDPR:n 13 artiklan 2 kohdan alakohdan a mukaisesti tietoja säilytetään käyttäjä- ja tapahtumatasolla 14 kuukauden ajan ennen kuin ne poistetaan automaattisesti analytiikkapalvelimilta. Säilytysaika koskee käyttäjä- ja tapahtumatason tietoja, jotka liittyvät evästeisiin, käyttäjätunnuksiin (esim. käyttäjätunnus) ja mainostunnuksiin (esim. DoubleClick-evästeet, IDFA [Applen tunniste mainostajille], Android-mainostunnus). Google Analyticsin ohjauselementit tietojen tallentamista varten tulevat saataville ja voimaan 25. toukokuuta 2018 alkaen, kun yleinen tietosuoja-asetus astuu voimaan.

Käyttäjän selaimen lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin. Käyttäjät voivat estää evästeiden tallentamisen asettamalla selainohjelmistonsa sen mukaisesti; käyttäjät voivat myös estää Googlea keräämästä ja jatkokäsittelemästä evästeen tuottamia tietoja ja estää verkkopalveluumme liittyvien tietojen käytön lataamalla ja asentamalla selainliitännäisen, joka on saatavilla seuraavasta linkistä:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Vastustamisoikeus GDPR:n artiklan 21 mukaisesti: Voit estää Google Analyticsin suorittaman tietojen keräämisen verkkosivustollamme klikkaamalla seuraavaa linkkiä:AnkerGoogle Analytics Opt-Out.

Opt out -eväste asetetaan estämään tietojesi kerääminen tulevaisuudessa, kun vierailet tällä verkkosivustolla. Kun vahvistat linkin, tietovälineellesi asetetaan niin sanottu opt out -eväste. Huomaa, että jos poistat kaikki evästeet tietokoneeltasi, myös tämä opt out -eväste poistetaan, eli jos jatkat Google Analyticsin tiedonkeruun vastustamista, sinun on asetettava opt out -eväste uudelleen. Opt out -eväste asetetaan selain- ja tietokonekohtaisesti. Jos vierailet verkkosivustollamme kotoa ja työpaikalta tai eri selaimilla, sinun on aktivoitava opt out -eväste eri selaimissa ja eri tietokoneilla.

Lisätietoja Googlen tietojen käytöstä, asetuksista ja vastustamismahdollisuuksista saat Googlen verkkosivuilta osoitteessa:https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners("Miten Google käyttää palvelujamme käyttäviltä sivustoilta ja sovelluksista saatavia tietoja"),http://www.google.com/policies/technologies/ads("Miten Google käyttää palvelujamme käyttäviltä sivustoilta ja sovelluksista saatavia tietoja"),
http://www.google.de/settings/ads("Hallitse tietoja, joita Google käyttää mainosten näyttämiseen sinulle").


Albacross

Tietoa Albacrossin suorittamasta henkilötietojesi käsittelystä.

Ilmoitamme sinulle henkilötietojen käsittelystä, jota Albacross Nordic AB:n ("Albacross") suorittaa.

Albacross käsittelee laitteeseesi asetettujen evästeiden avulla kerättyjä henkilötiedoiksi luokiteltavia tietoja. Se on yritys, joka tarjoaa liidien tunnistamista ja mainonnan kohdentamista koskevia palveluja ja jolla on toimistot Tukholmassa ja Krakovassa. Katso alta täydelliset yhteystiedot.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on, että Albacross voi sen avulla parantaa meille ja verkkosivuillemme tarjottavaa palvelua (esim. "Liidien luonti" -palvelu) lisäämällä tietoja heidän yritystietokantaansa. Albacross-tietokantaa käytetään "Liidien luonti" -toiminnon lisäksi kohdennettuun mainontaan yrityksille, ja tätä tarkoitusta varten tietoja siirretään kolmannen osapuolen tietopalvelujen tarjoajille. Selkeyden vuoksi: kohdennettu mainonta koskee yrityksiä, ei yksityishenkilöitä.

Tiedot, joita Albacross kerää ja käyttää tämän tarkoituksen saavuttamiseksi, ovat tietoja IP-osoitteesta, josta vierailit verkkosivustollamme, sekä teknisiä tietoja, joiden avulla Albacross voi erottaa toisistaan eri kävijät samasta IP-osoitteesta. Albacross tallentaa lomakkeen tiedonsyöttökentistä verkkotunnuksen, jotta IP-osoite voidaan yhdistää työnantajaasi.

Täydelliset tiedot suorittamastamme henkilötietojen käsittelystä on Albacrossin tietosuojaselosteessa.

Albacross Nordic AB
Yrityksen rek. nro 556942-7338
Tegelbacken 4A
111 52 Tukholma, Ruotsi
www.albacross.com-contact@albacross.com


Henkilötietojen käsittelyn muut tarkoitukset

Lisäksi käytämme antamiasi tai sinulta kerättyjä henkilötietoja - sikäli kuin se on laillisesti sallittua - tiettyihin tarkoituksiin, jotka ilmoitetaan konkreettisen tiedonkeruun yhteydessä (esim. verkkosivustomme tietyillä sivuilla).

 

Vastaanottajat / vastaanottajaluokat

Henkilötietojen luovuttaminen SWARCO Groupin sisällä:

Saattaa olla tarpeen, että siirrämme meille sähköpostitse, yhteydenottolomakkeella, puhelimitse tai postitse lähettämäsi pyynnöt, mukaan lukien niihin sisältyvät henkilötiedot, muille SWARCO Groupiin kuuluville yrityksille, jos se on tarpeen pyyntösi käsittelyä varten.

Lisäksi tietojasi jaetaan SWARCO Groupin muiden yritysten kanssa liikesuhteen toteuttamiseksi tai aloittamiseksi.

SWARCO Groupin sisällä tietojasi voidaan siirtää muille konsernin yrityksille markkinointitarkoituksiin.


Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille:

Kolmansille osapuolille SWARCO Groupin ulkopuolelle ei periaatteessa luovuteta mitään tietoja. Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain, jos olet nimenomaisesti suostunut siihen etukäteen tai jos laki velvoittaa meidät siihen. Tämän tietojen käsittelyn oikeusperusta GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohta a), kun kyseessä on suostumus tai 6 artiklan 1 kohdan alakohta c), kun kyseessä on lakisääteinen velvoite.

Tietoja käsittelevät puolestamme kuitenkin poikkeuksellisesti kolmannen osapuolen käsittelijät (eli ulkoistamme meiltä kerätyt henkilötiedot ulkopuolisille palveluntarjoajille). Nämä alihankkijat valitaan huolellisesti, me auditoimme ne ja ne ovat sopimuksella sidottuja GDPR:n 28 artiklan mukaisesti (erityisesti sopivien teknisten ja organisatoristen turvatoimien noudattaminen).

Voimme myös luovuttaa henkilötietojasi, jos luovuttaminen on välttämätöntä elintärkeiden etujen suojaamiseksi tai jos sovellettavat lait tai määräykset muutoin sallivat sen.

Emme myy tai lisensoi henkilötietojasi kolmansille osapuolille.


Kansainvälinen tietojen siirto:

Tässä tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi saatamme siirtää henkilötietojasi vastaanottajille Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. Näissä maissa ei välttämättä sovelleta samaa tietosuojan tasoa kuin siinä valtiossa, jossa annoit henkilötietosi alun perin.Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun tietoja jaetaan toiselle SWARCO Groupiin kuuluvalle yritykselle, joka sijaitsee ETA:n ulkopuolisessa maassa.

Henkilötietoja siirretään ETA:n ulkopuolisiin maihin vain seuraavin edellytyksin:

 • ne siirretään maahan, jossa Euroopan komissio katsoo, että henkilötietojen riittävä suoja on taattu, tai
 • tietojesi suojaamiseksi on toteutettu asianmukaiset toimenpiteet, erityisesti sopimuksella asianmukaisista tietosuojatoimenpiteistä tai suojatoimista Euroopan komission tai tietosuojaviranomaisen vaatimusten mukaisesti, tai
 • jos olet antanut suostumuksesi siirtoon tai
 • siirto on tarpeen sinun ja vastuuhenkilön välisen sopimuksen täyttämiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi tai
 • tiedonsiirrolle on jokin muu oikeusperusta.


Verkkosivustomme käyttö

Yksityisyytesi suojaaminen on meille erittäin tärkeää. Tästä syystä olemme suunnitelleet verkkosivustomme siten, että sitä voi käyttää anonyymisti. Käytämme verkkosivuillamme vierailusi aikana saamiamme ja tallentamiamme tietoja yksinomaan sisäisiin tarkoituksiin ja verkkosivujen suunnittelun parantamiseen. Poikkeuksia sovelletaan, jos tietojen käsittely on tarpeen sellaisten hyökkäysten torjumiseksi ja syytteen nostamiseksi, jotka ovat rikoksia tai haittaavat verkkosivustomme toimintaa.


Käyttötiedot

Kun vierailet verkkosivustoillamme, niin sanottuja käyttötietoja tallennetaan väliaikaisesti verkkopalvelimellemme tilastollisia tarkoituksia varten protokollana, jotta verkkosivustojemme laatua voidaan parantaa. Tämä tietokokonaisuus koostuu seuraavista osista

 • sivu, jolta tiedostoa pyydettiin,
 • tiedoston nimi,
 • kyselyn päivämäärä ja kellonaika,
 • siirretyn tiedon määrä,
 • käytön tila (tiedosto siirretty, tiedostoa ei löydy),
 • käytetyn verkkoselaimen tyypin kuvaus,
 • pyynnön esittäneen tietokoneen IP-osoite lyhennettynä kolmella viimeisellä numerolla.

Käytämme näitä tietoja, jotta voimme mahdollistaa pääsyn verkkosivustollemme, valvoa ja hallinnoida järjestelmiämme ja parantaa verkkosivustojemme suunnittelua. Nämä tiedot tallennetaan anonyymeinä. Henkilökohtaisten käyttäjäprofiilien luominen on näin ollen suljettu pois. Tietoja yksilöistä tai heidän yksilöllisestä käyttäytymisestään ei kerätä.


Evästeet

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallennetaan vierailijan kiintolevylle. Ne mahdollistavat tietojen tallentamisen tietyksi aikaa ja vierailijan tietokoneen tunnistamisen. Käytämme pysyviä evästeitä käyttäjän parempaa opastusta ja yksilöllistä palveluesittelyä varten. Käytämme myös niin kutsuttuja istuntoevästeitä, jotka poistetaan automaattisesti, kun suljet selaimesi. Voit asettaa selaimesi niin, että se ilmoittaa sinulle evästeiden asettamisesta. Tämä tekee evästeiden käytöstä sinulle läpinäkyvää.


Salaus

Suojellaksemme tietojasi ei-toivotulta pääsyltä käytämme useimmilla sivuilla salausmenetelmää. Tietosi siirretään tietokoneeltasi palvelimellemme ja päinvastoin internetin kautta 256-bittisen SSL-salauksen (Secure Socket Layer) avulla. Tunnistat tämän siitä, että selaimesi tilarivillä oleva lukkosymboli on suljettu ja osoiterivillä lukee https://.


Ei velvollisuutta antaa henkilötietoja

Ellei edellisissä luvuissa toisin mainita, henkilötietojen antamista ei vaadita laissa tai sopimuksessa eikä se ole välttämätöntä sopimuksen tekemiseksi, eikä sinua näin ollen velvoiteta antamaan kyseisiä tietoja. Jos päätät olla antamatta meille henkilötietojasi, emme välttämättä pysty vastaamaan pyyntöösi tai tarjoamaan sinulle pyydettyä palvelua, osallistuminen hakumenettelyyn tai tapahtumaan ei välttämättä ole mahdollista.


Oikeutesi

Oikeutesi saada pääsy (15 artikla GDPR):

GDPR:n 15 artiklan 1 kohdan mukaan sinulla on oikeus pyytää vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada tietoja hallussamme olevista henkilötiedoistasi sekä tiedoista, jotka on määritelty GDPR:n 15 artiklassa.


Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen (16 ja 17 artiklat GDPR):

Lisäksi sinulla on oikeus muuttaa, korjata tai yleisesti tarkistaa henkilötietojasi. (16 artikla GDPR).

Lisäksi sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista (esim. tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin), jos GDPR:n artiklan 17 mukaiset edellytykset täyttyvät.


Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla GDPR):

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista (18 artikla GDPR), jos jokin GDPR:n 18 artiklan mukainen edellytys täyttyy, esimerkiksi jos olet vastustanut käsittelyä, tietojenkäsittelyoikeutemme mahdollisen tutkimisen ajaksi tai jos henkilötietoja ei enää tarvita käsittelytarkoituksiin, mutta niitä on edelleen säilytettävä oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.


Käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että näitä henkilötietoja saa, säilyttämistä lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan sinun suostumuksellasi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tahi toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.


Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (20 artikla GDPR):

Jos automaattinen tietojenkäsittely perustuu suostumukseesi tai jos käsittely on tarpeen kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai pyynnöstäsi sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä siirtämään nämä tiedot suoraan kolmannelle osapuolelle, jos se on teknisesti mahdollista.


Vastustamisoikeus (21 artikla GDPR)

Jos tietojenkäsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohtaan f) (tietojenkäsittely oikeutettujen etujen suojaamiseksi), sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä milloin tahansa erityisestä tilanteestasi johtuvista syistä. Tämän jälkeen emme enää käsittele henkilötietoja, paitsi jos käsittelyn jatkamiselle on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää etusi, oikeutesi ja vapautesi tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.


Oikeus peruuttaa suostumus (7 artikla 3 kohta GDPR):

Jos tietojenkäsittely perustuu suostumukseen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohdan a) tai GDPR:n 9 artiklan 2 kohdan alakohdan a) GDPR mukaan, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tulevalla vaikutuksella. Tällainen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista annettuun suostumukseen perustuvan tietojenkäsittelyn laillisuuteen.


Jos haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksia tai sinulla on avoimia kysymyksiä, lähetä meille pyyntösi tästä:


SWARCO Compliance Office
Blattenwaldweg 8
A-6112 Wattens
compliance@swarco.com


Pyydämme sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi ja ilmoittamaan, millaisia tietoja tarvitset. Varmistamme, että pyyntösi käsitellään ajoissa ja maksutta, ellei se vaadi kohtuuttomia ponnisteluja.


Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (77 artikla GDPR):

Sinulla on lisäksi oikeus tehdä virallinen valitus oman lainkäyttöalueesi tietosuojaviranomaiselle, jos uskot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sovellettavia tietosuojasäännöksiä. Valitus voidaan tehdä valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut.


Tietosuojaselosteen muutokset

Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta sovellettavien lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi. Nykyinen tietosuojaseloste löytyy verkkosivuiltamme, ja kehotamme sinua tarkistamaan sen säännöllisesti mahdollisten muutosten varalta.


Tietojen käsittelystä vastaa GDPR:n 4 artiklan 7 kohdan mukaisesti tällä verkkosivustolla vierailun yhteydessä:SWARCO AG

Blattenwaldweg 8

A-6112 Wattens
[1]SWARCO Groupiin kuuluvat SWARCO AG ja kaikki tytäryhtiöt UGB:n (Itävallan kauppalain) 189a §:n 8 momentin mukaisesti. Tytäryhtiöitä ovat kaikki yhtiöt, jotka ovat UGB:n 244 §:n mukaisesti SWARCO AG:n välittömässä tai välillisessä määräysvallassa (esimerkiksi koska SWARCO AG:llä on äänivallan enemmistö kyseisessä yhtiössä tai koska SWARCO AG:llä on oikeus käyttää määräävää vaikutusvaltaa kyseisessä yhtiössä).