Smarte sykkelløsninger

Støtt utslippsfri transport.


Økt trafikk i store byer, kombinert med høye krav til miljøforbedringer og mobilitet, har tvunget en endring i transportpolitikken. Med sykkel som transportmiddel har man fått større fokus for trafikkplanleggere og politikere. Sykling er en rask, effektiv og miljøvennlig måte å komme seg rundt på. Ikke bare gjør sykkelpendlere noe for å bedre sin egen helse, men de bidrar også til et bedre miljø og redusere trafikkbelastninger. Mange byer er derfor forberedt på å investere i sine veinettverk, infrastruktur og ikke minst i de tekniske installasjonene for å fremme sykling.

Motivasjon er nøkkelfaktoren

For å motivere pendlerne til å forlate bilene sine hjemme og ta sykkelen kreves flere tiltak. Selv om miljøbevissthet og bedre helse kan betraktes som tilstrekkelig gode grunner, er informasjon og trafikksikkerhet også svært viktige faktorer for at flere velger sykkelen som et middel til daglig transport.

Dette er hvor SWARCOs sykkelbegrep kommer på plass.

Syklister i byen støtter miljøbevissthet for bedre helse | SWARCO


Motivasjonsfaktorer

Se vårt utvalg av løsninger som fremmer syklingPrioritet ved trafikksignaler

Utstyr trafikksignaler med sykkeldetektorer gjør det mulig for byer å gi syklister prioritet for grønt lys. Som følge av dette behøver de ikke å stoppe så ofte, få bedre mobilitet, bedre trafikksikkerhet og en generell VIP-følelse. SWARCO tilbyr en rekke tekniske løsninger for deteksjon og prioritering av syklister ved signaliserte veikryss, for eksempel:

  • Tidlig deteksjon med video-, radar- eller sløyfedetektorer, i stedet for trykknapp, for raskere grønt lys
  • Meldingen fra parallellsignalgruppene, for raskere grønt lys uten å stoppe
  • Forkorting av motstridende signalgrupper for kortere ventetid
  • Egen sykkelgruppe med egne sykkelsignaler
  • Utvidelsen av det grønne lyset så lenge det er syklister som nærmer seg
  • Forgrønt lys i forhold til motstridende trafikk
  • Koordinering av flere veikryss for å gi en "Green Wave"

Syklimeter

SWARCOs syklimeter er en måte for byen å vise sin takknemlighet og si "Takk" til syklister for deres bidrag til miljøet. Syklometeret er installert ved siden av sykkelstier og kan utstyres med flere skjermer som presenterer informasjon som antall sykler per dag, år eller annet tidsintervall.

Ytterligere informasjon som dato og klokkeslett, lufttemperatur eller byens logo kan også vises. I tillegg til å gi denne informasjonen til syklister og borgere, får byens trafikkingeniører også et mer detaljert bilde av byens sykkelstrafikk.


Syklometer brukes til å telle antall sykluser | SWARCO

Sykkeldata og nettapplikasjon

Sykkeltellingene som samles inn fra enheter som syklimetre, trafikkregulatorer eller separate målestasjoner, kan presenteres på nettet eller i apper for å gi en oversikt over byens sykkelstrafikk i sanntid. Historiske data lagres i en sentral database som gir tilgang til verdifull informasjon 24 timer i døgnet hele året, for byens trafikkplanleggere og forskning.

Grønn bølge

Den grønne bølgen hjelper syklister til å holde et jevnt tempo for å unngå unødvendige stopp i signalstyrte kryss og spare seg litt energi. På denne måten oppnås også en reduksjon av rødlysbrudd. Den grønne bølgen visualiseres av LED-belysning som er fast i gaten, på stolper eller ved bruk av "nedtellingssignaler".

Så lenge syklistene blir i den grønne bølgen, får de grønt lys ved neste veikryss. Systemet kobles til trafikksignalregulatoren som også kan koordineres med de tilstøtende veikryssene for bedre flyt gjennom flere signalregulerte veikryss.


Farlig høyre sving

Et LED-lys fast i gaten eller LED-skiltene, varsler høyre-svingende bilister at det kan være sykler i det kryssende feltet som kan skjules av dødvinkelen i speilene.

Veilys og VMS-skilt er styrt av trafikkregulatoren eller en spesiell sensor som oppdager sykler som nærmer seg.

Advarsel ved veikryss

Systemet brukes i områder som er definert som farlige kryssinger eller veikryss. På disse områdene er det installert variable meldingsskilt, som varsler og advare bilister om syklister på gaten.

Når en syklist blir oppdaget, er skiltene er opplyst med en hastighetsreduksjon eller en advarselsmelding. Skiltene lyser så lenge det er syklister i det farlige området, og slås av automatisk når det ikke oppdages noen syklister.

Brukerhistorier

For smarte sykkelløsninger

Optimalisering av trafikk for syklister
Hvordan SWARCO gjorde sykling tryggere og mer attraktivt i København

TJENESTER

Tilleggstjenester

Rådgivning, planlegging, installasjon, service og vedlikehold.


Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester for å hjelpe deg med dine prosjekter. Stol på oss for et helt prosjekt eller bare en del av det, og vi er glade for å overta service og vedlikehold.