"Sykkelbølge" for Oberhausen / Tyskland

Oberhausen bruker pedalene hardt nå!

Byen Oberhausen i Ruhr-området hadde allerede et godt utviklet nettverk av sykkelstier, som nå har blitt optimalisert. Med SWARCOs såkalte "Radwelle Oberhausen" kan syklister nå nå destinasjonen enda raskere og tryggere.


Velfylte sykkelstier slynger seg gjennom hele byområdet Oberhausen, slik at hvert hjørne lett kan nås på to hjul. Likevel, folkene i Oberhausen foretrakk å kjøre sine biler eller bruke offentlig transport. Hvorfor? Trafikklysene var hovedsakelig optimalisert for offentlig transport - så syklister måtte vente lenge. For å gjøre sykling mer attraktivt og for å øke andelen syklister, måtte ventetider reduseres betydelig. Som en av de viktigste kundene til SWARCO Traffic Systems (STS) var Oberhausen også avhengig av SWARCOs kompetanse i dette tilfellet. Siden alle trafikklyssystemene kom fra STS, kunne de konverteres til lav pris.

Syklister ser grønt

Hovedsykkelrutenettverket til byen Oberhausen dekker 67 km med totalt 191 trafikklys (LSA). Målet var nå å forbedre skiftet på de enkelte veikryssene for syklister, og dermed øke komforten. SWARCO-løsningen: Ved hjelp av automatisk gjenkjenning - bestående av 8 termiske bildekameraer og 11 induksjonsløyfer - akselereres trafikken gjennom syklistens forhåndsdeteksjon. Hvordan det? Detektorer muliggjør intelligent styring av signalanlegg. Dette betyr at så snart syklisten nærmer seg trafikklyset, skifter det til grønt eller - hvis det allerede var grønt - forlenges den grønne fasen. Dette holder syklistene i flyt og får dem raskere, mer komfortabelt og sikrere til deres destinasjon. De trenger ikke å trykke på noen knapper ved lyskrysset og trenger ikke å stoppe og starte hele tiden.

PR for en bølge av entusiasme

De viktigste fordelene med den eviggrønne bølgen er en betydelig økning i sykkelnettets attraktivitet. Dette resulterer i en reduksjon av CO2-utslipp, noe som igjen er til nytte for miljøet og livskvaliteten. For ikke å glemme: Den forkortede ventetiden har også redusert antall kjøring på rødt, og har dermed forbedret generell trafiksikkerhet. I Oberhausen imponerte SWARCO ikke bare med sine omfattende tekniske kunnskaper, men leverte også den komplette PR-pakken: 80 plakater, 10 000 flygeblad, 1000 klistremerker, 3 PVC-bannere, 1000 setetrekk, 2 skjermer, 2 strandflagg ... og fremfor alt navnet og logoen til "RADWELLE Oberhausen".

NØKKELORD


PROSJEKTVARIGHET

2017-2018


UTFORDRINGEN

å optimalisere sykkelnettverket til byen Oberhausen for syklister, for å redusere reisetider for syklister og for å øke andelen syklister i veitrafikken


TJENESTER

Planlegging og utførelse av et automatisk deteksjonssystem, inkludert PR-pakke "RADWELLE Oberhausen"


Teknologi

automatisk deteksjon bestående av 8 termiske bildekameraer og 11 induksjonsløyfer