"Bicycle Wave" pro Oberhausen / Německo

Oberhausen teď hodně jezdí na kole!


Město Oberhausen v Porýní má dobře rozvinutou síť cyklistických stezek, která byla ale nyní výrazně optimalizována. S takzvaným "Radwelle Oberhausen" společnosti SWARCO mohou cyklisté dosáhnout svého cíle ještě rychleji a bezpečněji.


Dobře vyznačené cyklostezky prochází celou městskou oblastí Oberhausen, takže každý kout je na dvou kolech snadno dostupný. Nicméně, obyvatelé Oberhausenu dali přednost tomu, aby používali své osobní vozy nebo využívali hromadnou dopravu. Proč? Dopravní signalizace byla optimalizována hlavně pro veřejnou hromadnou dopravu - proto cyklisté museli na křižovatkách dlouho čekat. Aby byla cyklistika atraktivnější a aby se zvýšil podíl cyklistů na celkové dopravě, musely být čekací doby výrazně sníženy. Jako jeden z nejdůležitějších zákazníků společnosti SWARCO TRAFFIC SYSTEMS (STS) se město Oberhausen v tomto případě rovněž zcela spolehlo na odborné znalosti společnosti SWARCO. Vzhledem k tomu, že všechny řadiče dopravních signalizací pocházejí z STS, mohly být změny provedeny za nízkou cenu.

Cyklisté vidí zelenou


Hlavní síť cyklistických tras města Oberhausen pokrývá 67 km s celkem 191 návěstidly dopravní světelné signalizace (LSA). Cílem bylo na jednotlivých křižovatkách podstatně urychlit přepnutí na zelenou pro cyklisty a zvýšit tak jejich pohodlí. Řešení SWARCO: pomocí automatické detekce - skládající se z osmi termokamer a jedenácti indukčních smyček  byla cyklistická doprava zrychlena pomocí předběžné detekce cyklistů. Jak to bylo možné? Detektory umožňují inteligentní řízení signalizačních systémů. To znamená, že jakmile se cyklista přiblíží ke křižovatce, řadič světelné signalizace se přepne na zelenou nebo - pokud již byl ve sněru jízdy cyklisty signál volno - zelená fáze je prodloužena. To udržuje cyklisty v pohybu a umožňuje jim rychleji, pohodlnějši a bezpečněji dosáhnout jejich destinace. Nemusíte stisknout žádné tlačítko na semaforech a nemusíte se zastavovat a znovu se rozjíždět, a to po celou dobu jízdy.


Public Realtions pro vlnu nadšení


Hlavními výhodami stálezelené vlny je výrazné zvýšení atraktivity cyklistické sítě. Výsledkem je snížení emisí CO2, což zase prospívá životnímu prostředí a kvalitě života. Nezapomeňte: zkrácené čekací doby také snižují celkový počet přejezdů na červenou a tím dochází ke zvýšení obecné bezpečnosti silniční dopravy. V Oberhausenu SWARCO zapůsobilo nejen díky svému rozsáhlému technickému know-how, ale také dodalo kompletní balíček Public Realtions: 80 plakátů, 10.000 letáků, 1.000 samolepek, 3 PVC bannery, 1.000 obalů sedadel, 2 displeje, 2 plážové reklamní vlajky ... a především název a logo "RADWELLE Oberhausen".KLÍČOVÁ FAKTA


TRVÁNÍ PROJEKTU

2017-2018


CÍL

Optimalizovat cyklistickou síť města Oberhausen pro cyklisty, zkrátit dobu jízdy pro cyklisty a zvýšit podíl cyklistů na silničním provozu


SLUŽBY

Plánování a realizace automatického detekčního systému včetně balíčku PR "RADWELLE Oberhausen"


Technologie

Automatická detekce sestávající z 8 termo kamer a 11 indukčních smyček