"Cykelvåg" i Oberhausen/Tyskland

Oberhausen cyklar för glatta livet!


Staden Oberhausen i Ruhr-området hade redan ett välutvecklat nätverk av cykelvägar, som nu har optimerats ordentligt. Med SWARCOs så kallade "Radwelle Oberhausen" kan cyklister nå sin destination ännu snabbare och säkrare.


Väl utmärkta cykelvägar går genom hela stadsområdet Oberhausen, så att varje hörn lätt kan nås på två hjul. Ändå föredrog folket i Oberhausen att ta bilen eller använda kollektivtrafik. Varför? Trafikljusen var huvudsakligen optimerade för kollektivtrafik - så cyklister måste vänta länge. För att göra cykeln mer attraktiv och att öka andelen cyklister måste väntetiderna minskas avsevärt. Som en av de viktigaste kunderna i SWARCO Traffic Systems (STS) åberopade Oberhausen även SWARCO:s expertis i detta fall. Eftersom alla trafikljussystem kom från STS kunde de ändå konverteras till låg kostnad.

Cyklister får grönt ljus


Huvudcykelnätet för staden Oberhausen täcker 67 km med totalt 191 trafikljus (LSA). Syftet var nu att väsentligt förbättra bytet vid de enskilda förbindelserna för cyklister och därmed öka komforten. SWARCO:s lösning: Med hjälp av automatisk detektering - bestående av 8 värmekameror och 11 induktionsslingor - cykeltrafiken påskyndas genom detektering av cyklister. Hur så? Detektorer möjliggör intelligent styrning av signalsystem. Det betyder att så fort cyklisten närmar sig trafikljuset växlar den till grönt eller - om den redan var grön - förlängs den gröna fasen. Detta håller cyklisterna i flödet och för dem snabbare, bekvämare och säkrare till deras destination. De behöver inte trycka på några knappar vid trafikljusen och behöver inte stanna och starta hela tiden.


PR för en våg av entusiasm


De viktigaste fördelarna med den ständigt gröna vågen är en betydande ökning av cykelnätets attraktivitet. Detta leder till en minskning av koldioxidutsläppen, vilket i sin tur gynnar miljön och livskvaliteten. Inte att förglömma: Förkortade väntetider har också minskat antalet körningar mot rött och därigenom förbättrat allmän trafiksäkerhet. I Oberhausen imponerade SWARCO inte bara över sin omfattande tekniska know-how utan även kompletta PR-paketet: 80 affischer, 10 000 flygblad, 1 000 klistermärken, 3 PVC-banderoller, 1000 sadelskydd, 2 skärmar, 2 strandflaggor ... och framförallt namnet och logotypen "RADWELLE Oberhausen".NYCKELFAKTA


PROJEKTETS LÄNGD

2017-2018


UTMANINGEN

att optimera cykelnätverket för staden Oberhausen för cyklister, minska resetiden för cyklister och öka andelen cyklister i vägtrafiken


TJÄNSTER

Planering och utförande av ett automatiskt detekteringssystem inklusive PR-paketet "RADWELLE Oberhausen"


TEKNIK

automatisk detektering bestående av 8 termiska bildkameror och 11 induktionsslingor