SWARCO Traffic World

Showrom. Demosenter. Arrangementer.
Ved SWARCOs hovedkontor.


I år 2030 vil ca. 60 % av verdens befolkning bo i byer. Mobilitetsbehovene i samfunnet vårt fortsetter å vokse.

  • Hva er smarte svar på utfordringer ved dagens trafikk?
  • Hvilke teknologier kan bidra til å holde trafikken i bevegelse, redusere utslipp, beskytte miljøet og forbedre livskvaliteten til mennesker?
  • Hva er veimerking laget av?
  • Hvordan ser et trafikklys ut innvendig?
  • Hvordan fungerer moderne flåtestyring innen offentlig transport?
  • Hvordan samler trafikkoperatører trafikk- og miljødata?

Svar på disse spørsmålene kan du finne i SWARCO TRAFFIC WORLD i Wattens / Tyrol. Ved hovedkvarteret til trafikkteknologigruppen SWARCO, blir besøkende introdusert, ved hjelp av et unikt konsept, i hvordan moderne trafikkstyring fungerer i ulike trafikkmoduser. Veisikkerhetsprodukter, LED-teknologi, programvarebruk og kobling av teknologikomponenter innenfor SMART CITY-konseptet er også en del av utstillingen. Trafikkreguleringssentralen til SWARCO kan også koble seg til eksisterende referanser over hele Europa. Man kan også se den historiske utviklingen av trafikken de siste 130 årene, samt få et innblikk i fremtidens forskning og utvikling. Du kan få se fremtidsscenarier i form av levende bilder.

I konsentrert form, på ett sted, kan de besøkende lære seg å kjenne SWARCOs kompetanse innen trafikkstyring for veiene i byer, motorveier, parkeringsplasser, elektromobilitet og offentlige transportnett.

Siden november 2015 har SWARCO TRAFFIC WORLD blitt komplettert med et ekstra utstillingslokale med veimerkingssystemer og glassperler til trafikkbruk. Historien om veimerking, det grunnleggende man trenger å vite om veidekke- og stripeteknologi, mikroskopvisning av ulike glassperler og veimerkingssystemer, applikasjonsprosessene og demonstrasjoner på merkinger under forskjellige belysnings- og værforhold gir deg fantastisk innsikt i en av de mest kostnadseffektive løsningene for forbedring av trafiksikkerheten.

Guidede turer gjennom SWARCO TRAFFIC WORLD tilbys alle interessenter – enten det er ordførere og politikere, trafikkplanleggere, trafikkmyndigheter, industrielle selskaper eller skoleklasser – Husk å forhåndsbestille! (E. stw@swarco.com ; T. +43-5224-5877-45).

Vi gleder oss til å ønske deg velkommen.
Bussen på Tiroler Straße B171 stopper rett foran vårt hovedkvarter
(busstopp SWARCO).

Ser du etter et fint og egnet sted til ditt neste seminar eller kundearrangement, er du velkommen til å snakke med oss!

Ser deg snart i SWARCO TRAFFIC WORLD!


Bilder fra SWARCO TRAFFIC WORLD