Sammen er vi sterkere!

Globalisering, trafikkteknologiens voksende kompleksitet, nye forretningsmodeller og digitalisering er faktorer som gjør det vanskelig for bedrifter å fortsette alene. SWARCO har derfor utviklet et sterkt nettverk med partnerskap for å kunne tilby de beste løsningene på markedet. Partene vi samarbeider med kommer fra forskjellige områder:

 • Universiteter
 • Forskningsinstitutter
 • Bedrifter fra trafikkteknologi-industrien
 • Bilindustrien
 • Partnere i forbindelse med EU-finansierte FoU-prosjekter
 • Bransjeforeninger og trafikksikkerhetsforeninger
 • ICT-leverandører
 • Standardiseringsorganer
 • Byer og kommuner
 • Veimyndigheter
 • Media

For oss er dialogen med de ulike interessentene nøkkelen til innovasjon og bedre løsninger innen trafiksikkerhet og trafikkstyring. Du møter oss på de store messene i vår bransje, i arbeidsgruppene til standardiseringsorganer og bransjeforeninger, i vår egen SWARCO TRAFFIC WORLD og på ulike bilaterale møtesteder.

Samarbeid betyr at vi vokser sammen med våre partnere, for vår felles suksess.

Her kommer et lite utvalg av våre samarbeidspartnere/prosjekter:


​​​​​​​

ITC4CART

 • Utvikling av The Central ITS Station (en utvidelse av vår OMNIA-plattform) og  Roadside ITS Station (hard- og programvare).
 • Utvikling av grensesnittene til ASFINAG TCC, og sentralstyring til enheter langs veiene.
 • C-ITS med lang og kort rekkevidde
 • IMIS Trailer (ASFINAG)
 • Testing av maskin- og programvare i livemiljø (installasjon i Wien)
 • Samarbeid mellom tre SWARCO-bedrifter


​​​​​​​

Resolute

 • Design og implementering av fremtidens versjon/oppgradering av den multimodale strategikontrolleren(OMNIA)
 • OMNIA- / MISTIC-fusjon – scenarieledelse
 • 700K i støtte for å supportere strategiske prosjekter​​​​​​​

MyCORRIDOR

 • Synergier med utvikling av ROMA PRATI-prosjektet
 • Styrket samarbeid med TomTom som en KV
 • Utvikling av trafikkprognosemodul (integrasjon av heterogene datakilder)​​​​​​​

SAFER TEC

 • Utvikling av ITS-enheter langs veien, integrering av sikkerhetsaspekter og sikring av kommunikasjon med OBU(On Board Unit) i bilen
 • Utvikling på sentralt ITS-styringsnivå for å sikre kommunikasjonen med enheter langs veien og i kjøretøy.


​​​​​​​

Sii-Mobility

 • City dashbord og data varehus
 • Form-læring
 • Beslutningsstøtte for flåtehåndtering av kollektivtrafikk
 • Smart billettsystem  MITRA


  MITRA

  • Første intelligente tilhenger levert til ASFINAG
  • Første tilhenger levert med C-ITS-funksjonalitet i D-A-CH-regionen
  • Ny forretningsmodell for tilhengere i Østerrike introdusert


  ​​​​​​​

  CONNECTING AUSTRIA

  • Smarte trafikksignaler for gjenkjenning av fotgjengere i veikryss
  • Demonstrasjon av løsninger i samarbeid med OEM og logistikkleverandører i Østerrike
  • Fyrtårnsprosjekt innen automatisert kjøring


  ​​​​​​​

  ConVeX

  • Definisjon av brukerscenarier for bruk av V2X-kommunikasjonsteknologi i fremtidens oppkoblede kjøretøy
  • Samarbeid om referansesystem for utvikling av mobil datakommunikasjon (hybrid V2X-kommunikasjon)    
  • Evaluering av regelverk for dagens V2X-tilnærminger

  ​​​​​​​

  C-VEIER

  Tyskland

  • Samarbeid for å harmonisere C-ITS-distribusjon i hele Europa
  • C-veier RSUs installasjon for V2X testing og distribusjon
  • Utvikling av sjokkbølge demping C-veier

  ​​​​​​​

  iKoPA

  • Utviklinger på V2X teknologier for automatiserte elektriske kjøretøyer
  • Gjennomføring av standard/industrigrensesnitt for e-mobilitet for å støtte avgiftsbelagte eksterne reservasjoner
  • Få kunnskap for datasikkerhet/personvernsteknologi

  ​​​​​​​

  C-MOBILE

  • Demonstrasjon av C-ITS applikasjoner i stor skala
  • Demonstrasjon av GLOSA bruk
  • Integrasjon av ulike styretyper i OMNIA

  ​​​​​​​

  AKTIVERINGSPROJEKT

  • Demonstrasjon av IoT applikasjoner i stor skala
  • Utvikling av sikkerhetsrelaterte bruksområder for eldre sjåfører

  ​​​​​​​

  NordicWAY 2

  • Forbinde Europa fasilitet, CEF finansiert
  • Distribuere I2X C-ITS dag 1 og dag 1,5 tjenester
   • Tilkoblede TLC og TLA (Drive Sweden KRABAT)
   • Trafiksignal prioritet

  ​​​​​​​

  DRIVE SWEDEN

  • Strategisk innovasjonsprogram Drive Sweden, prosjekt KRABAT
  • Distribuere tilkoblede TLC og levere TLA-tjenester
   • Teststeder for OEMene
   • TLA tjenester for sjåfører og testtilfeller av autonom kjøring