Smarta cykellösningar

För emissionsfri transport.


Ökad trafik i storstäder, i kombination med höga krav på miljöförbättringar och framkomlighet, har tvingat fram en ändring i transportpolitiken. Detta är grunden till att cykeln som transportmedel har fått ett ökat fokus hos trafikplanerare och politiker. Att cykla är ett snabbt, smidigt och miljövänligt sätt att ta sig fram på. Inte bara förbättrar cykelpendlare sin egen hälsa, men de bidrar också till en bättre miljö och minskad trängsel i trafiken. Många städer är därför beredda att investera i sitt vägnät och inte minst i tekniska installationer och smarta cykellösningar som cykelräkning och grön våg för att främja cyklismen.


Viktig motivationsfaktor

För att motivera innevånare till att byta bilen mot cykeln krävs flera initiativ. Även om miljömedvetenhet och förbättrad hälsa kan anses som tillräckligt goda grunder, är framkomlighet, information och trafiksäkerhet mycket viktiga faktorer för att fler ska välja cykeln som transportmedel.

Det är där SWARCOs cykelkoncept kommer in i bilden.


Smart cykellösning för miljövänlig transport | SWARCO


Motivationer

Se vårt utbud av lösningar som främjar cyklingPrioritet i trafiksignaler

Genom att ha effektiva trafiksignaler försedda med cykeldetektorer, som minimerar andelen onödiga stopp, förbättras framkomlighet för cyklister samtidigt som säkerheten ökar då andelen rödljuskörningar minskar. SWARCO erbjuder tekniska trafikstyrningslösningar för detektering och prioritet av cyklister i trafiksignalanläggningar. De funktioner vi använder oss av är bland annat:

  • Tidig anmälan med video-, radar- eller slingdetektorer, istället för tryckknapp, för snabbare grönt
  • Överanmälan från parallella signalgrupper, för snabbare grönt utan stopp
  • Avkortning av konflikterande signalgrupper för kortare väntetid
  • Egen cykelgrupp, med egna cykelsignaler
  • Förlängning av gröntid så länge det kommer cyklister (upp till en maxtid)
  • För-grönt i förhållande till konflikterande trafik, för att enklare komma ut på vägen
  • Samordning av flera signalanläggningar skapar grön våg för cyklister och ger färre stopp

Cykelbarometer

SWARCOs cykelbarometer är ett sätt för staden att visa sin uppskattning och ge ett ”Tack” till cyklister för deras bidrag till en förbättrad miljö. Barometern installeras vid cykelbanor och
kan förses med flera displayer för visning av t.ex. ”cyklar idag”, ”cyklar i år”, ”datum och klocka”, ”temperatur” samt stadens logga. Utöver att visa informationen till invånare får också stadens trafikingenjörer en detaljerad bild över stadens cykeltrafik, på samma sätt som många städer idag har över biltrafiken.


Cykelbarometer för förbättrad miljömedvetenhet | SWARCO

Cykelräkning och webbapplikation

Cykelräkningar som samlas in från utrustningar såsom cykelbarometrar, styrapparater för trafiksignaler eller separata mätstationer kan presenteras för allmänheten på web och appar, eller användas internt för trafikplanering för att ge en översikt över cykeltrafiken i realtid. Genom att använda fast installerad utrustning t.ex. styrapparater för trafiksignaler, cykelbarometrar och räknestationer får man tillgång till data dygnet runt, året runt som sparas i en central databas för framtida trafikplanering eller forskning.


Grön våg

Den gröna vågen hjälper cyklister att hålla ett jämnt tempo för att undvika onödiga stopp i signalanläggningar och spara på krafterna. På det sättet kan man även minska andelen rödljuskörningar. Den gröna vågen visualiseras genom LED-ljus nedfrästa i gatan, kantstolpar eller ”nedräkningssignaler”.

Så länge man håller sig inom den gröna vågen får man grönt i korsningen. Systemet ansluts till trafiksignalens styrapparat som dessutom kan samordnas med intilliggande signalanläggningar för ett bättre flyt genom flera signalreglerade korsningar.
Farlig högersväng

LED-ljus nedfrästa i gatan eller LED-skyltar, monterade på signalstolpen varnar högersvängande bilister för att det kan finnas cyklar på korsande cykelbana, som kan vara svåra att upptäcka i ”döda vinkeln”. Vägljusen och skyltarna styrs av trafiksignalens styrapparat eller av detektorer som känner av när cyklar närmar sig.


Varning vid korsningar

Systemet används på platser som man definierat som farliga övergångar eller korsningar. På dessa platser etableras variabla meddelande skyltar, på huvudvägen, som varnar bilister om att de kan möta cyklister i vägbanan.

När en cyklist detekteras så tänds skyltarna med en hastighetsnedsättning eller en varning. Skyltarna är tända så länge det befinner sig cyklister inom det farliga området, och släcks eller ställer om hastigheten automatiskt när cyklisten lämnat området.


Referenser

För smarta cykellösningar


Hur SWARCO gjorde cykling säkrare och attraktivare i Köpenhamn
Optimera trafik för cyklister
TJÄNSTER

Tilläggstjänster

Rådgivning, planering, installation, service och underhåll.


Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för att hjälpa dig med dina projekt. Lita på oss för ett helt projekt eller bara en del av det, och vi är glada att ta över service och underhåll.Rådgivning, planering, installation, service och underhåll | SWARCO