Inteligentní řešení pro cyklisty

Podpora dopravy bez emisí.

Houstnoucí doprava ve velkých městech spolu s vysokými nároky na zlepšování životního prostředí a mobilitu způsobila změnu dopravní politiky. Bicyklu, jako dopravnímu prostředku, je věnována větší pozornost dopavních plánovačů i politiků. Cyklistika je rychlý, efektivní a ekologický způsob, jak se dostat z místa na místo. Nejen že dojíždějící cyklisté pečují o své vlastní zdraví, ale přispívají také k lepšímu prostředí a ke snížení dopravních zácp. Mnoho měst je proto připraveno investovat do svých silničních sítí, infrastruktury a v neposlední řadě do technických zařízení na podporu cyklistiky.

Motivace je klíčový faktor

Chcete-li motivovat pracující, aby nechali svá auta doma a jeli do práce na kole, potřebujete vivinout více iniciativy. I když lze povědomí o životním prostředí a zlepšení zdraví považovat za dostatečně dobré důvody, jsou informace a bezpečnost provozu také velmi důležitými faktory, díky nimž si více lidí vybere kolo jako prostředek každodenní dopravy.

Toto je moment, kdy SWARCO zavádí koncepci pro cyklistiku.


Motivátory

Podívejte se na naši nabídku řešení, která podporují cyklistikuPřednost na semaforech dopravní signálizace

Vybavování dopravních signálozace detektcí jízdních kol umožňuje městům upřednostnit "zelenou" pro cyklisty. V důsledku toho se cyklista nemusí častěji zastavovat, zlepšují mobilitu, zvyšují bezpečnost provozu a celkově významný pocit z přednostní dopravy. SWARCO nabízí řadu technických řešení pro detekci a prioritu cyklistů na signalizovaných křižovatkách, např.:

  • Včasné rozpoznání pomocí video detektorů, radarů nebo indukčních smyček namísto tlačítka pro vyvolání zelené světlo
  • Oznámení ze skupiny paralelních signálů pronastavení "zelené" bez nutnosti zastavení
  • Zkrácení konfliktních skupin signálů pro kratší čekací dobu cyklisty
  • Vlastní cyklistická skupina s vlastním signálním cyklem
  • Prodloužení zelené fáze, pokud se blíží cyklisté
  • Opakování signálu volno ve vztahu ke konfliktnímu provozu
  • Koordinace více křižovatek za účelem poskytnutí „Zelené vlny“ cyklistům

Cyklometr

Cyklometr společnosti SWARCO je cestou, jak město může dát najevo své poděkování cyklistům za jejich přínos pro životní prostředí. Cyklometr je instalován vedle cyklistických tras a může být vybaven více displeji, které obsahují informace o průjezdech  jízdních kol za den, za rok nebo v jakémkoli jiném časovém intervalu.

Lze také zobrazit další informace, jako datum a čas, teplotu vzduchu nebo logo města. Kromě poskytování těchto informací cyklistům i občanům získávají městští dopravní inženýři podrobnější obraz městské cyklistické dopravy.


Údaje o počtu jízd cyklistů a webové aplikace

Počty cyklistů, které jsou shromažďovány ze zařízení, jako jsou cyklometry, dopravní řadiče nebo oddělené měřící stanice, mohou být prezentovány na webu nebo v mobilních aplikacích a poskytují obřanům města přehled o dopravě ve městě v reálném čase. Historická data jsou uložena v centrální databázi, která poskytuje přístup k cenným informacím 24 hodin denně po celý rok dopravním inženýrům pro plánování dopravy a dopravní výzkum ve městě.

Zelená vlna

Zelená vlna pomáhá cyklistům udržet stabilní tempo, aby se vyhnuli zbytečným zastávkám na světělně řízených křižovatkách a ušetřili si nějakou energii. Tímto způsobem také dochází ke snížení průjezdů na červenou. Zelená vlna je zobrazena světelnými diodami LED, které jsou fixovány v povrchu vozovky, na sloupcích nebo pomocí Count Down, tzv. "odpočítávacích signálů".

Dokud cyklisté zůstanou v zelené vlně, dostanou "zelenou" i na příští křižovatce. Systém je připojujen k řadiči dopravní signalizace, který bývá též koordinován s přilehlými křižovatkami pro lepší průjezd přes více světelnými signály řízených křižovatek.


Varování před nebezpečným odbočením vpravo

Varovné LED světlo, svítící přímo ve vozovce, nebo přímo LED signál upozorňuje motoristy, že po cyklostezce ústící do křižovatky, se blíží cyklisté, kteří se mohou nacházet v mrtvém úhlu jejich zpětných zrcadel.

Signalizace a informační tabule VMS jsou řízeny dopravním řadičem nebo zvláštním senzorem, který detekuje blížící se jízdní kola.

Upozornění na křižovatce

Systém se používá v oblastech, které jsou definovány jako nebezpečné chodecké přechody nebo křižovatky. Na těchto místech jsou instalována zařízení pro provozní informace, které varují a upozorňují motoristy na cyklisty na ulici.

Když je zjištěn cyklista, znamení se rozsvítí spolus pokynem ke snížením rychlosti nebo varovným signálem. Značky svítí, pokud jsou v nebezpečné oblasti cyklisté, a automaticky se vypnou, když cyklisté přestanou být nebo nejsou detekováni.

Příběhy uživatelů

Pro chytré řešení cyklistiky

Jak vytvořila společnost SWARCO z Kodaně bezpečnější a atraktivnější místo pro cyklistiku
Optimalizace provozu pro cyklisty

SLUŽBY

Doplňkové služby

Konzultace, plánování, instalace, servis a údržba.


Nabízíme širokou škálu služeb, které vám pomohou s vašimi projekty. Spolehněte se na nás v celém projektu nebo jen v jeho části a my rádi převezmeme servis a údržbu.