Zelená vlna pro Kodaň / Dánsko

Zelená vlna a další technologie jsou revolucí v bezpečnosti cyklistiky

S produkty, jako je Greenwave, "zelená vlna" pro cyklisty, podporuje společnost SWARCO rozšíření a bezpečnost cyklostezek ve velkých městech. Nejlepší příklad: Kodaň, město, které je na světě nejvíce nakloněné cyklistice.

Jízdní kolo se stává důležitějším dopravním prostředkem ve velkých městech z dopravních i ekologických důvodů. Dnes má devět z deseti Dánů vlastní bycikl, ale pouze čtyři z deseti Dánů vlastní automobil. A v Kodani, hlavním městě Dánska, cyklistika v roce 2016 dosáhla nového rekordu, kdy se v centru města pohybovalo více jítdních kol než automobilů - 265 700 proti 252 600! Současně však stále existuje velký potenciál pro zvýšení a zvyšování bezpečnosti cyklistů tak, aby se cyklistika stala ještě atraktivnější pro lidi dojíždějící za prací.

Cyklometr v Kodani. Další způsob zatraktivnění cyklistiky.

Technologie se rozvíjí

Jako dodavatel značení jízdních pruhů by společnost SWARCO chtěla tento vývoj posunout vpřed s průkopnickými technologiemi a produkty. Proto jsme obzvlášť hrdí na to, že budeme schopni podporovat města jako Kodaň při rozšiřování jejich cykloinfrastruktury. Jedním z příkladů těchto inovativních produktů je cyklometr. Ten informuje cyklisty o rychlosti, teplotě, času, počtu cyklistů v daný den/rok, o veřejných zprávách, časech odjezdu vlaků/autobusů, událostech apod. Instalací tohoto zařízení může město motivovat cyklisty, poděkovat jim za jejich přínos pro životní prostředí a zobrazit statistiky. Současně mohou odpovědní řídící pracovníci města získat podrobný obraz o cyklistické dopravě - což je u automobilů již dnes běžná praxe v mnoha městech.

Greenwave: pro plynulý, bezpečný provoz

Zvláště zajímavý je vývoj Greenwave: LED světla zalitá v asfaltu nebo na upevěněná sloupcích znázorňují "zelenou vlnu". Ta informuje cyklistu, zda může přejet přes další semaforu" na zelenou", a to rychlostí, kterou si již zvolil. Využívají se rovněž Count Down odpočítávací signály. Pokud cyklista zůstane v zelené vlně, bude mít zelenou i na příští křižovatce - a na další - a další - a tak dále. Systém je propojen s okolními křižovatkami a dopravní signalizací tak, aby byla zajištěna dokonalá koordinace s ostatními účastníky silničního provozu k dosažení ideálního dopravního toku.
Více informací o Greenwave naleznete ve videu níže.

Výstražné zařízení pro slepé úhly

Aby se zabránilo vysokému riziku úrazů při střetech cyklistů s vozidly zatáčejícími vpravo, investovalo Dánsko také do varovných značek, které upozorňují řidiče na cyklisty jedoucí ve stejném směru. LED diody v asfaltu nebo LED zařízení pro provozní informace varují řidiče například pokud cyklisté přijíždějí ve vyhrazeném cyklistickém pruhu, jelikož často nejsou vidět v bočním zrcátku - nacházejí se ve "slepém úhlu". Když je cyklista detekován, rozsvítí se řidičům signalizace se zprávou o snížení rychlosti nebo varovným signálem. Pokud v nebezpečné oblasti nejsou cyklisté, automaticky se signalizace vypne.
Pro ochranu cyklistů v silniční dopravě je možné udělat hodně a společnost SWARCO stále pokračuje v novém vývoji v tomto odvětví.