Miten TMaaS:ää voidaan hyödyntää ilmanlaadun parantamisen

Huono ilmanlaatu vaikuttaa meihin kaikkiin, olimmepa sitten jalankulkijoita, pyöräilijöitä tai kuljettajia. Se vaikuttaa terveyteemme, ympäristöön ja voi vaikuttaa myös talouteen. Viime vuosina on käynyt yhä selvemmäksi, miten tärkeää on, että puutumme tähän ongelmaan sekä yksilöinä että toimialana, jolla on voima toteuttaa tilannetta muuttavia strategioita.

OECD:n raporttien mukaan ulkoilman saastuminen voi aiheuttaa vuosittain 6-9 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa vuoteen 2060 mennessä ja 1-5 prosentin kustannukset maailman BKT:stä. Samassa raportissa esitetään näyttöä siitä, että tieliikennesektori on suurin syyllinen, sillä sen osuus ilmansaasteisiin liittyvistä kuolemantapauksista Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa on noin 50 prosenttia. 

On selvää, että poliittisten päättäjien on ryhdyttävä välittömiin toimiin ilmanlaadun parantamiseen tähtäävässä päätöksenteossa ja investointien priorisoinnissa. On myös ilmeistä, että tällaiset toimet lupaavat poikkeuksellisen suurta hyöty-kustannussuhdetta ilman saastumisen vähentämiseksi toteutettavilla toimenpiteillä, joista merkittävin vaikutus on liikennealan investoinneilla.

SWARCOn MyCityn kaltaiset TMaaS-alustat mahdollistavat useiden ekosysteemien integroinnin, jolloin kaupunkiliikenteen eri ratkaisujen tarjoajien ja laitteiden data voidaan koota yhteen ja niitä voidaan hallita helposti yhden alustan kautta. Voit nähdä reaaliaikaisesti kaikkien liikennemuotojen tilan ohjausnäkymässä ja luoda liikennestrategioita näiden tietojen perusteella.

Liikenteenhallintajärjestelmät (TMS) voidaan integroida useisiin tuotteisiin, jotka yhdessä käytettynä voivat vähentää kaupungin kokonaissaastetta ja tuoda monia muita hyötyjä kaupungille. 

Käytännön tapa toteuttaa ratkaisu kaupungin ilmanlaadun parantamiseksi sisältää viisi loogista vaihetta.
 

Kun yhdistät kaikki kadunvarren resurssit, voit integroida kunkin resurssin edut liikenteenhallintaratkaisuun. Resurssit sisältävät:
•    Ilmanlaatuanturit tietojen keräämiseen
•    VMS- ja C-ITS-teknologiat, jotka antavat tietoa ja opastavat
•    Sähköajoneuvojen infrastruktuurin
•    CCTV:n - jatkuvien ongelmakohtien tunnistamiseen 
•    MyCityn kaltaisen liikenteenhallintaohjelmiston 

MITTAA JA KERÄÄ: Ilmanlaatuanturit ja -data

Ilmanlaatuanturit, kuten SWARCOn AirDec, jossa anturi on integroitu COMBIA-liikennesignaalin infrastruktuuriin, voivat mitata säätietoja, kuten sateen voimakkuutta, kosteutta, ilmanpainetta ja lämpötilaa sekä hiukkasia (PM1.0, PM2.5, PM10) ja haitallisia oksideja, kuten (CO) (NO2) ja (O3). 

Esimerkkinä saasteseurannan käyttämisestä tienkäyttäjien käyttäytymiseen vaikuttamiseen Norjan tielaitos aloitti hiljattain yhteistyön Norjan ilmatieteen laitoksen kanssa tarjotakseen reaaliaikaisia päivityksiä ilmanlaadusta ja ennusteen 48 tunniksi eteenpäin, jotta riskialttiimmat kansalaiset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä toiminnastaan. Ennusteessa otetaan huomioon useita arvokkaita tekijöitä, ja se tarjoaa esimerkin siitä, miten ilmanlaatua koskevien tietojen kerääminen voi parantaa elämänlaatua. 

ANALYSOI JA VISUALISOI: MyCity Dashboard

MyCity-alustan avulla voit analysoida ja visualisoida kaupunkisi tietoja. Henkilökohtainen ohjausnäkymä tarjoaa sinulle tarvitsemasi tiedot tietyistä resursseista, joista olet kiinnostunut. Voit myös ajoittaa raportit etukäteen, jotta säästät tiimisi aikaa ja voit tarkastella helposti historiatietoja. Ohjelmiston tarjoamien tietojen avulla voit luoda helposti ja nopeasti kaupunkiisi liikennestrategioita, joilla puututaan ongelmiin.

ACT: VMS- ja C-ITS-teknologioiden käyttö opastukseen ja neuvontaan 

Vaihtuvia opasteita (VMS) ja C-ITS-teknologiaa voidaan käyttää paitsi tiedottamaan kaupunkilaisille reaaliaikaisista saastetasoista, myös tarjoamaan tienkäyttäjille mahdollisuus tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Niiden avulla voidaan tarjota kiertoteitä tai vaihtoehtoisia reittejä, jotta tienkäyttäjät voivat välttää voimakkaasti saastuneita alueita. 

EDF:n mukaan auton jokaista 10 joutokäyntiminuuttia kohden ilmakehään vapautuu 450 grammaa hiilidioksidia. Ruuhkien mahdollisen tehokkaalla vähentämisellä voi olla valtava vaikutus kaupunkiemme ilmansaasteiden määrään. Kun tämä yhdistetään siihen, että lontoolaiset kuljettajat käyttävät keskimäärin 44 tuntia vuodessa pysäköintipaikan etsimiseen, on selvää, että reaaliaikaisen pysäköintiopastuksen tarjoaminen kuljettajille voisi auttaa pienentämään tätä ongelmaa ja lisäksi parantaa kuljettajien kokemusta. 

VMS- ja C-ITS-teknologiat voivat myös tukea ja edistää vaihtoehtoisten liikennemuotojen käyttöä. Esimerkiksi neuvoa liityntäpysäköintipaikoista, jotta kuljettajat voivat jättää ajoneuvonsa kaupungin ulkopuolelle ja käyttää julkista liikennettä keskustan alueelle matkustamiseen.

ACT: Sähköajoneuvojen (EV) tukeminen

Yksi tärkeimmistä esteistä sähköajoneuvojen käyttöönotolle on niiden lataamiseen käytettävissä oleva infrastruktuuri. Mikäli asianmukaisen infrastruktuurin tarjoaminen sähköajoneuvoille luo luottamusta yleisön keskuudessa, puhtaiden ilmavyöhykkeiden käyttöönotto voimakkaasti saastuneissa kaupunkien keskustoissa toteutuu ja monien Euroopan hallitusten asettama vuoden 2030 määräaika uusien bensiini- ja dieselajoneuvojen myynnin kieltämiseksi lähestyy. 

Sähköajoneuvojen käytön lisääntyminen vähentää myös ilman saastumista, jota ajoneuvojen tyhjäkäynti aiheuttaa ruuhka-aikoina ja pullonkauloissa, kuten risteyksissä. Se tekee teistä turvallisempia muille tienkäyttäjille, kuten pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

MyCityn kaltaisten modulaaristen ja avointen alustojen käyttö tarkoittaa, että uusia tietolähteitä voidaan ottaa käyttöön milloin tahansa kaupungin laajentuessa ja budjettisuunnittelun mukaisesti. Ne tarjoavat vaiheittaisen, joustavan ja tehokkaan lähestymistavan, jolla voidaan kerätä, analysoida ja tukea strategisia päätöksiä ilmansaasteisiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. 


Mahdollisuus esittää ja raportoida reaaliaikaisia validoituja tietoja täydentää perinteisen TMS-datan lisäksi myös muita integroituja palveluja, kuten ajoneuvojen laskentaa ja luokittelua, ajokäyttäytymistä ja riskien arviointia sekä mikroliikkuvuutta ja jalankulkijoita koskeva dataa. Tämä useista tietovirroista koostuva jatkuva näkymä tarjoaa yksityiskohtaisen kuvan ilmanlaatulukemista sekä korkeita raportoituja lukemia aiheuttavista potentiaalisista tekijöistä ja niiden vaikutuksista kaikkiin tieverkon käyttäjiin.

Paikallisviranomaisten ja kaupunkien johtajien tulisi nyt tarkastella nykyistä infrastruktuuria ja pohtia, miten he voivat käyttää TMaaS-ratkaisuja omien vaatimustensa tueksi.  

Lue lisää tässä artikkelissa mainituista tuotteista tai täytä yhteydenottolomake, jos haluat keskustella tiimimme kanssa tarpeistanne.