Hoe TMaaS kan worden gebruikt om luchtkwaliteit aan te pakken

Slechte luchtkwaliteit treft ons allemaal, of we nu voetganger, fietser of automobilist zijn. Ze heeft gevolgen voor onze gezondheid, het milieu en kan ook een impact hebben op de economie. De afgelopen jaren is duidelijker geworden hoe belangrijk het is dat wij dit probleem aanpakken, als individuen en als bedrijfstak die de macht heeft om strategieën toe te passen die hierin verandering kunnen brengen.

Luchtverontreiniging in de buitenlucht kan tegen 2060 jaarlijks 6 tot 9 miljoen vroegtijdige sterfgevallen veroorzaken en 1 tot 5% van het mondiale BBP kosten, zo blijkt uit OESO-rapporten. Hetzelfde rapport vermeldt bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de sector wegvervoer de belangrijkste oorzaak is met een aandeel van ongeveer 50% van de met luchtverontreiniging samenhangende sterfgevallen in de Europese Unie en de Verenigde Staten. 

Het is duidelijk dat beleidsmakers onmiddellijk actie moeten ondernemen op het gebied van beleidsvorming en prioritering van investeringen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het is ook duidelijk dat dergelijke acties een buitengewoon hoge kosten-batenverhouding beloven van maatregelen die worden uitgevoerd om de luchtverontreiniging te verminderen, met investeringen in de vervoersector, die het grootste effect sorteren.

TMaaS-platforms zoals SWARCO's MyCity maken het mogelijk meerdere ecosystemen te integreren, waardoor gegevens van verschillende aanbieders van stedelijke mobiliteitsoplossingen en -apparaten kunnen worden samengebracht en gemakkelijk via één platform kunnen worden beheerd. U kunt in echttijd de status van alle vervoerswijzen op een dashboard bekijken en op basis van deze gegevens verkeersstrategieën uitstippelen.

De verkeersbeheersystemen (TMS) kunnen worden geïntegreerd met een aantal producten die, wanneer zij samen worden gebruikt, de totale vervuiling in de stad kunnen verminderen en de stad vele andere voordelen kunnen opleveren. 

Een praktische manier om een oplossing te vinden voor de verbetering van de luchtkwaliteit in de stad omvat vijf logische stappen.
 

Door al uw middelen op straat te brengen, kunt u de voordelen van elk integreren in de verkeersbeheeroplossing. Middelen omvatten:
•    Sensoren voor luchtkwaliteit om informatie te verzamelen
•    VMS en C-ITS technologie, om te informeren en te gidsen
•    Infrastructuur voor elektrische voertuigen
•    CCTV - om lopende pijnpunten te identificeren 
•    Een softwareoplossing voor verkeersbeheer, zoals MyCity 

DETECTEREN EN VERZAMELEN: Luchtkwaliteit-sensoren en -gegevens

Luchtkwaliteitssensoren zoals de AirDec van SWARCO, waarbij de sensor is ingebouwd in de infrastructuur van een COMBIA-verkeerslicht, kunnen weergegevens meten zoals regenintensiteit, vochtigheid, luchtdruk en temperatuur, maar ook zwevende deeltjes (PM1.0, PM2.5, PM10) en schadelijke oxiden zoals (CO) (NO2) en (O3). 

In één voorbeeld van het gebruik van verontreinigingsmonitoring om het gedrag van weggebruikers te beïnvloeden, heeft de Noorse Dienst openbare wegen onlangs een samenwerking met het Noorse Meteorologisch Instituut opgezet om live updates van de luchtkwaliteit en een voorspelling voor 48 uur vooraf te verstrekken zodat haar meest risicolopende burgers weloverwogen beslissingen over hun activiteiten kunnen nemen. De prognose houdt rekening met een aantal waardevolle factoren en is een voorbeeld van hoe het verzamelen van gegevens over de luchtkwaliteit de levenskwaliteit kan verbeteren. 

ANALYSEER EN VISUALISEER: MyCity Dashboard

Met het MyCity-platform kunt u de gegevens van uw stad analyseren en visualiseren. Het gepersonaliseerde dashboard verschaft u de gegevens die u nodig hebt van de specifieke middelen waarin u geïnteresseerd bent. U kunt ook op voorhand rapporten plannen om uw team tijd te besparen en om gemakkelijk historische gegevens te kunnen bekijken. Met de gegevens die de software oplevert, kunt u gemakkelijk en snel verkeersstrategieën voor uw hele stad uitwerken die de problemen aanpakken.

ACT: VMS- en C-ITS-technologie gebruiken om te sturen en te adviseren 

Variable Message Signs (VMS) (variabele meldingsborden) en C-ITS-technologie zouden kunnen worden gebruikt om niet alleen stadsbewoners te informeren over de verontreinigingsniveaus, maar ook om weggebruikers in staat te stellen geïnformeerde beslissingen te nemen. Door omleidingen of alternatieve routes aan te bieden die zij kunnen gebruiken om de zwaar vervuilde gebieden te vermijden. 

Voor elke 10 minuten dat een auto stationair draait, komt er volgens het EDF 450 g kooldioxide vrij in de atmosfeer. Door de verkeersopstopping zo efficiënt mogelijk te verminderen, kunnen we de hoeveelheid luchtverontreiniging in onze steden enorm verminderen. In combinatie met het feit dat chauffeurs in Londen gemiddeld 44 uur per jaar besteden aan het zoeken naar een parkeerplaats, is het duidelijk dat het aanbieden van live parkeerbegeleiding aan chauffeurs dit probleem kan helpen terugdringen en bovendien het voordeel heeft dat de ervaring voor de chauffeurs beter wordt. 

VMS- en C-ITS-technologie kunnen ook het gebruik van alternatieve vervoerswijzen ondersteunen en bevorderen, bijvoorbeeld door te wijzen op park & ride-locaties waar het publiek zijn auto buiten de stad kan laten staan en gebruik kan maken van het openbaar vervoer terwijl zij door het stadscentrum navigeren.

ACT: ondersteuning van elektrische voertuigen (EV)

Eén van de belangrijkste hinderpalen voor de invoering van elektrische voertuigen is de beschikbare infrastructuur om ze op te laden. De aanleg van de nodige infrastructuur voor elektrische voertuigen zal vertrouwen wekken bij het publiek, de invoering van schone-luchtzones in zwaar vervuilde stadscentra komt op gang en de door veel Europese regeringen vastgestelde deadline van 2030 om de verkoop van nieuwe benzine- en dieselvoertuigen te verbieden, komt dichterbij. 

Het toegenomen gebruik van elektrische voertuigen zal ook een effect hebben op de luchtverontreiniging die wordt veroorzaakt door voertuigen die stationair draaien tijdens verkeersopstoppingen en op knelpunten zoals kruispunten. De wegen veiliger maken voor andere weggebruikers zoals fietsers en voetgangers.

Door gebruik te maken van modulaire en open platforms zoals MyCity kunnen op elk moment extra gegevensbronnen worden geïmplementeerd naarmate uw stad zich uitbreidt en in overeenstemming met de budgetplanning. Een gefaseerde, flexibele en efficiënte aanpak aanbieden voor het vastleggen, analyseren en ondersteunen van strategische beslissingen om de problemen rond luchtverontreiniging te helpen aanpakken. 


De mogelijkheid om echttijd gevalideerde gegevens weer te geven en daarover te rapporteren vormt niet alleen een aanvulling op conventionele TMS-gegevens, maar kan ook worden geanalyseerd naast andere geïntegreerde diensten, zoals voertuigtelling en -classificatie, rijgedrag en risicoscoring en gegevens over micro-mobiliteit en voetgangers. Deze continue weergave van meerdere datastromen geeft een gedetailleerd beeld van de luchtkwaliteitsmetingen, samen met de mogelijke factoren achter hoge gerapporteerde percentages en de impact op alle gebruikers van het wegennet.

Vandaag moeten lokale overheden en stadsmanagers hun bestaande infrastructuur onder de loep nemen en nagaan hoe ze TMaaS-oplossingen kunnen gebruiken om hun eigen behoeften te ondersteunen.  

Lees meer over de in dit artikel genoemde producten of vul het contactformulier in om met ons team te spreken over uw behoeften.