Ilmanlaaturatkaisut

Kuinka voit parantaa ilmanlaatua kaupungissasi.

Huono ilmanlaatu vaikuttaa kaikkiin, niin jalankulkijoihin, pyöräilijöihin kuin kuljettajiin. Se vaikuttaa terveyteemme, ympäristöön ja myös talouteen. Viime vuosina kaupunkiemme ja kaupunkialueiden ilmanlaadun ymmärtämisen lisäksi myös sitä parantavien strategioiden toteuttaminen on etusijalla. Koska liikenne on merkittävä ilmaa saastuttava tekijä, liikenteenohjauksen muutosten toteuttamisella voi olla suuri vaikutus ilmanlaadun parantamisessa.

Havaitse, kerää, analysoi, visualisoi, toimi

OECD:n raporttien mukaan ulkoilman saastuminen voi aiheuttaa vuosittain 6-9 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa vuoteen 2060 mennessä ja 1-5 prosentin kustannukset maailman BKT:stä. Samassa raportissa esitetään näyttöä siitä, että tieliikennesektori on suurin syyllinen, sillä sen osuus ilmansaasteisiin liittyvistä kuolemantapauksista Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa on noin 50 prosenttia. 


Ilmansaasteiden lähteiden ymmärtäminen on ensimmäinen askel ongelman ratkaisemisessa. Vasta sitten voidaan analysoida, suunnitella ja toteuttaa ilmanlaatua parantavia strategioita, jotka tuovat terveys- ja ympäristöhyötyjä paikalliselle alueelle. 


Ratkaisut

Jotka voivat auttaa ilmanlaadun parantamisessa


AirDec

Ilmanlaatuanturit, kuten SWARCOn AirDec, jossa anturi on integroitu COMBIA-liikennesignaalin infrastruktuuriin, voivat mitata säätietoja, kuten sateen voimakkuutta, kosteutta, ilmanpainetta ja lämpötilaa sekä hiukkasia (PM1.0, PM2.5, PM10) ja haitallisia oksideja, kuten (CO) (NO2) ja (O3). 

Esimerkkinä saasteseurannan käyttämisestä tienkäyttäjien käyttäytymiseen vaikuttamiseen Norjan tielaitos aloitti hiljattain yhteistyön Norjan ilmatieteen laitoksen kanssa tarjotakseen reaaliaikaisia päivityksiä ilmanlaadusta ja ennusteen 48 tunniksi eteenpäin, jotta riskialttiimmat kansalaiset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä toiminnastaan. Ennusteessa otetaan huomioon useita arvokkaita tekijöitä, ja se tarjoaa esimerkin siitä, miten ilmanlaatua koskevien tietojen kerääminen voi parantaa elämänlaatua. 

Sähköajoneuvojen lataus

Yksi tärkeimmistä esteistä sähköajoneuvojen käyttöönotolle on niiden lataamiseen käytettävissä oleva infrastruktuuri. Mikäli asianmukaisen infrastruktuurin tarjoaminen sähköajoneuvoille luo luottamusta yleisön keskuudessa, puhtaiden ilmavyöhykkeiden käyttöönotto voimakkaasti saastuneissa kaupunkien keskustoissa toteutuu, ja monien Euroopan hallitusten asettama vuoden 2030 määräaika uusien bensiini- ja dieselajoneuvojen myynnin kieltämiseksi lähestyy. 

Sähköajoneuvojen käytön lisääntyminen vähentää myös ilman saastumista, jota ajoneuvojen tyhjäkäynti aiheuttaa ruuhka-aikoina ja pullonkauloissa, kuten risteyksissä. Se tekee teistä turvallisempia muille tienkäyttäjille, kuten pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Kokonaisvaltainen pysäköinnin ohjaus 

Ruuhkien mahdollisen tehokkaalla vähentämisellä voi olla valtava vaikutus kaupunkiemme ilmansaasteiden määrään. Voimme vähentää ilman saastumista kaupungeissamme tarjoamalla ratkaisuja, jotka vähentävät liikenteen määrää, ajoaikoja tai tyhjäkäyntiä.

Pysäköinnin ohjaus

Reaaliaikainen pysäköinnin ohjaus sekä pysäköintipaikan saatavuus ja ohjaus lähimpään saatavilla olevaan paikkaan parantavat kuljettajien ajokokemusta. 

Tiedot vaihtoehtoisista reiteistä ja liikennevälineistä

Voimme myös tukea ja edistää vaihtoehtoisten liikennemuotojen käyttöä, esimerkiksi neuvoa liityntäpysäköintipaikoista, jotta kuljettajat voivat jättää ajoneuvonsa kaupungin ulkopuolelle ja käyttää julkista liikennettä keskustan alueelle matkustamiseen. 

Vaihtoehtoisesti voimme vilkkaasti liikennöidyillä alueilla käyttää muuttuvia opasteita (Variable Message Signs, VMS) tiedottamaan tienkäyttäjlle vaihtoehtoisista reiteistä suojaamaan epäpuhtauksien vaarallisista kerääntymisistä.

Pysäköintisovellusten käyttö - kuten PARCO-App

Maksuton PARCO-App Android- ja iOS-laitteisiin käyttää samoja tietoja ja antaa kaupungin ja sen asukkaiden käyttöön "etsi ja navigoi" -toiminnon, jolla kuljettajat löytävät lähimmän vapaan pysäköintipaikan älypuhelimellaan.

MyCity

Mahdollisuus esittää ja raportoida reaaliaikaisia validoituja tietoja täydentää perinteisen TMS-datan lisäksi myös muita integroituja palveluja, kuten ajoneuvojen laskentaa ja luokittelua, ajokäyttäytymistä ja riskien arviointia sekä mikroliikkuvuutta ja jalankulkijoita koskeva dataa. Tämä useista tietovirroista koostuva jatkuva näkymä tarjoaa yksityiskohtaisen kuvan ilmanlaatulukemista sekä korkeita raportoituja lukemia aiheuttavista potentiaalisista tekijöistä ja niiden vaikutuksista kaikkiin tieverkon käyttäjiin.

C-ITS-/CCAM-ratkaisut 

C-ITS (Vuorovaikutteiset älykkäät liikennejärjestelmät, Cooperative Intelligent Transport Systems) yhdistävät ajoneuvot toisiin ajoneuvoihin, tienvarsien infrastruktuuriin, tienkäyttäjiin – kuten jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin – ja pilvipohjaisiin palveluihin. Erilaisten ITS-osajärjestelmien integrointi yhdistettyihin ja automaattisiin ajoneuvoihin (CAV) lupaa parantaa liikkuvuutta, vähentää ruuhkia ja pelastaa ihmishenkiä vähentämällä liikenneonnettomuuksia.

CAV-kokeissa Euroopassa ja Yhdysvalloissa esitellään, kuinka reaaliaikaisten liikennevalojen ajoittaminen on kriittinen osa lukemattomia siihen kytkettyjä sovelluksia. Yhtenä seurauksena on todettu, että ajoajat lyhenivät jopa 66 %, mikä lyhentää merkittävästi aikaa, jona ajoneuvoista vapautuu hiukkasia. 

Tämän teknologia-alan kehittyessä ajoneuvojen välinen suora integrointi pienentää matka-aikoja ja tiellä olevien ajoneuvojen määriä kimppakyytipalvelujen mahdollisuuksilla. 


Polkupyöräratkaisut 

Liikenteen kasvava määrä kaupungeissa vaatii uusia liikkumismalleja. Liikennesuunnittelijat keskittyvät nyt enemmän polkupyöräratkaisuihin kulkuvälineenä. Monet kaupungit ovat valmiita investoimaan pyörätieverostoonsa ja tulevaisuuteen suuntautuviin teknisiin järjestelmiin edistäkseen polkupyöräilyä kestävänä vaihtoehtona. Polkupyörät keventävät tieverkostoa - ne ovat nopeita, joustavia, ympäristöystävällisiä ja terveellisiä kulkuvälineitä.

Ilmanlaadun parantaminen Englannin Wolverhamptonissa

Wolverhamptonin kaupunki Englannissa otti yhteyttä SWARCOon keskustellaakseen huolistaan, jotka liittyivät erittäin ruuhkaisiin reitteihin, ja siitä, miten ne voivat vaikuttaa kaupungin ilmanlaatuun. 


MyCity tunnistettiin mahdolliseksi ratkaisuksi kaupungin ongelmiin. Kaupunki tarvitsi ratkaisun, joka tarjoaisi joustavan liikenteenhallinnan, olisi helppokäyttöinen ja sisältäisiä yksityiskohtaiset analyysi- ja raportointityökalut. MyCityllä tieinfrastruktuuria voidaan hallita yhdeltä helppokäyttöiseltä alustalta. Modulaarinen alustalla voit lisätä toimintoja ja integrointeja, joita tarvitset yhteistyöhön kaupunkisi tai viranomaisen kanssa.


Wolverhamptoniin asennettiin muuttuvat opasteet (Variable Message Signs, VMS), jotka ohjaavat kuljettajia tekemään tietoisia päätöksiä siitä, miten he voivat löytää lähimmän vapaan pysäköintipaikan. Kaupunkiin on asennettu myös ilmansaasteiden valvontalaitteta sekä CCTV ja liikenteen valvontalaitteita. Kaikki laitteet on integroitu MyCityyn niin, että dataa voidaan analysoida ja raportoida helposti sekä ennen kaikkea ryhtyä parantamaan kaupungin liikenteenhallintastrategioita. Se auttaa estämään ilmansaasteiden ja hiukkasten kerääntymisen vilkkaasti liikennöidyille alueille.

Wolverhamptonin kaupunginvaltuuston tieliikenneturvallisuuden ja kestävän liikenteen tiimipäällikkö John Charles sanoo, että MyCity tarjoaa runsaasti tietoa, joka mahdollistaa kaupungin liikennejärjestelmien hyvän hallinnan:

"Ilmansaasteiden valvonnalla, joka ilmoittaa meille, kun NO2 on saavuttanut tietyn tason, ajoneuvojen laskemisella 19 eri luokkaan - mukaan lukien moottoripyörät, julkisen liikenteen linja-autot ja taksit - reaaliaikaisella kartalla reittien kuormituksesta ja ajoajoista sekä miljoonien data-arvojen yksityiskohtaisella raportoinnilla saamme ylivertaista tietoa verkoston toiminnasta. 


"Tämä lisääntynyt älykkyys, parannetut kommunikointianavat ja prosessien automatisointimahdollisuus", hän sanoo, "antavat meille mahdollisuuden tunnistaa ja vastata tehokkaammin tapahtumiin ympäri kaupunkia, mikä antaa meidän hallita entistä paremmin tieliikenneverkkoa ja tukea puhtaampaa, älykkäämpää kaupunkia."