Haifa / Israel

Houkuttelevampaa joukkoliikennettä

Israelin Haifassa aloitettiin vuonna 2011 mittava projekti: joukkoliikenne oli tarkoitus varustaa modernilla hallinta- ja tietojärjestelmällä. Toteutusta varten kyseeseen tuli vain yksi yritys: SWARCO - ainoan reaaliaikaisen kallustonhallintajärjestelmän ansiosta.

Haifa on Israelin kolmanneksi suurin kaupunki Jerusalemin ja Tel Avivin jälkeen. Siellä asuu noin 300 000 henkilöä. Haifa metropolialueella on jopa 600 000 asukasta. Kuinka joukkoliikenneverkosto voidaan tehdä niin turvalliseksi ja mukavaksi kuin mahdollista? - Tämä oli haasteena vuoden 2011 lopussa, kun tehtävään valittiin SWARCO MIZAR. SWARCOn innovatiiviset järjestelmät parantavat turvallisuutta ja elämänlaatua tarjoamalla matkustajille kaikkein parhaimman yhteyden: ajantasaisen, tarkan ja stressittömän.

Täsmällisyyttä parannettu huomattavasti

SWARCOn tarjoamat integroidut modernin kalustonhallinnan ratkaisut tekevät paikallisesta joukkoliikenteestä tehokkaampaa ja mukavampaa. Tämä sisältää ajoneuvojen seurannan ja paikantamisen sekä kaikkien matkustajatietojen ja palvelujen luotettavan reaaliaikaisen toimituksen. Myös kuljettajat pidetään ajan tasalla, ja heille tiedotetaan hyvissä ajoin liikenteen senhetkisestä tilanteesta. Liikennevalot voidaan priorisoida liikennetilanteen mukaan, jolloin saadaan haettua kiinni muutama minuutti. Tämän erittäin tarkan hallintajärjestelmän nimi on FLASHNET, ja se yhdistää GPS:n muihin paikannusjärjestelmiin ja tekee joukkoliikenteestä entistä selkeämmän ja täsmällisemmän. Itse asiassa linja-autojen ja raitiovaunujen täsmällisyys kasvaa 30 %!

Dynaaminen, läpinäkyvä ja selkeä

Kun FLASHNET linkitetään UTOPIAan, SWARCO MIZARin liikenteenohjausjärjestelmään, linja-autoja ja raitiovaunuja voidaan valvoa ja ohjata yksitellen tai yhdessä. Kaikki tiedot ovat matkustajien saatavilla yksinkertaisina grafiikkoina, suunnitelmina ja kaavioina. Mille pysäkille ajetaan? Onko linja-auto myöhässä? Kaikki joukkoliikennettä koskevat tiedot näytetään reaaliaikaisina. Tämä on se, mikä on SWARCOn käsitys dynaamisesta matkustajatietojärjestelmästä. Optimoitu kalustonhallinta mahdollistaa linja-autojen ja raitiovaunujen täydellisen käytön. Lopuksi tiedot mahdollistavat tarkan virhediagnostiikan, suorituskykytilastot ja huoltosuunnittelun Haifan julkisen liikenteen toiminnanharjoittajalle.

"SWARCO valittiin, koska se tarjoaa ainoan kalustonvalvontajärjestelmän, joka käyttää reaaliaikaista tietoa staattisen tiedon sijaan." 

Martha Macias, SWARCO MIZAR

 

AVAINTIEDOT


HANKKEEN KESTO

2011–2016


HAASTE

Joukkoliikenteen hallintajärjestelmä, joka tarjoaa julkisen liikenteen ajoneuvojen reaaliaikaisen seurannan ja paikannuksen


PALVELUT

Kalustonhallinta- ja valvontajärjestelmän suunnittelu ja toteutus


TEKNOLOGIA

FLASHNET ja UTOPIA