Haifa / Israel

Å gjøre offentlig transport mer attraktiv

Året 2011 startet et stort prosjekt i Haifa, Israel: Offentlig transport skulle være utstyrt med et toppmoderne styrings- og informasjonssystem. Bare ett selskap ble vurdert for gjennomføringen: SWARCO - takket være det eneste flåtestyringssystemet i sanntid.

Omtrent 300 000 mennesker bor i Haifa, den tredje største byen i Israel, etter Jerusalem og Tel Aviv. I det større Haifa-forstadområdet er det til og med 600 000 innbyggere. Hvordan kan offentlige transportnettverk gjøres så trygge og komfortable som mulig? - Dette var utfordringen ved utgangen av 2011, da kontrakten ble tildelt SWARCO MIZAR. De innovative SWARCO-systemene øker sikkerhet og livskvalitet ved å alltid å gi passasjerer den beste tilkoblingen: Oppdatert, nøyaktig og stressfri.

Vesentlig forbedring av punktlighet

De integrerte løsningene som SWARCO tilbyr for moderne flåtestyring, gjør all lokal kollektivtransport mer effektiv og behagelig. Dette inkluderer bilsporing og lokalisering, samt pålitelig levering av all passasjerinformasjon og -tjenester i sanntid. Sjåfører holdes også oppdaterte og informerte om aktuelle trafikkssituasjoner i god tid. Trafikklys kan prioriteres i henhold til trafikksituasjonen, noe som gjør det enkelt å komme inn i noen få minutter. FLASHNET er navnet på dette høypresisjons-styringssystemet som kobler GPS til andre posisjoneringssystemer, og gjør offentlig transport klarere og mer punktlig enn noensinne. Faktisk øker punktligheten av busser og trikker med 30 %!

Dynamisk, transparent og klar

Hvis FLASHNET er koblet til UTOPIA, trafikkontrollsystemet fra SWARCO MIZAR, så kan busser eller trikker overvåkes og styres enkeltvis eller i kombinasjon. All informasjon er tilgjengelig for passasjerer i enkel grafikk, skjemaer og diagrammer. Hvilken stasjon vil være betjent? Er bussen forsinket? All relevant informasjon om offentlig transport vises i sanntid. Dette er hva SWARCO forstår fra et dynamisk passasjerinformasjonssystem. Optimalisert flåtehåndtering resulterer i perfekt utnyttelse av busser og trikker. Sist men ikke minst gir dataene presis feildiagnostikk, resultatstatistikk og vedlikeholdsplanlegging for operatøren av offentlig transport i Haifa.

"SWARCO ble valgt fordi de gir det eneste flåteovervåkingssystemet som bruker sanntidsinformasjon, i stedet for statisk informasjon." 

Martha Macias, SWARCO MIZAR

 

NØKKELORD


PROSJEKTVARIGHET

2011-2016


UTFORDRINGEN

Implementere et kollektivt transportstyringssystem som muliggjør sporing og lokalisering av PT-kjøretøy i sanntid


TJENESTER

Planlegging og gjennomføring av et flåtestyrings- og overvåkingssystem


Teknologi

FLASHNET og UTOPIA