C-ITS / V2X prioritizace


Connected cars - propojená vozidla povedou nejen k technickým revolucím v automobilovém průmyslu. Spolu s vývojem vysoce automatizované mobility, která se někdy jednoduše sníží na termín "autonomní vozidla", změní naše návyky na pohyb a tím i náš život. Propojená vozidla jsou na trhu již od roku 2019. Současně se řada vysoce automatizovaných funkcídodává již v seriové výrobě. To se neděje nekoordinovaně ani náhodně. Průmysl a správa spolupracují v různých iniciativách. Důležitým výsledkem infrastruktury je Evropská strategie COM (2016) 766 o inteligentních kooperativních dopravních systémech (také označované jako systémy C-ITS).
 
V rámci C-ITS jsou zavedeny standardy, které podporují komunikaci mezi vozidly (V2X). Patří mezi ně komunikační technologie pro vozidlové vozidlo (V2V), vozidlo k infrastruktuře (V2I) a pro budoucí vozidlo pro chodce (V2P).


VÝHODY
těchto nových komunikačních technologií


  • Místní
  • Rychlý
  • Vysoce standardizované
  • Zařízení k zařízení - schopné pracovat nezávisle na libovolné přítomnosti základny bez obsahu vzduchu.

Dosažené
(kooperativní) funkce přispívají k ...


  • BEZPEČNOSTI
  • Zlepšení kvality a výkonnosti  dopravy
  • Vyšší účinnosti: Menší spotřeba energie, a tím úspora paliva a snižování emisí
  • Dobrá zkušenost cestujících s využitím veřejných dopravních prostředků

Díky propojeným vozidlům a prioritizaci V2X jsou možné nové funkce, které byly díky starým technologiím nedosažitelné. Malá technická revoluce je možná na úrovni jednotlivých průsečíků, kde komunikace V2X může posílit klasická schémata prioritizace a současně je systém připraven pro různé nové služby.

Aktuální scénář

Existuje spousta technologií k dosažení určitých typů prioritizace - ale některé však stárnou a potřebují obměnit.


Prioritizace vozidel veřejné dopravy, vozidel záchranných služeb, zvláštních VIP vozidel nebo těžkých nákladních vozidel je potřebná v celá Evropě.
Každá komunita / země má různé potřeby nebo existující postupy - v závislosti na politických cílech a právním kontextu.

Dnes se používají k dosažení této priority variantz různých prioritizací. Některé technologie jsou ohroženy tím, že jsou zastaralé a řešení vyžaduje jejich výměnu. Ne všechny technologie podporují moderní, vysoce bezpečný a vysoce spolehlivý kontext. Některé technologie jsou velmi specializované a tím i drahé. Některé nejsou standardizované a jsou dodavatelsky specifické.

Skutečnost, že komunikační technologie V2X jsou řízeny celosvětovým průmyslem vyrábějícím automobilové a telekomunikační čipy v širokém měřítku, přináší bezprecedentní masový technologický kontext. Vzhledem k požadavkům původního odvětví a neustálému rozviji je zaručen nepřetržitý a nejmodernější vývoj.

Přesto zavedení technologie "vozidlo - infrastruktura" na širokém základě vyžaduje čas a určitou předinstalaci schopnostíi infrastruktury, které umožní těmto vozidlům profitovat.

Jelikož priorita ve většině aplikací dnes zahrnuje koordinované investice do vozidel a infrastruktury současně, je tento případ použití V2X dobrým kandidátem na vybudování infrastruktury V2I a okamžité dosažení krátkodobých a dlouhodobých výhod.


Proč potřebujeme
C-ITS / V2X prioritizaci?

Rychlejší a bezpečnější reakce tísňových služeb

Vybavené křižovatky mohou snížit  kongesce z přetížení (zácpy), které brání vozidlům pro nouzové situace rychle pokračovat v jízdě.
Navíc křižovatky mohou zastavit konfliktní dopravní toky signálem "stůj" a tím zvýšit bezpečnost jak řidiče nouzového vozidla, tak i konfliktního účastníka dopravy, který jasně dostává signál "stůj", a proto není vystaven riziku při průjezdu na zelenou, ale má povinnost poskytnout volnou cestu blížícímu se vozidku s preferencí.

Lepší kvalita služeb pro veřejnou dopravu

Vozidla veřejné dopravy jsou křižovatkou rozeznána. Prostřednictvím upraveného řídícího programu se zamezí zbytečným zastávkám a zpožděním, protože vozidlům veřejné dopravy se přednostně uděluje "zelená".

Úspora energie a snížení
znečištění

Pokud je vůle a kapacita a schopnost rozhodovat i o tom, kdy přepnout signály na zelenou nebo na červenou, můžete vzít v úvahu i těžká vozidla. Např. malými úpravami k zabránění zastavení takových vozidel (tramvaje, nákladní automobily,…) na čevenou na poslední chvíli, šetří energii a snižují emise.

Příklad: Inteligentní prioritizace veřejné dopravy