C-ITS / V2X Prioritering


Forbundne køretøjer vil ikke kun føre til en teknisk revolution i bilindustrien. Sammen med udviklingen i højautomatiseret mobilitet, som ofte reduceres til udtrykket "autonome biler", vil det ændre vores mobilitetsvaner og dermed vores liv.
I 2019 vil de første forbundne biler være på markedet. På samme tidspunkt vil mange højt automatiserede funktioner være i serieproduktion. Dette sker ikke ukoordineret eller tilfældigt. Industrien og det offentlige samarbejder på forskellige initiativer. Et vigtigt resultat for infrastrukturen er Europæisk strategi KOM (2016) 766 om interagenrende intelligente transportsystemer (også kaldet C-ITS-systemer).
 
Inden for C-ITS introduceres standarder, der understøtter Vehicle-to-anything (V2X) kommunikation. Disse omfatter kommunikationsteknologier til køretøj til køretøj (V2V), køretøj til infrastruktur (V2I) og i fremtiden køretøj til fodgænger (V2P).


FORDELE
med disse nye kommunikationsteknologier


  • Lokalt
  • Hurtigt
  • Meget standardiseret
  • Enhed-til-enhed - Er i stand til at arbejde uafhængigt af enhver basestation som er tilgængelig.

Opnåede
(interagerende) funktionalitet bidrager til


  • Sikkerhed
  • Forbedring af kvalitet og gennemstrømning i trafikken
  • Mere effektivitet: Lavere energiforbrug og dermed reduktion i brændstof- og luftforurening
  • En god oplevelse for rejsende

Med forbundne køretøjer og V2X-prioriteringer er nye funktioner mulige, hvilket ikke var muligt med de gamle teknologier. En lille teknisk revolution er mulig på et enkelt kryds, hvor V2X-kommunikation kan forstærke klassiske prioriteringskemaer, og samtidig er systemet forberedt på fremtidige nye services.

Det reelle scenarie

Flere teknologier eksisterer for at opnå visse typer af prioritering - men nogle forældes og bør erstattes.


At prioritere offentlige transportkøretøjer, udrykningskøretøjer, særlige VIP-køretøjer eller lastvogne, er et fælles behov i hele Europa.
Hvert land har forskellige behov eller eksisterende praksis - afhængigt af de politiske mål og love.

Der findes i dag mange forskellige typer af prioriteringer. Nogle teknologier er i fare for at blive forældet og kræver udskiftning. Ikke alle teknologier understøtter pålidelighed og høj sikkerhed. Nogle teknologier er meget specialiserede og derfor dyre. Nogle er ikke standardiserede og således forhandler-specifik.

Det faktum, at V2X-kommunikationsteknologier drives af en verdensomspændende automotiv og telekommunikations chip-fremstillende industri i stor målestok, skaber en god teknologisk sammenhæng. På grund af oprindelsesindustriens krav og løbende udvikling, ydes der fortsat en avanceret udvikling.

Men indførelsen af infrastruktur-til-køretøjsteknologi på et bredt grundlag, har brug for tid og en vis forudinstallation af infrastrukturkapaciteten, således at køretøjer kan drage fordel af det.

Da prioritering i de fleste applikationer i dag indebærer koordineret investering i køretøjer og infrastruktur på samme tid, er denne V2X-brugssag en god kandidat til at opbygge V2I-infrastruktur og opnå øjeblikkelige fordele på kort og lang sigt.


Hvorfor har vi brug for
C-ITS / V2X prioritering?

Hurtigere og mere sikker respons til udrykningskøretøjer

Lyskryds med disse funktionaliteter kan reducere kødannelser, som kan hindre udrykningskøretøjer i at nå hurtigt frem.
Derudover kan signalanlægget stoppe krydsende trafikstrømme med rødt lys, og dermed sørge for at øge sikkerheden både for udrykningskøretøjer og anden trafik.

Bedre kvalitet af service til offentlig transport

Offentlige transportmidler bliver genkendt i lyskrydset. Gennem et tilpasset styringsprogram undgås unødige stop og forsinkelser, da der gives grønt lys til kollektive køretøjer.

Energibesparende og reducerer
forurening

Hvis der er kapacitet og mulighed, kan anlægget skifte til rødt eller grønt for at prioritere tunge køretøjer, så de slipper for at stoppe op.

Eksempel: Smart prioritet af offentlig transport